เนื้อเพลง Train Kept A-Rollin’ คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Well, on a train, I met a dame,
(เวลล , ออน อะ เทรน , ไอ เม็ท ดา เดม ,)
She rather handsome, but [???] the same
(ชี ร๊าเธ่อร์ แฮ๊นซั่ม , บั๊ท [ ] เดอะ เซม)
She was pretty, from New York City
(ชี วอส พริ๊ทที่ , ฟรอม นิว ยอค ซิ๊ที่)
I’m walkin’ down that old fair lane,
(แอม วอคกิน เดาน แดท โอลด์ แฟร์ เลน ,)
I’m in heat, I’m in love,
(แอม อิน ฮีท , แอม อิน ลัฝ ,)
But I just couldn’t tell her so
(บั๊ท ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล เฮอ โซ)

I said, train kept a-rollin’ all night long
(ไอ เซ็ด , เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
With a ” heave! ” , and a ” ho! ”
(วิธ อะ ” ฮีฝ ! ” , แอนด์ อะ ” โฮ ! “)
But I just couldn’t tell her so, no, no, no
(บั๊ท ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล เฮอ โซ , โน , โน , โน)

Well, get along, sweet little woman get along
(เวลล , เก็ท อะลอง , สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล วู๊แม่น เก็ท อะลอง)
On your way, get along, sweet little woman get along
(ออน ยุร เวย์ , เก็ท อะลอง , สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล วู๊แม่น เก็ท อะลอง)
On your way,
(ออน ยุร เวย์ ,)
I’m in heat, I’m in love,
(แอม อิน ฮีท , แอม อิน ลัฝ ,)
But I just couldn’t tell her so, no, no, no
(บั๊ท ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล เฮอ โซ , โน , โน , โน)

Well, on a train, I met a dame,
(เวลล , ออน อะ เทรน , ไอ เม็ท ดา เดม ,)
She rather handsome, but [???] the same
(ชี ร๊าเธ่อร์ แฮ๊นซั่ม , บั๊ท [ ] เดอะ เซม)
She was pretty, from New York City
(ชี วอส พริ๊ทที่ , ฟรอม นิว ยอค ซิ๊ที่)
I’m walkin’ down that old fair lane,
(แอม วอคกิน เดาน แดท โอลด์ แฟร์ เลน ,)
I’m in heat, I’m in love,
(แอม อิน ฮีท , แอม อิน ลัฝ ,)
But I just couldn’t tell her so
(บั๊ท ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล เฮอ โซ)

I said, train kept a-rollin’ all night long
(ไอ เซ็ด , เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
With a ” heave! ” , and a ” ho! ”
(วิธ อะ ” ฮีฝ ! ” , แอนด์ อะ ” โฮ ! “)
But I just couldn’t tell her so, no, no, no
(บั๊ท ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล เฮอ โซ , โน , โน , โน)

Well, get along, sweet little woman get along
(เวลล , เก็ท อะลอง , สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล วู๊แม่น เก็ท อะลอง)
On your way, get along, sweet little woman get along
(ออน ยุร เวย์ , เก็ท อะลอง , สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล วู๊แม่น เก็ท อะลอง)
On your way,
(ออน ยุร เวย์ ,)
I’m in heat, I’m in love,
(แอม อิน ฮีท , แอม อิน ลัฝ ,)
But I just couldn’t tell her
(บั๊ท ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล เฮอ)

Well, we made a stop in Albequerque
(เวลล , วี เมด อะ สท๊อพ อิน Albequerque)
She must’a thought I was a real cool jerk
(ชี มาซดา ธอท ไอ วอส ซา เรียล คูล เจิค)
Got off the train, and put her hands up
(ก็อท ออฟฟ เดอะ เทรน , แอนด์ พุท เฮอ แฮนด์ อั๊พ)
Lookin’ so good I couldn’t let her go
(ลุคกิน โซ กู๊ด ดาย คูดซึ่น เล็ท เฮอ โก)
But I just couldn’t tell her so
(บั๊ท ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล เฮอ โซ)

I said, train kept a-rollin’ all night long
(ไอ เซ็ด , เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
Train kept a-rollin’ all night long
(เทรน เค็พท ดา โรลลิน ออล ไน๊ท ลอง)
I’m in heat, I’m in love,
(แอม อิน ฮีท , แอม อิน ลัฝ ,)
But I just couldn’t tell her
(บั๊ท ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Train Kept A-Rollin’ คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น