เนื้อเพลง Rock It คำอ่านไทย Master P feat 5th Ward Weebie, Krazy

[Master P and 5th Ward Weebie]
([ ม๊าสเต้อร์ พี แอนด์ 5th วอด Weebie ])
No Limit
(โน ลิ๊หมิท)
I’mma make y’all have it for a minute
(แอมมา เม้ค ยอล แฮ็ฝ อิท ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
But we want it back for the next 5 years
(บั๊ท วี ว้อนท ดิธ แบ็ค ฟอร์ เดอะ เน๊กซท 5 เยียร์)
Hit the dancefloor, whodi!
(ฮิท เดอะ แด้นฟอร์ , whodi !)
The new No Limit baby
(เดอะ นิว โน ลิ๊หมิท เบ๊บี้)
Respect it or check it
(เรสเพ๊คท ดิธ ออ เช็ค อิท)
Master P, 5th Ward Weebie
(ม๊าสเต้อร์ พี , 5th วอด Weebie)
Krazy
(Krazy)

[5th Ward Weebie]
([ 5th วอด Weebie ])
You got to rock the boat
(ยู ก็อท ทู ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
Rock, rock, rock the boat
(ร๊อค , ร๊อค , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
Rock, rock, rock the boat
(ร๊อค , ร๊อค , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
And do the Beattown Mo
(แอนด์ ดู เดอะ Beattown โม)
Rock, rock, the boat
(ร๊อค , ร๊อค , เดอะ โบ๊ท)
Rock, rock, rock the boat
(ร๊อค , ร๊อค , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
Rock, rock, rock the boat
(ร๊อค , ร๊อค , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
And do the Beattown Mo
(แอนด์ ดู เดอะ Beattown โม)

[Hook x2]
([ ฮุ๊ค x2 ])
Ooh ooh baby come on you can wobble wit it
(อู้ อู้ เบ๊บี้ คัมมอน ยู แคน wobble วิท ดิธ)
Ooh ooh baby come on you can hustle wit it
(อู้ อู้ เบ๊บี้ คัมมอน ยู แคน เฮสเซล วิท ดิธ)
Do the Beattown Mo, get cocky wit it
(ดู เดอะ Beattown โม , เก็ท คอคอิ วิท ดิธ)
Put ya hands in the air don’t stop wit it
(พุท ยา แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ ด้อนท์ สท๊อพ วิท ดิธ)

[Master P]
([ ม๊าสเต้อร์ พี ])
They call me the Ghetto Bill got the keys to the city
(เด คอลลํ มี เดอะ เกทโท บิลล์ ก็อท เดอะ คีย์ ทู เดอะ ซิ๊ที่)
Hit the club for the girls lookin pretty
(ฮิท เดอะ คลับ ฟอร์ เดอะ เกิร์ล ลุคกิน พริ๊ทที่)
Big b*tts with them little-bitty waist-es
(บิ๊ก บี *tts วิธ เด็ม ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี เว๊สท es)
Ghetto fab but looks just like a waitress
(เกทโท แฟรบ บั๊ท ลุ๊ค จั๊สท ไล๊ค เก เวทเร็ซ)
Rip on her name was Sonya
(ริพ ออน เฮอ เนม วอส Sonya)
Roxanne, Monique I put it on ya
(รอกเซน , Monique ไอ พุท ดิธ ออน ยา)
It ain’t No Limit to the change I got
(อิท เอน โน ลิ๊หมิท ทู เดอะ เช้งจํ ไอ ก็อท)
You see the Bentley on the 20’s in the parking lot
(ยู ซี เดอะ เบนลี่ ออน เดอะ 20s ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)

[Krazy]
([ Krazy ])
Hennessy and trees, that’s all I need
(เฮนเนสซี แอนด์ ทรี , แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด)
Back it up, don’t stop
(แบ็ค อิท อั๊พ , ด้อนท์ สท๊อพ)
Hit the floor, make it drop
(ฮิท เดอะ ฟลอร์ , เม้ค อิท ดรอพ)

[5th Ward Weebie]
([ 5th วอด Weebie ])
Rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat
(ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat
(ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
It goes left, right, left, right
(อิท โกซ เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท)
left, right, left, right, left, right, left, right
(เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[5th Ward Weebie]
([ 5th วอด Weebie ])
Make that thing whistle
(เม้ค แดท ทริง วิสเทิ่ล)
Move around and whistle
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ วิสเทิ่ล)
Twurk for that thing don’t stop it till ya whistle
(ทเวิค ฟอร์ แดท ทริง ด้อนท์ สท๊อพ อิท ทิลล์ ยา วิสเทิ่ล)
Make that thing whistle
(เม้ค แดท ทริง วิสเทิ่ล)
Move around and whistle
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ วิสเทิ่ล)
Twurk for that thing don’t stop it till ya whistle
(ทเวิค ฟอร์ แดท ทริง ด้อนท์ สท๊อพ อิท ทิลล์ ยา วิสเทิ่ล)
Weebie ain’t gonna stop cause I know what ya want
(Weebie เอน กอนนะ สท๊อพ ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ยา ว้อนท)
Put a hump in your back and lift your rump
(พุท ดา ฮัมพ อิน ยุร แบ็ค แอนด์ ลิฟท ยุร รัมพ)
Now bring it around the world won’t you jump for me
(นาว บริง อิท อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ว็อนท ยู จั๊มพ ฟอร์ มี)
Bounce bounce baby baby make it jump for me
(เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เม้ค อิท จั๊มพ ฟอร์ มี)
Where your head go at when you want it from the back
(แวร์ ยุร เฮด โก แอ็ท เว็น ยู ว้อนท ดิธ ฟรอม เดอะ แบ็ค)
Them No Limit Souljas got you shakin’ it like that
(เด็ม โน ลิ๊หมิท สโลจา ก็อท ยู เชคกิน หนิด ไล๊ค แดท)
You can dance if you wanna do it if you wanna
(ยู แคน แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู วอนนา ดู อิท อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move it in a circle and put that thing in the corner
(มู๊ฝ อิท อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล แอนด์ พุท แดท ทริง อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
Shake if you wanna shake shake baby
(เช้ค อิ๊ฟ ยู วอนนา เช้ค เช้ค เบ๊บี้)
No Limit not givin you a break baby
(โน ลิ๊หมิท น็อท กีฝอิน ยู อะ เบร๊ค เบ๊บี้)
Now make that thing whistle
(นาว เม้ค แดท ทริง วิสเทิ่ล)
Move around and whistle
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ วิสเทิ่ล)
Twurk for that thing don’t stop it till ya whistle
(ทเวิค ฟอร์ แดท ทริง ด้อนท์ สท๊อพ อิท ทิลล์ ยา วิสเทิ่ล)
Rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat
(ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat
(ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
It goes left, right, left, right
(อิท โกซ เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท)
left, right, left, right, left, right, left, right
(เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Make that thing whistle
(เม้ค แดท ทริง วิสเทิ่ล)
Move around and whistle
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ วิสเทิ่ล)
Twurk for that thing don’t stop it till ya whistle
(ทเวิค ฟอร์ แดท ทริง ด้อนท์ สท๊อพ อิท ทิลล์ ยา วิสเทิ่ล)
Make that thing whistle
(เม้ค แดท ทริง วิสเทิ่ล)
Move around and whistle
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ วิสเทิ่ล)
Twurk for that thing don’t stop it till ya whistle
(ทเวิค ฟอร์ แดท ทริง ด้อนท์ สท๊อพ อิท ทิลล์ ยา วิสเทิ่ล)

[Master P]
([ ม๊าสเต้อร์ พี ])
We all thugs but I ain’t gonna hurt nobody
(วี ออล ธัก บั๊ท ไอ เอน กอนนะ เฮิร์ท โนบอดี้)
Make it shake girl work that body
(เม้ค อิท เช้ค เกิร์ล เวิ๊ร์ค แดท บ๊อดี้)
I want one thick like Bubblicious
(ไอ ว้อนท วัน ทริ๊ค ไล๊ค บับบิวรี่ชั่น)
That can clean the house and do the dishes
(แดท แคน คลีน เดอะ เฮ้าส แอนด์ ดู เดอะ ดิสชิด)
I’m lookin for a girl that can twurk
(แอม ลุคกิน ฟอร์ รา เกิร์ล แดท แคน ทเวิค)
A thug chick that can put in work
(อะ ธัก ชิค แดท แคน พุท อิน เวิ๊ร์ค)
Handle business with a mini-skirt
(แฮ๊นเดิ้ล บีสเน็ซ วิธ อะ มีนิ สเคิ๊ร์ท)
Jump suave with a P. Miller purse
(จั๊มพ ซวอฝ วิธ อะ พี มีลเลอะ เพิซ)
Handle business on the dance floor make it twurk
(แฮ๊นเดิ้ล บีสเน็ซ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ เม้ค อิท ทเวิค)
Drop it like a dog then make it jerk
(ดรอพ อิท ไล๊ค เก ด้อกก เด็น เม้ค อิท เจิค)
If I was in it they’d call me Don Juan
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ซิน หนิด เดยฺ คอลลํ มี ด็อน วอน)
Gettin’ cash then chickens is no crime
(เกดดิน แค๊ช เด็น ชีคเค็น ซิส โน ไคร์ม)
VIP is Crys’ and Moet
(วีไอพี อีส คราย แซน โมสทฺ)
Still thuggin’ T-shirts and sweats
(สทิลล ตั๊กกิน ที เชิ๊ร์ท แซน สเว็ท)
Ice cube on my finger 10 karats
(ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ออน มาย ฟิ๊งเก้อร 10 แคแร็ท)
I can swing a bat and break a record like Barry
(ไอ แคน สวิง อะ แบท แอนด์ เบร๊ค กา เร๊คขอร์ด ไล๊ค บาร์รี่)

[5th Ward Weebie]
([ 5th วอด Weebie ])
Now Rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat
(นาว ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat
(ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท , ร๊อค เดอะ โบ๊ท)
It goes left, right, left, right
(อิท โกซ เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท)
left, right, left, right, left, right, left, right
(เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท , เล๊ฟท , ไร๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Make that thing whistle
(เม้ค แดท ทริง วิสเทิ่ล)
Move around and whistle
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ วิสเทิ่ล)
Twurk for that thing don’t stop it till ya whistle
(ทเวิค ฟอร์ แดท ทริง ด้อนท์ สท๊อพ อิท ทิลล์ ยา วิสเทิ่ล)
Make that thing whistle
(เม้ค แดท ทริง วิสเทิ่ล)
Move around and whistle
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ วิสเทิ่ล)
Twurk for that thing don’t stop it till ya whistle
(ทเวิค ฟอร์ แดท ทริง ด้อนท์ สท๊อพ อิท ทิลล์ ยา วิสเทิ่ล)

[Master P]
([ ม๊าสเต้อร์ พี ])
Put your Game Face on
(พุท ยุร เกม เฟซ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock It คำอ่านไทย Master P feat 5th Ward Weebie, Krazy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น