เนื้อเพลง Love and Attraction คำอ่านไทย Darren Hayes

I do not want anyone, anyone who really wants me,
(ไอ ดู น็อท ว้อนท เอนอิวัน , เอนอิวัน ฮู ริแอ็ลลิ ว้อนท มี ,)
Every one that I desire, wants to be with someone else. . .
(เอ๊เฝอร์รี่ วัน แดท ไอ ดีไซรํ , ว้อนท ทู บี วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
I find it so amusing.
(ไอ ไฟนด์ ดิท โซ อัมยูสอิง)
Isn’t that the way it goes?
(อีสซึ่น แดท เดอะ เวย์ อิท โกซ)
I’m a blimp on someones radar
(แอม มา บลิมพ ออน ซัมวัน เรดา)
They don’t even catch my eye
(เด ด้อนท์ อี๊เฝ่น แค็ทช มาย อาย)
I want what I haven’t got, even if it kills me trying.
(ไอ ว้อนท ว๊อท ไอ แฮฟเวน ก็อท , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิท คิลล์ มี ทไรอิง)

I want her, she wants him, he wants me, I give in.
(ไอ ว้อนท เฮอ , ชี ว้อนท ฮิม , ฮี ว้อนท มี , ไอ กี๊ฝ อิน)
I want her, I want him, I don’t want anything.
(ไอ ว้อนท เฮอ , ไอ ว้อนท ฮิม , ไอ ด้อนท์ ว้อนท เอนอิธิง)
I started questioning, the rules of coupling.
(ไอ สท๊าร์ท เควสชันนิง , เดอะ รูล อ็อฝ คัพลิง)
This trip has no being it’s never ending.
(ดิส ทริ๊พ แฮ็ส โน บีอิง อิทซ เน๊เฝ่อร์ เอนดิง)

Love and attraction.
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
It’s like sex and passion.
(อิทซ ไล๊ค เซ็กซ แอนด์ แพ๊ชชั่น)
It’s two ends of a spectrum.
(อิทซ ทู เอ็นด อ็อฝ อะ ซเพคทรัม)
Are you a friend or a lover?
(อาร์ ยู อะ เฟรน ออ รา ลัฝเออะ)
Now pick one or the other.
(นาว พิค วัน ออ ดิ อ๊อเธ่อร์)

It’s not easy to find, anyone who captivates me,
(อิทซ น็อท อีสอิ ทู ไฟนด์ , เอนอิวัน ฮู แคพทิเฝท มี ,)
Anyone deserving time.
(เอนอิวัน ดิเสิฝอิง ไทม์)
Must have some how, eyes confide
(มัสท์ แฮ็ฝ ซัม ฮาว , อาย ค็อนไฟด)
Looking in the wrong direction.
(ลุคอิง อิน เดอะ รอง ดิเรคฌัน)

She wants him, he wants me, I don’t want anybody,
(ชี ว้อนท ฮิม , ฮี ว้อนท มี , ไอ ด้อนท์ ว้อนท เอนอิบอดิ ,)
And everyone who wants me-
(แอนด์ เอ๊วี่วัน ฮู ว้อนท มี)
It’s so amusing.
(อิทซ โซ อัมยูสอิง)

Love and attraction.
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
It’s like sex and passion.
(อิทซ ไล๊ค เซ็กซ แอนด์ แพ๊ชชั่น)
It’s two ends of a spectrum.
(อิทซ ทู เอ็นด อ็อฝ อะ ซเพคทรัม)
Are you a friend or lover?
(อาร์ ยู อะ เฟรน ออ ลัฝเออะ)
Now pick one or the other.
(นาว พิค วัน ออ ดิ อ๊อเธ่อร์)

Everybody wants someone to hold.
(เอวี่บอดี้ ว้อนท ซัมวัน ทู โฮลด์)
Everybody wants to choose a role.
(เอวี่บอดี้ ว้อนท ทู ชู๊ส อะ โรล)
Everybody wants to break the mold.
(เอวี่บอดี้ ว้อนท ทู เบร๊ค เดอะ โมลด์)
No hint of bravery.
(โน ฮินท์ อ็อฝ บเรฝริ)

Everybody chases and some will deal.
(เอวี่บอดี้ เชส แซน ซัม วิล ดีล)
Never play a chance tho’ none are for real.
(เน๊เฝ่อร์ เพลย์ อะ แช้นซํ โฑ นัน อาร์ ฟอร์ เรียล)
Everything falls between the cracks of
(เอ๊วี่ติง ฟอลล์ บีทะวีน เดอะ แคร๊ค อ็อฝ)
Love and attraction.
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)

Love and attraction.
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
It’s like sex and passion.
(อิทซ ไล๊ค เซ็กซ แอนด์ แพ๊ชชั่น)
It’s two ends of a spectrum.
(อิทซ ทู เอ็นด อ็อฝ อะ ซเพคทรัม)
Are you a friend or lover?
(อาร์ ยู อะ เฟรน ออ ลัฝเออะ)
Now pick one or the other.
(นาว พิค วัน ออ ดิ อ๊อเธ่อร์)

Love and attraction
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
It’s like joy and sadness
(อิทซ ไล๊ค จอย แอนด์ แซดเน็ซ)
It’s like peace and conflict
(อิทซ ไล๊ค พี๊ซ แอนด์ ค๊อนฟลิคทํ)
You can chase them forever
(ยู แคน เชส เด็ม ฟอเร๊เฝ่อร)
Are they ever together?
(อาร์ เด เอ๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

Love and attraction
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
Love and attraction
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
Love and attraction
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
You can chase them forever
(ยู แคน เชส เด็ม ฟอเร๊เฝ่อร)
Are they ever together?
(อาร์ เด เอ๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

Everybody wants someone to hold.
(เอวี่บอดี้ ว้อนท ซัมวัน ทู โฮลด์)
Everybody wants to choose a role.
(เอวี่บอดี้ ว้อนท ทู ชู๊ส อะ โรล)
Everybody wants to break the mold.
(เอวี่บอดี้ ว้อนท ทู เบร๊ค เดอะ โมลด์)
No hint of bravery.
(โน ฮินท์ อ็อฝ บเรฝริ)

Everybody chases and some will deal.
(เอวี่บอดี้ เชส แซน ซัม วิล ดีล)
Never play a chance tho’ none are for real.
(เน๊เฝ่อร์ เพลย์ อะ แช้นซํ โฑ นัน อาร์ ฟอร์ เรียล)
Everything falls between the cracks of
(เอ๊วี่ติง ฟอลล์ บีทะวีน เดอะ แคร๊ค อ็อฝ)
Love and attraction.
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)

Love and attraction
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
Love and attraction
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
Love and attraction
(ลัฝ แอนด์ แอ็ทแรคฌัน)
You can chase them forever
(ยู แคน เชส เด็ม ฟอเร๊เฝ่อร)
Are they ever together?
(อาร์ เด เอ๊เฝ่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love and Attraction คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น