เนื้อเพลง Teenage Millionarie คำอ่านไทย Robbie Williams

Announcer:
(แอ็นเนานเซอะ :)
Hi out there. This is Shaun Goldberg and you’re listening to W.A.N.K.
(ไฮ เอ๊าท แดร์ ดิส ซิส Shaun Goldberg แอนด์ ยัวร์ ลิเซินนิง ทู ดับบิว อะ เอ็น เค)
This evening I’ve got someone really interesting with me.
(ดิส อี๊ฝนิ่ง แอฝ ก็อท ซัมวัน ริแอ็ลลิ อีนทเร็ซทิง วิธ มี)
He’s over from old England and his name is… Robbie Williams.
(อีส โอ๊เฝ่อร ฟรอม โอลด์ อีงกแล็นด แอนด์ ฮิส เนม อีส ร็อบบี้ วิลเลี่ยม)
Rob:
(ร๊อบ :)
Cor blimey bleedin’ Mary Poppins!
(Cor blimey บลีดิน แมริ พอพปิน !)
Announcer:
(แอ็นเนานเซอะ :)
Great, right on! You know we’ve been hearing about this boy band that was really big over there.
(เกรท , ไร๊ท ออน ! ยู โนว์ หวีบ บีน เฮียริง อะเบ๊าท ดิส บอย แบนด์ แดท วอส ริแอ็ลลิ บิ๊ก โอ๊เฝ่อร แดร์)
Can you tell us a little bit about it Robbie?
(แคน ยู เทลล อัซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อะเบ๊าท ดิธ ร็อบบี้)
Rob:
(ร๊อบ :)
First of all, I’d like to say thank you very much for having me in the first place
(เฟิร์สท อ็อฝ ออล , อาย ไล๊ค ทู เซย์ แธ๊งค์ ยู เฝ๊รี่ มัช ฟอร์ แฮฝวิ่ง มี อิน เดอะ เฟิร์สท เพลส)
but to answer your question I can’t really answer it.
(บั๊ท ทู แอ๊นเซ่อร ยุร เคว๊สชั่น นาย แค็นท ริแอ็ลลิ แอ๊นเซ่อร อิท)
I suppose it was a bit like this………………
(ไอ ซั๊พโพ้ส อิท วอส ซา บิท ไล๊ค ดิส)

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Riding in your limos
(ไรดอิง อิน ยุร ลิมโม)
Hanging with your bimbos
(แฮงอิง วิธ ยุร บิมโบ)
Riding my old faithful
(ไรดอิง มาย โอลด์ เฟธฟุล)
Bigger pin-up than Betty Grable
(บี๊กเกอร์ พิน อั๊พ แฑ็น Betty Grable)
Kipper in the papers
(คีพเพอะ อิน เดอะ เพ๊เพ่อร์)
Coke and whisky chasers
(โคค แอนด์ ฮวีซคิ เชเซอร์)
I ain’t supposed to pose
(ไอ เอน ซั๊พโพ้ส ทู โพส)
But I don’t care
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)

I was a teenage millionaire
(ไอ วอส ซา ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
A teenage millionaire
(อะ ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
A teenage millionaire
(อะ ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Services for Britain
(เซ๊อร์ฝิซ ฟอร์ บรีทเอ็น)
Pouting like a kitten
(เพาทอิง ไล๊ค เก คิดเดน)
Dinner with Diana
(ดินเน่อร์ วิธ ไดแอนอะ)
I’m a social Stokey spanner
(แอม มา โซแฌ็ล Stokey ซแพนเนอะ)
Waiting for my knighthood
(เวททิง ฟอร์ มาย ไนทฮุด)
She can pin it on my manhood
(ชี แคน พิน หนิด ออน มาย แมนฮุด)
I ain’t supposed to pose
(ไอ เอน ซั๊พโพ้ส ทู โพส)
But I don’t care
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)

I was a teenage millionaire
(ไอ วอส ซา ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
A teenage millionaire
(อะ ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
A teenage millionaire
(อะ ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
A teenage millionaire
(อะ ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)

[It works out sometimes it’s funny
([ อิท เวิ๊ร์ค เอ๊าท ซัมไทม์ อิทซ ฟันนิ)
Being stupid makes you lots of money]
(บีอิง สทิ๊วผิด เม้ค ยู ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่ ])

Bothered Judy Garland
(บ๊อเทร่อรฺ จูดิ กาแล็นด)
When I ordered Barbara Cartland
(เว็น นาย อ๊อร์เด้อร์ บาร์บา Cartland)
Champagne in my bidet
(แฌ็มเพน อิน มาย บิเดท)
The press all had a field day
(เดอะ เพรส ซอร์ แฮ็ด อะ ฟีลด เดย์)
You may think it’s an outrage
(ยู เมย์ ทริ๊งค อิทซ แอน เอ๊าทเหรจ)
My cleanerกไs wearing bondage
(มาย cleanerกไs เวียริง บอนดิจ)
She makes my place a mess
(ชี เม้ค มาย เพลส อะ เมซ)
But I don’t care
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)

I was a teenage millionaire
(ไอ วอส ซา ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
A teenage millionaire
(อะ ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
A teenage millionaire
(อะ ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
A teenage millionaire
(อะ ที๊นเอ๊จ มิลเลี่ยนแนร์)

Come on waif
(คัมมอน เวฟ)
It looks as if you need a good feeling
(อิท ลุ๊ค แอส อิ๊ฟ ยู นี๊ด อะ กู๊ด ฟีลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Teenage Millionarie คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น