เนื้อเพลง Back to You คำอ่านไทย Jessica Simpson

When i first saw you, I already new
(เว็น นาย เฟิร์สท ซอว์ ยู , ไอ ออลเร๊ดี้ นิว)
I was breaking my own heart when i fell for you
(ไอ วอส บเรคคิง มาย โอว์น ฮาร์ท เว็น นาย เฟ็ล ฟอร์ ยู)
I meant to be a moment of a lovers tabu
(ไอ เม็นท ทู บี อะ โม๊เม้นท อ็อฝ อะ ลัฝเออะ แทะบู)
When I let my mine wander it brings me right back there to you…heyy..yea
(เว็น นาย เล็ท มาย ไมน์ วานเด้อร อิท บริง มี ไร๊ท แบ็ค แดร์ ทู ยู heyy เย)

What a beautiful house with the city lights view
(ว๊อท ดา บยูทิฟุล เฮ้าส วิธ เดอะ ซิ๊ที่ ไล๊ท ฝิว)
No white picked fence, no porch swing for two
(โน ไว๊ท พิค เฟ้นซ , โน โพช สวิง ฟอร์ ทู)
But the lights they just sparkle like your eyes used to do
(บั๊ท เดอะ ไล๊ท เด จั๊สท สปาคเกิล ไล๊ค ยุร อาย ยู๊ส ทู ดู)
When i let my mind wander it brings me right back there to you
(เว็น นาย เล็ท มาย ไมนด์ วานเด้อร อิท บริง มี ไร๊ท แบ็ค แดร์ ทู ยู)

Ooh back to you, hey, back you, back
(อู้ แบ็ค ทู ยู , เฮ , แบ็ค ยู , แบ็ค)
there to you, ooh back to you, yeah, back to you
(แดร์ ทู ยู , อู้ แบ็ค ทู ยู , เย่ , แบ็ค ทู ยู)

I’ll get away as my chance to be free Cause I can’t feel tied down to something I don’t see
(แอล เก็ท อะเวย์ แอส มาย แช้นซํ ทู บี ฟรี ค๊อส ไอ แค็นท ฟีล ไท เดาน ทู ซัมติง ไอ ด้อนท์ ซี)
But what i see marry it don’t knows my place
(บั๊ท ว๊อท ไอ ซี แม๊ร์รี่ อิท ด้อนท์ โนว์ มาย เพลส)
But I let my mind wander it brings me right back there to you…ooh…yeah
(บั๊ท ไอ เล็ท มาย ไมนด์ วานเด้อร อิท บริง มี ไร๊ท แบ็ค แดร์ ทู ยู อู้ เย่)
But i let my mind wander it bring me right back
(บั๊ท ไอ เล็ท มาย ไมนด์ วานเด้อร อิท บริง มี ไร๊ท แบ็ค)

Ooh back to you, back to you, right back to you, ooh back to you, yeah, back to you
(อู้ แบ็ค ทู ยู , แบ็ค ทู ยู , ไร๊ท แบ็ค ทู ยู , อู้ แบ็ค ทู ยู , เย่ , แบ็ค ทู ยู)

How will you find me through the thunder and rain [thunder and rain]
(ฮาว วิล ยู ไฟนด์ มี ทรู เดอะ ธั๊นเด้อร์ แอนด์ เรน [ ธั๊นเด้อร์ แอนด์ เรน ])
Cast away these clouds to feel so much pain
(แค๊สทํ อะเวย์ ฑิส คลาวดํ ทู ฟีล โซ มัช เพน)
Everytime that I try
(เอ๊รี่ไทม์ แดท ไอ ธราย)
Everytime that i fly
(เอ๊รี่ไทม์ แดท ไอ ฟลาย)
Everytime that I say goodbye
(เอ๊รี่ไทม์ แดท ไอ เซย์ กู๊ดบาย)
It’s cause i’m missing you
(อิทซ ค๊อส แอม มีซซิง ยู)
I’m missing you
(แอม มีซซิง ยู)
When I want to be, yeah
(เว็น นาย ว้อนท ทู บี , เย่)
It brings me right back
(อิท บริง มี ไร๊ท แบ็ค)

I should find peace in the still of the night
(ไอ เชิด ไฟนด์ พี๊ซ อิน เดอะ สทิลล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
I lye awake cause your not by my side These arms of mine left empty cause your not in my life
(ไอ ไล อะเว้ค ค๊อส ยุร น็อท บาย มาย ไซด์ ฑิส อาร์ม อ็อฝ ไมน์ เล๊ฟท เอ๊มพที่ ค๊อส ยุร น็อท อิน มาย ไล๊ฟ)
But i let my mind wander it brings me right back there to you, hey
(บั๊ท ไอ เล็ท มาย ไมนด์ วานเด้อร อิท บริง มี ไร๊ท แบ็ค แดร์ ทู ยู , เฮ)
I let my mind wander it brings me right back there to you [x2]
(ไอ เล็ท มาย ไมนด์ วานเด้อร อิท บริง มี ไร๊ท แบ็ค แดร์ ทู ยู [ x2 ])

Ooh back to you, yeah, back to you
(อู้ แบ็ค ทู ยู , เย่ , แบ็ค ทู ยู)

When i let my mind wander it brings me right back..back there to you
(เว็น นาย เล็ท มาย ไมนด์ วานเด้อร อิท บริง มี ไร๊ท แบ็ค แบ็ค แดร์ ทู ยู)
Back there to you. [x3]
(แบ็ค แดร์ ทู ยู [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back to You คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น