เนื้อเพลง LOL :-) คำอ่านไทย Trey Songz

[Intro:]
([ อินโทร : ])
I Luvvv Fisher Price
(ไอ Luvvv Fisher ไพร๊ซ์)
804 335 0051 [LOL smiley face LOL smiley face… Soulja boy Tell’Em]
(804 335 0051 [ LOL สมายลี่ เฟซ LOL สมายลี่ เฟซ สโลจา บอย เทลเลม ])
804 335 0051 [GUCCI… LOL smiley face, LOL smiley face]
(804 335 0051 [ กู๊ซชี่ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])

[Chorus: Trey Songz]
([ ค๊อรัส : เทรย์ ซองซ์ ])
Shawty just text me, say she wanna sex me [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ จั๊สท เท๊กซท์ มี , เซย์ ชี วอนนา เซ็กซ มี [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])
Shawty sent a Twit pic saying come and get this [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ เซ็นท ดา ทวิท พิค เซอิง คัม แอนด์ เก็ท ดิส [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])

[Verse 1: Trey Songz]
([ เฝิซ 1 : เทรย์ ซองซ์ ])
Shawty called me phone I was busy [I was busy yup]
(ชาวดี้ คอลลํ มี โฟน ไอ วอส บี๊ซี่ [ ไอ วอส บี๊ซี่ ยัพ ])
Cruisin’ in that Benz around the city [yup]
(ครูซิน อิน แดท เบนซฺ อะราวนฺดฺ เดอะ ซิ๊ที่ [ ยัพ ])
Then I felt my phone buzz, I know that she like us
(เด็น นาย เฟ็ลท มาย โฟน บัส , ไอ โนว์ แดท ชี ไล๊ค อัซ)
I’m a bad boy like Diddy [take that]
(แอม มา แบ้ด บอย ไล๊ค ดิดดี้ [ เท้ค แดท ])
Then she sent a text that had said, ” baby, I’m at home ”
(เด็น ชี เซ็นท ดา เท๊กซท์ แดท แฮ็ด เซ็ด , ” เบ๊บี้ , แอม แอ็ท โฮม “)
Then she sent another one that said she’s all alone
(เด็น ชี เซ็นท อะน๊าเทร่อร์ วัน แดท เซ็ด ชี ซอร์ อะโลน)
So I texted her a smiley face and said, ” let’s get it goin’ ”
(โซ ไอ เท๊กซท์ เฮอ รา สมายลี่ เฟซ แอนด์ เซ็ด , ” เล็ท เก็ท ดิธ โกอิน “)
She said, ” LOL boy you crazy, come on ”
(ชี เซ็ด , ” LOL บอย ยู คเรสิ , คัมมอน “)
Then she said ” actually, you ain’t gotta ask me ”
(เด็น ชี เซ็ด ” แอคชัวลิ , ยู เอน กอททะ อาสคฺ มี “)
Sent that lil’ face with the tongue ’cause I’m nasty
(เซ็นท แดท ลิล เฟซ วิธ เดอะ ทั๊ง ค๊อส แอม นาซทิ)
I’m on my way [way], girl I can’t wait [wait]
(แอม ออน มาย เวย์ [ เวย์ ] , เกิร์ล ไอ แค็นท เว้ท [ เว้ท ])
Twitter me a picture, lemme see that ok
(ทวีทเทอะ มี อะ พิ๊คเจ้อร์ , เลมมี ซี แดท โอเค)

[Chorus: Trey Songz]
([ ค๊อรัส : เทรย์ ซองซ์ ])
Shawty just text me, say she wanna sex me [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ จั๊สท เท๊กซท์ มี , เซย์ ชี วอนนา เซ็กซ มี [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])
Shawty sent a Twit pic saying come and get this [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ เซ็นท ดา ทวิท พิค เซอิง คัม แอนด์ เก็ท ดิส [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])
Go to my page and follow
(โก ทู มาย เพจ แอนด์ ฟ๊อลโล่ว)
And if you got a body like a Coke bottle
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา บ๊อดี้ ไล๊ค เก โคค บ๊อทเทิ่ล)
Shawty sent a Twit pic [it’s me Gucci] saying come and get this [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ เซ็นท ดา ทวิท พิค [ อิทซ มี กู๊ซชี่ ] เซอิง คัม แอนด์ เก็ท ดิส [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])

[Verse 2: Gucci Mane]
([ เฝิซ 2 : กู๊ซชี่ เมน ])
You got me shawty, text Mane
(ยู ก็อท มี ชาวดี้ , เท๊กซท์ เมน)
Send ya boy a smiley face
(เซ็นด ยา บอย อะ สมายลี่ เฟซ)
Gucci Mane, X rated we can make a sex tape
(กู๊ซชี่ เมน , เอ๊กซฺ แร๊ท วี แคน เม้ค เก เซ็กซ เท๊พ)
Pics on my iPhone
(พิค ออน มาย iPhone)
Gucci on her iPod
(กู๊ซชี่ ออน เฮอ ไอพอด)
When she turn around, ass make ya say oh God
(เว็น ชี เทิร์น อะราวนฺดฺ , อาซ เม้ค ยา เซย์ โอ ก๊อด)
Mami real beautiful
(มัมมี เรียล บยูทิฟุล)
Manicured cuticles
(แมนอิคยูร คิวทิเคิล)
Office job
(อ๊อฟฟิซ จ๊อบ)
Student girl
(ซทยูเด็นท เกิร์ล)
Holding down her cubicle
(โฮลดิง เดาน เฮอ cubicle)
And she got my number tell her man that’s like a miracle
(แอนด์ ชี ก็อท มาย นั๊มเบ้อร์ เทลล เฮอ แมน แด้ท ไล๊ค เก มิ๊ราเคิ่ล)
Said she love my swag
(เซ็ด ชี ลัฝ มาย ซแว็ก)
6’s on my vehicle
(6s ออน มาย ฝี๊หิเคิ้ล)
G.A. to V.A.
(จี อะ ทู วี อะ)
Cali girls love me
(กาลี เกิร์ล ลัฝ มี)
Brooklyn girls hug me
(บรูกคิน เกิร์ล ฮัก มี)
Miami girls sexy
(มายเอมอี เกิร์ล เซคซิ)
Pull off in the stretcher
(พูลล ออฟฟ อิน เดอะ ซทเรชเออะ)
Sean Paul flexin’
(ซีน พอล เฟกซิน)
First date sexin’
(เฟิร์สท เดท เซกซิน)
Next night textin’
(เน๊กซท ไน๊ท textin)

[Chorus: Trey Songz]
([ ค๊อรัส : เทรย์ ซองซ์ ])
Shawty just text me, say she wanna sex me [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ จั๊สท เท๊กซท์ มี , เซย์ ชี วอนนา เซ็กซ มี [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])
Shawty sent a Twit pic saying come and get this [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ เซ็นท ดา ทวิท พิค เซอิง คัม แอนด์ เก็ท ดิส [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])
Go to my page and follow
(โก ทู มาย เพจ แอนด์ ฟ๊อลโล่ว)
And if you got a body like a Coke bottle
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา บ๊อดี้ ไล๊ค เก โคค บ๊อทเทิ่ล)
Shawty sent a Twit pic saying come and get this [LOL smiley face [Trey I gotcha’ baby], LOL smiley face]
(ชาวดี้ เซ็นท ดา ทวิท พิค เซอิง คัม แอนด์ เก็ท ดิส [ LOL สมายลี่ เฟซ [ เทรย์ ไอ ก๊อดชา เบ๊บี้ ] , LOL สมายลี่ เฟซ ])

[Verse 3: Soulja Boy]
([ เฝิซ 3 : สโลจา บอย ])
LOL smiley face, LOL smiley face
(LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ)
Soulja boy Tell’Em bae, LOL smiley face
(สโลจา บอย เทลเลม bae , LOL สมายลี่ เฟซ)
Babygirl sent a picture to my Blackberry
(เบบี้เกิล เซ็นท ดา พิ๊คเจ้อร์ ทู มาย แบคเบอร์รี่)
She fine and she thick just like Halle Berry [well damn]
(ชี ไฟน แอนด์ ชี ทริ๊ค จั๊สท ไล๊ค Halle เบริ [ เวลล แดมนํ ])
Kiss me thru the fone, LOL smiley face
(คิซ มี ธรู เดอะ fone , LOL สมายลี่ เฟซ)
We can go and kick it bae, later on at my place
(วี แคน โก แอนด์ คิ๊ค อิท bae , เลทเออะ ออน แอ็ท มาย เพลส)
She messaged me on myspace, told me she love me
(ชี เม๊สเสจ มี ออน มายสเปซ , โทลด มี ชี ลัฝ มี)
She textin’ my phone 4:30 in the morning, ” baby I’m horny, I wanna kiss you ”
(ชี textin มาย โฟน 4 : 30 อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , ” เบ๊บี้ แอม ฮอนิ , ไอ วอนนา คิซ ยู “)
I can put it on ya, that’s not an issue
(ไอ แคน พุท ดิธ ออน ยา , แด้ท น็อท แอน อิ๊ชชู่)
She scratchin’ my back, screamin’ out I’m hers
(ชี สเกทจิน มาย แบ็ค , สครีมมิน เอ๊าท แอม เฮอ)
She text my phone said, ” I need your love ”
(ชี เท๊กซท์ มาย โฟน เซ็ด , ” ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ “)
I met her Monday, last week in the club
(ไอ เม็ท เฮอ มันดิ , ล๊าสท วี๊ค อิน เดอะ คลับ)
One week later, now she tellin’ me that she in love, HA
(วัน วี๊ค เลทเออะ , นาว ชี เทลลิน มี แดท ชี อิน ลัฝ , ฮา)

[Chorus: Trey Songz]
([ ค๊อรัส : เทรย์ ซองซ์ ])
Shawty just text me, say she wanna sex me [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ จั๊สท เท๊กซท์ มี , เซย์ ชี วอนนา เซ็กซ มี [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])
Shawty sent a Twit pic saying come and get this [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ เซ็นท ดา ทวิท พิค เซอิง คัม แอนด์ เก็ท ดิส [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])
Go to my page and follow
(โก ทู มาย เพจ แอนด์ ฟ๊อลโล่ว)
And if you got a body like a Coke bottle
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา บ๊อดี้ ไล๊ค เก โคค บ๊อทเทิ่ล)
Shawty sent a Twit pic saying come and get this [LOL smiley face, LOL smiley face]
(ชาวดี้ เซ็นท ดา ทวิท พิค เซอิง คัม แอนด์ เก็ท ดิส [ LOL สมายลี่ เฟซ , LOL สมายลี่ เฟซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง LOL :-) คำอ่านไทย Trey Songz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น