เนื้อเพลง Black Girl Lost คำอ่านไทย Nas

*click* *dialtone* *numbers being dialed*
(*คลิ๊ก * *dialtone* *นั๊มเบ้อร์ บีอิง ได๊อัล *)
*phone rings, is picked up right away*
(*โฟน ริง , อีส พิค อั๊พ ไร๊ท อะเวย์ *)

[G1] HELLO?!
([ G1 ] เฮ็ลโล !)
[G2] Whassup girl..
([ G2 ] ฮวัดสับ เกิร์ล)
[G1] Ain’t nothin – this n*gga in here stressin
([ G1 ] เอน นอทติน ดิส เอ็น *gga อิน เฮียร สเตสซิน)
talkin that old off the wall back to Africa sh*t again
(ทอคกิ่น แดท โอลด์ ออฟฟ เดอะ วอลล์ แบ็ค ทู แอฟริคะ ฌะ *ที อะเกน)
[G2] What, that God Body sh*t?
([ G2 ] ว๊อท , แดท ก๊อด บ๊อดี้ ฌะ *ที)
[G1] Yeah, that dumb sh*t
([ G1 ] เย่ , แดท ดัมบ ฌะ *ที)
I’m tryin to get up OUTTA here
(แอม ทายอิน ทู เก็ท อั๊พ เอ๊าตา เฮียร)
[G2] I hear that.. but yo, you know the spot is pumpin tonight
([ G2 ] ไอ เฮียร แดท บั๊ท โย , ยู โนว์ เดอะ สพอท อีส พัมปิน ทูไน๊ท)
[G1] Word f’real where?
([ G1 ] เวิร์ด freal แวร์)
[G2] You know, where the real n*ggaz is poppin the Cristal
([ G2 ] ยู โนว์ , แวร์ เดอะ เรียล เอ็น *ggaz อีส พอพปิน เดอะ คิดเตว)
NOT THAT WHITE STAR!
(น็อท แดท ไว๊ท สทาร์ !)
[G1] Ha hah! Word where the real n*ggaz at?
([ G1 ] ฮา ฮ๊า ! เวิร์ด แวร์ เดอะ เรียล เอ็น *ggaz แอ็ท)

[JoJo Hailey]
([ โจโจ เฮลี่ ])
Listen.. to reason
(ลิ๊สซึ่น ทู รี๊ซั่น)
Pretty baby baby listen..
(พริ๊ทที่ เบ๊บี้ เบ๊บี้ ลิ๊สซึ่น)

[Nas]
([ นาส ])
A young wild beautiful love child
(อะ ยัง ไวลด์ บยูทิฟุล ลัฝ ชายลํดํ)
You like them thug style link rockin, then mink coppin
(ยู ไล๊ค เด็ม ธัก สไทล์ ลิ๊งค รอคกิน , เด็น มิงค คอพปิน)
Hit you on the sink a hundred dollar drink poppin
(ฮิท ยู ออน เดอะ ซิ๊งค กา ฮั๊นเดร็ด ดอลเลอะ ดริ๊งค พอพปิน)
The head’ll make you take him shoppin, a foul doctrine
(เดอะ headll เม้ค ยู เท้ค ฮิม ชอพพิน , อะ เฟาล ดอคทริน)
Reminiscent of my first time up in a chick
(เรมินีซเซ็นท อ็อฝ มาย เฟิร์สท ไทม์ อั๊พ อิน อะ ชิค)
You was innocent, but now you rent-a-d*ck, wear the tightest sh*t
(ยู วอส อิ๊นโนเซ้นท , บั๊ท นาว ยู เร๊นท ดา d*ck , แวร์ เดอะ tightest ฌะ *ที)
Chanel lookin real, airbrushed nails
(ชาเนล ลุคกิน เรียล , airbrushed เนล)
Hit the gym, hit the scales, heaven-sent but negligent [so fine..]
(ฮิท เดอะ จิม , ฮิท เดอะ สเคล , เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท บั๊ท นะลิเจ็นท [ โซ ไฟน ])
To see a prophecy, your ebony tone is lockin me
(ทู ซี อะ พรอฟอิซิ , ยุร เอบอะนิ โทน อีส ลอกคิน มี)
The way you moan make me daydream of you on top of me
(เดอะ เวย์ ยู โมน เม้ค มี เดย์ดรีม อ็อฝ ยู ออน ท๊อพ อ็อฝ มี)
Wishin I could be the one man; but you juggle
(วิซชิน นาย เคิด บี ดิ วัน แมน ; บั๊ท ยู จักกล)
way too many Willies all in one hand
(เวย์ ทู เมนอิ วิลลี ซอร์ อิน วัน แฮนด์)
You wanna run up in clubs, gettin rubbed on
(ยู วอนนา รัน อั๊พ อิน คลับ , เกดดิน รู๊บี้ ออน)
N*ggaz pull your hair, shake your fat rear
(เอ็น *ggaz พูลล ยุร แฮร์ , เช้ค ยุร แฟท เรียร์)
Get your f*ck on – followin week, you back there
(เก็ท ยุร เอฟ *ck ออน followin วี๊ค , ยู แบ็ค แดร์)
But what you stuck on, weed, clowns and cars
(บั๊ท ว๊อท ยู ซทัค ออน , วี , คลาวนํ แซน คารํ)
Puffin with some lil n*gga, husband not knowin she’s out
(พัฟฟิน วิธ ซัม ลิล เอ็น *gga , ฮั๊สแบนด์ น็อท โนว์อิน ชี เอ๊าท)
Could you believe Eve, Mother Earth of the seas
(เคิด ยู บีลี๊ฝ อี๊ฟ , ม๊าเธ่อร์ เอิร์ทร อ็อฝ เดอะ ซี)
N*ggaz thirst you, you just let em hurt you and leave
(เอ็น *ggaz เทริ๊สท ยู , ยู จั๊สท เล็ท เอ็ม เฮิร์ท ยู แอนด์ ลี๊ฝ)
What up mah, frontin like you naive
(ว๊อท อั๊พ mah , ฟ้อนดิน ไล๊ค ยู นาอีฝ)
Pusherman’s whip, callin police when you flip
(Pushermans ฮวิพ , คอลลิน โพลิ๊ซ เว็น ยู ฟลิพ)
Can’t understand it, yo it should be a throne for us
(แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด ดิท , โย อิท เชิด บี อะ ธโรน ฟอร์ อัซ)
But for now that’s a whole different zone from us, word!
(บั๊ท ฟอร์ นาว แด้ท ซา โฮล ดีฟเฟอะเร็นท โซน ฟรอม อัซ , เวิร์ด !)

Chorus: JoJo Hailey
(ค๊อรัส : โจโจ เฮลี่)

Diamonds all shinin, lookin all fine
(ได๊ม่อนดํ ซอร์ ชายนิน , ลุคกิน ออล ไฟน)
Pretty little face, get a little high
(พริ๊ทที่ ลิ๊ทเทิ่ล เฟซ , เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไฮฮ)
Young girl stugglin, tryin to survive
(ยัง เกิร์ล stugglin , ทายอิน ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
Mother of the Earth, she made you and I
(ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , ชี เมด ยู แอนด์ ดาย)
Just tired of playin the same ol’ games
(จั๊สท ไทร์ อ็อฝ เพลย์ยิน เดอะ เซม ol เกม)
Messin with my mind, emotional thangs
(เมซซิน วิธ มาย ไมนด์ , อิโมฌะแน็ล เตง)
And there goes.. a black girl.. lost
(แอนด์ แดร์ โกซ ซา แบล๊ค เกิร์ล ล็อซท)

[Nas]
([ นาส ])
Like Isis, she got you heartbroke and felt lifeless
(ไล๊ค Isis , ชี ก็อท ยู ฮาทโบก แอนด์ เฟ็ลท ไลฟเล็ซ)
Grow up girl instead you want revenge so now you act the nicest
(โกรว์ อั๊พ เกิร์ล อินสเท๊ด ยู ว้อนท รีเฝ้นจ โซ นาว ยู แอ๊คท เดอะ นายเซท)
to who’sever gettin down and trifless
(ทู ฮูเสฝเออะ เกดดิน เดาน แอนด์ trifless)
To get his mind all you do is give him somethin priceless
(ทู เก็ท ฮิส ไมนด์ ออล ยู ดู อีส กี๊ฝ ฮิม ซัมติน พไรซเล็ซ)
Cause in time he’ll realize the thighs is all he needs
(ค๊อส อิน ไทม์ เฮ็ลล รีแอะไลส เดอะ ไธ ซิส ซอร์ ฮี นี๊ด)
More than weed, then you hit him off with lies and greed [deceit, yeah]
(โม แฑ็น วี , เด็น ยู ฮิท ฮิม ออฟฟ วิธ ไล แซน กรี๊ด [ ดีซีท , เย่ ])
There you go again, startin wars, makin me more yours
(แดร์ ยู โก อะเกน , สตาร์ดิน วอร์ , เมกิน มี โม ยุร)
Seem to get a kick out of keepin me on all fours
(ซีม ทู เก็ท ดา คิ๊ค เอ๊าท อ็อฝ คริพปิน มี ออน ออล โฟ)
Face glistenin, I’m addicted to you
(เฟซ กิ๊ดซืนิน , แอม แอ๊ดดิคท ทู ยู)
Original, Wisdom Body got me picturin you
(ออริจินัล , วีสดัม บ๊อดี้ ก็อท มี picturin ยู)
Igloos of ice trickin on you, you never listen
(อีกลู อ็อฝ ไอ๊ซ์ ทริคกิน ออน ยู , ยู เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น)
to this n*gga spendin Franklins on tennis anklets
(ทู ดิส เอ็น *gga สเปนดิน Franklins ออน เทนนิซ แองคเล็ท)
Must’ve had a bad deal in the past though
(มาสทฝฺ แฮ็ด อะ แบ้ด ดีล อิน เดอะ พาสท์ โธ)
Can’t even keep it real with a n*gga with cash flow
(แค็นท อี๊เฝ่น คี๊พ อิท เรียล วิธ อะ เอ็น *gga วิธ แค๊ช โฟลว์)
Say men are all the same, what we need to do is break this chain
(เซย์ เม็น อาร์ ออล เดอะ เซม , ว๊อท วี นี๊ด ทู ดู อีส เบร๊ค ดิส เชน)
You got a job part-time and school’s your night thing
(ยู ก็อท ดา จ๊อบ พาร์ท ไทม์ แอนด์ สคูล ยุร ไน๊ท ทริง)
With dreams to settle down, it ain’t far from now
(วิธ ดรีม ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน , อิท เอน ฟาร์ ฟรอม นาว)
You gettin interviewed, but your boss is into gettin screwed
(ยู เกดดิน อิ๊นเทอร์ฝิว , บั๊ท ยุร บอส ซิส อิ๊นทู เกดดิน สครูว์)
Typical day that the black girl sees
(ทิ๊พิค่อล เดย์ แดท เดอะ แบล๊ค เกิร์ล ซี)
Comin home wantin more from a college degree
(คัมอิน โฮม วอนทิน โม ฟรอม มา ค๊อลลิจ ดีกรี)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Nas]
([ นาส ])
Where are you focused, on legit n*ggaz and where the coke is
(แวร์ อาร์ ยู โฟ๊คัส , ออน เลจิท เอ็น *ggaz แอนด์ แวร์ เดอะ โคค อีส)
Nice and Thug Life n*ggaz, yo you seem hopeless
(ไน๊ซ์ แอนด์ ธัก ไล๊ฟ เอ็น *ggaz , โย ยู ซีม โฮพเล็ซ)
Your value – too much to be measured, I wonder how you
(ยุร แฝ๊ลู่ ทู มัช ทู บี เม๊เช่อร์ , ไอ วั๊นเด้อร ฮาว ยู)
could ever be played, your p*ssy worth gold amountin to
(เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี เพลย์ , ยุร พี *ssy เวิร์ธ โกลด์ amountin ทู)
more than the world, but not knowin nothin about you
(โม แฑ็น เดอะ เวิลด , บั๊ท น็อท โนว์อิน นอทติน อะเบ๊าท ยู)
You leavin the crib, takin all your kids out to
(ยู เลวิน เดอะ คริบ , ทอคกิ่น ออล ยุร คิด เอ๊าท ทู)
drop them off, lettin some n*gga knock you off
(ดรอพ เด็ม ออฟฟ , เลทดิน ซัม เอ็น *gga น๊อค ยู ออฟฟ)
So hot and soft, that’s the same thing that got you lost [you should be ashamed]
(โซ ฮอท แอนด์ ซ๊อฟท , แด้ท เดอะ เซม ทริง แดท ก็อท ยู ล็อซท [ ยู เชิด บี อะเชมดฺ ])
Growin up seein it, it should remind you, you bein lied to
(โกรวิน อั๊พ ซีอิน หนิด , อิท เชิด รีไมนด์ ยู , ยู บีนโพล ไล ทู)
Everything that move be inside you
(เอ๊วี่ติง แดท มู๊ฝ บี อิ๊นไซด์ ยู)
Sacred as you are, left with these wannabes to guide you
(เซคเร็ด แอส ยู อาร์ , เล๊ฟท วิธ ฑิส วอนนาบี ทู ไก๊ด ยู)
I watched you, hard to knock you, I tried not to
(ไอ ว๊อทช ยู , ฮาร์ด ทู น๊อค ยู , ไอ ทไร น็อท ทู)
They spot you out dancin topless in your drawers
(เด สพอท ยู เอ๊าท แดนซิน ทอพพิดสฺ ซิน ยุร ดรอเออะ)
Damn look, there goes a black girl lost
(แดมนํ ลุ๊ค , แดร์ โกซ ซา แบล๊ค เกิร์ล ล็อซท)

[JoJo Hailey]
([ โจโจ เฮลี่ ])
You should be ashamed of yourself
(ยู เชิด บี อะเชมดฺ อ็อฝ ยุรเซลฟ)
The way you carry yourself
(เดอะ เวย์ ยู แค๊รรี่ ยุรเซลฟ)
The way you hang out all night long
(เดอะ เวย์ ยู แฮง เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท ลอง)
Doin silly things that is wrong
(โดย ซิ๊ลลี่ ทริง แดท อีส รอง)
Black girl.. *fades out*
(แบล๊ค เกิร์ล *เฟด เอ๊าท *)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Girl Lost คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น