เนื้อเพลง Spaghetti Junction คำอ่านไทย Outkast

Yeah yeah
(เย่ เย่)
Yes spaghetti junction
(เย็ซ ซพะเกททิ จั๊งชั่น)
Yes yes
(เย็ซ เย็ซ)
Elope ski slopes
(อิโลพ ซคี สโล๊พ)
[coughs] ahh
([ คอฟ ] อา)
Damn
(แดมนํ)
Yeah
(เย่)
Check this out
(เช็ค ดิส เอ๊าท)

[andre 3000]
([ อันเดร 3000 ])
N*ggas elope wit ski slopes and fall like avalanches
(เอ็น *ggas อิโลพ วิท ซคี สโล๊พ แซน ฟอลล์ ไล๊ค แอฝอะลันช)
Tootin like it’s cool being fooled and I can’t just
(ทูดิน ไล๊ค อิทซ คูล บีอิง ฟูล แอนด์ ดาย แค็นท จั๊สท)
Sit around and watch those snow membranes flame
(ซิท อะราวนฺดฺ แอนด์ ว๊อทช โฑส สโนว์ เมมบเรน เฟลม)
My ends is loose and you can’t stop that rain
(มาย เอ็นด ซิส ลู้ส แอนด์ ยู แค็นท สท๊อพ แดท เรน)
When it starts to fall
(เว็น หนิด สท๊าร์ท ทู ฟอลล์)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Lookin like ms. pacman ? ? ? ? and cat man
(ลุคกิน ไล๊ค เอมสฺ pacman แอนด์ แค๊ท แมน)
I’m speaking about these pros cause you know nothing bout that man
(แอม ซพีคอิง อะเบ๊าท ฑิส พโร ค๊อส ยู โนว์ นัธอิง เบาท แดท แมน)
The n*gga the b-i-g is high in flight like value jet
(เดอะ เอ็น *gga เดอะ บี ไอ จี อีส ไฮฮ อิน ฟไลท ไล๊ค แฝ๊ลู่ เจ๊ต)
You thinking about the b team cause my end is never met
(ยู ติ้งกิง อะเบ๊าท เดอะ บี ทีม ค๊อส มาย เอ็นด อีส เน๊เฝ่อร์ เม็ท)
N*gga
(เอ็น *gga)

[andre 3000]
([ อันเดร 3000 ])
Black man white man jew man ain’t no joke
(แบล๊ค แมน ไว๊ท แมน จู แมน เอน โน โจ้ก)
Remember when me and my cousin used to sit up on the porch
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น มี แอนด์ มาย เค๊าซิน ยู๊ส ทู ซิท อั๊พ ออน เดอะ โพช)
And talk about when we get older now we up against the ropes
(แอนด์ ท๊อล์ค อะเบ๊าท เว็น วี เก็ท โอลเดอะ นาว วี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ โร๊พ)
Yeah they kickin n*ggas door down cause it ain’t no dope
(เย่ เด คิคคิน เอ็น *ggas ดอร์ เดาน ค๊อส อิท เอน โน โดพ)
On the streets
(ออน เดอะ สทรีท)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
And a quarter of time to feed me
(แอนด์ อะ คว๊อร์เท่อร อ็อฝ ไทม์ ทู ฟี มี)
That’s all a n*gga like me need
(แด้ท ซอร์ อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี นี๊ด)
Talking about that southern sess now you all up in that mess
(ทอคอิง อะเบ๊าท แดท ซัฑเอิน เซ็ซ นาว ยู ออล อั๊พ อิน แดท เมซ)
But never shall you test and never shall you quit
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ แชลล์ ยู เทสท์ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ แชลล์ ยู ควิท)
Running up on me with that f*ck sh*t will get you nothing but hell
(รันนิง อั๊พ ออน มี วิธ แดท เอฟ *ck ฌะ *ที วิล เก็ท ยู นัธอิง บั๊ท เฮ็ลล)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Be careful where you roam cause you might not make it home
(บี แค๊ร์ฟูล แวร์ ยู โรม ค๊อส ยู ไมท น็อท เม้ค อิท โฮม)
*whispers* junction junction
(*วิสเพ่อร์ * จั๊งชั่น จั๊งชั่น)
Don’t you dare ever get lost cause you get caught up in that sauce
(ด้อนท์ ยู แดร์ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ล็อซท ค๊อส ยู เก็ท คอท อั๊พ อิน แดท ซ๊อซ)
*whispers* junction junction
(*วิสเพ่อร์ * จั๊งชั่น จั๊งชั่น)
To all ya playas play ya tims and ya hustlas wit ya rims
(ทู ออล ยา พอลเย เพลย์ ยา ทิม แซน ยา hustlas วิท ยา ริม)
Macks and pimps live on the outside of the corners that you’ve been
(แมกคฺ แซน พิมพ ไล้ฝ ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด อ็อฝ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แดท ยู๊ฟ บีน)
Y’all yes yes yes uh
(ยอล เย็ซ เย็ซ เย็ซ อา)
*whispers* junction junction
(*วิสเพ่อร์ * จั๊งชั่น จั๊งชั่น)
[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Well I’m dranking up on yak while I’m dippin off in that ’lac [’lac]
(เวลล แอม drankings อั๊พ ออน แย็ค ไวล์ แอม ดิพพิน ออฟฟ อิน แดท แล็ค [ แล็ค ])
The junkies around my way are always smokin up on that crack [crack]
(เดอะ จังคี อะราวนฺดฺ มาย เวย์ อาร์ ออลเว สโมกิน อั๊พ ออน แดท แคร๊ค [ แคร๊ค ])
Lay them college park hoes flat on they back
(เลย์ เด็ม ค๊อลลิจ พาร์ค โฮ แฟลท ออน เด แบ็ค)
Living the life of pimps steadily making this paper stack
(ลีฝอิง เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ พิมพ ซเทดอิลิ เมคอิง ดิส เพ๊เพ่อร์ ซแท็ค)
N*ggas don’t understand the master plan coming to earn man
(เอ็น *ggas ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ ม๊าสเต้อร์ แพลน คัมอิง ทู เอิร์น แมน)
Till they start kickin the door in then we ready to blast
(ทิลล์ เด สท๊าร์ท คิคคิน เดอะ ดอร์ อิน เด็น วี เร๊ดี้ ทู บลาสทํ)
Them out [out] like planes [planes] that’s bout to crash
(เด็ม เอ๊าท [ เอ๊าท ] ไล๊ค เพลน [ เพลน ] แด้ท เบาท ทู คแร็ฌ)
So mayday maytrain knock em up off they ass
(โซ mayday maytrain น๊อค เอ็ม อั๊พ ออฟฟ เด อาซ)
Boy
(บอย)

[andre 3000]
([ อันเดร 3000 ])
We struggle like fat hoes just to get things that ? ?
(วี สทรั๊กเกิ้ล ไล๊ค แฟท โฮ จั๊สท ทู เก็ท ทริง แดท)
People got we forgot they always gonna keep a plot
(พี๊เพิ่ล ก็อท วี เฟาะกอท เด ออลเว กอนนะ คี๊พ อะ พล๊อท)
Right up they sleeve you won’t believe they decieve
(ไร๊ท อั๊พ เด ซลีฝ ยู ว็อนท บีลี๊ฝ เด decieve)
Like weak theives can’t break in your crib and leave and they built like two
(ไล๊ค วี๊ค theives แค็นท เบร๊ค อิน ยุร คริบ แอนด์ ลี๊ฝ แอนด์ เด บิลท ไล๊ค ทู)
So ? ? ? ? and then I’m straight
(โซ แอนด์ เด็น แอม สเทร๊ท)
And they drove ? ? ? ? see my folks can’t cover three i’s
(แอนด์ เด ดโรฝ ซี มาย โฟล้ค แค็นท โค๊ฝเฝ่อร์ ทรี อีส)
We wise to the fact so we attack wit what we know
(วี ไว๊ส ทู เดอะ แฟคท โซ วี แอทแท๊ค วิท ว๊อท วี โนว์)
Heaven is the only good life so what you strivin fo
(เฮ๊ฝเฝ่น อีส ดิ โอ๊นลี่ กู๊ด ไล๊ฟ โซ ว๊อท ยู strivin โฟ)

Chorus
(ค๊อรัส)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Uh check this sh*t out though uh well
(อา เช็ค ดิส ฌะ *ที เอ๊าท โธ อา เวลล)
Well I flip flops and football socks
(เวลล ไอ ฟลิพ ฟล็อพ แซน ฟุทบอล ซ๊อค)
A n*gga be rockin the mic like birthdays
(อะ เอ็น *gga บี รอคกิน เดอะ ไมคะ ไล๊ค เบริ์ดเดย์)
Lil jon and sirsce so why you worth-ay
(ลิล จอนนี่ แอนด์ sirsce โซ วาย ยู เวิร์ธ ไอ)
I’m callin yo ass a flaw pimp yappin about this crew you run wit
(แอม คอลลิน โย อาซ ซา ฟลอ พิมพ แยพปิน อะเบ๊าท ดิส ครู ยู รัน วิท)
Bankhead bouncing to that dumb sh*t so what mo can you come wit
(แบคเฮด เบานซิง ทู แดท ดัมบ ฌะ *ที โซ ว๊อท โม แคน ยู คัม วิท)

[andre 3000]
([ อันเดร 3000 ])
Yeah they can bite but cannot be us
(เย่ เด แคน ไบ้ท์ บั๊ท แคนน็อท บี อัซ)
They can come and pick up little slang but cannot see us
(เด แคน คัม แอนด์ พิค อั๊พ ลิ๊ทเทิ่ล ซแล็ง บั๊ท แคนน็อท ซี อัซ)
You ought to be ashamed trying to fit in my adidas
(ยู อ๊อธ ทู บี อะเชมดฺ ทไรอิง ทู ฟิท อิน มาย adidas)
So run like dmc like you don’t know you got no heater
(โซ รัน ไล๊ค dmc ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์ ยู ก็อท โน ฮีทเออะ)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Well we zippin around the corner in that golden stankin lincoln
(เวลล วี zippin อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อิน แดท โกลเด็น stankin ลินเคิน)
Got my heat up under my seat in case the junkies tryin to take it
(ก็อท มาย ฮีท อั๊พ อั๊นเด้อร มาย ซีท อิน เค๊ส เดอะ จังคี ทายอิน ทู เท้ค อิท)
Pullin the pistol on another black man was never the plot
(พลูลิน เดอะ พิ๊สท่อล ออน อะน๊าเทร่อร์ แบล๊ค แมน วอส เน๊เฝ่อร์ เดอะ พล๊อท)
But sometimes a brother will shoot for wealth and try to take my spot
(บั๊ท ซัมไทม์ ซา บร๊าเท่อรํ วิล ชู๊ท ฟอร์ เว้ลธ แอนด์ ธราย ทู เท้ค มาย สพอท)

[andre 3000]
([ อันเดร 3000 ])
Well they come like black stallions in the night
(เวลล เด คัม ไล๊ค แบล๊ค ซแทลยัน ซิน เดอะ ไน๊ท)
You see around four or five that’s when they figure the time is right
(ยู ซี อะราวนฺดฺ โฟ ออ ไฟฝ แด้ท เว็น เด ฟิ๊กเก้อร เดอะ ไทม์ อีส ไร๊ท)
That’s when you good and sleep
(แด้ท เว็น ยู กู๊ด แอนด์ สลี๊พ)
I couldn’t sleep until I seen em wit my own eyes
(ไอ คูดซึ่น สลี๊พ อันทิล ไอ ซีน เอ็ม วิท มาย โอว์น อาย)
Till they come over the hill suprised
(ทิลล์ เด คัม โอ๊เฝ่อร เดอะ ฮิลล์ suprised)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spaghetti Junction คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น