เนื้อเพลง Separated out คำอ่านไทย Marillion

Lyrics: Hogarth
(ลีริค : Hogarth)
Music: Hogarth/Kelly/Mosley/Rothery/Trewavas
(มิ๊วสิค : Hogarth/เคลลี่ /Mosley/Rothery/Trewavas)

We didn’t lie to you, folks. We told you we had living, breathing, monstrosities. You’ll laugh at them, shudder at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all!
(วี ดิ๊นอิน ไล ทู ยู , โฟล้ค วี โทลด ยู วี แฮ็ด ลีฝอิง , บรีสดิง , monstrosities โยว ล๊าฟ แอ็ท เด็ม , ฌัดเดอะ แรท เด็ม , แอนด์ เย๊ท , บั๊ท ฟอร์ ดิ แอ๊คซิเด็นท อ็อฝ เบริ๊ท , ยู ไมท บี อี๊เฝ่น แอส เด อาร์ เด ดิด น็อท อาสคฺ ทู บี บรอท อิ๊นทู เดอะ เวิลด , บั๊ท อิ๊นทู เดอะ เวิลด เด เคม แดร์ โค้ด อีส ซา ลอว์ อันทู เฑ็มเซลฝส อ๊อฟเฟ่นด วัน , แอนด์ ยู อ๊อฟเฟ่นด เด็ม ออล !)

Can you feel my skin
(แคน ยู ฟีล มาย สกิน)
Can you feel my bones
(แคน ยู ฟีล มาย โบน)
Can you put my spine in plaster and take me home
(แคน ยู พุท มาย ซไพน อิน พลาซเทอะ แอนด์ เท้ค มี โฮม)

So unpleasant inside and out
(โซ อันพเลสแอ็นท อิ๊นไซด์ แอนด์ เอ๊าท)
So unpleasant inside and out
(โซ อันพเลสแอ็นท อิ๊นไซด์ แอนด์ เอ๊าท)
If you like I’ll tell you about it
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค แอล เทลล ยู อะเบ๊าท ดิธ)
You wouldn’t want to know
(ยู วูดดึ่น ว้อนท ทู โนว์)

My heads full of water
(มาย เฮด ฟูล อ็อฝ ว๊อเท่อร)
Tears I never cried
(เทียร์ ซาย เน๊เฝ่อร์ คราย)
Could you hold me under the shower
(เคิด ยู โฮลด์ มี อั๊นเด้อร เดอะ เช๊าเว่อร์)
In the cold outside
(อิน เดอะ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)

So unsteady inside and out
(โซ อันซเทดอิ อิ๊นไซด์ แอนด์ เอ๊าท)
So unsteady inside and out
(โซ อันซเทดอิ อิ๊นไซด์ แอนด์ เอ๊าท)
If you like I’ll tell you about it
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค แอล เทลล ยู อะเบ๊าท ดิธ)
You wouldn’t want to be
(ยู วูดดึ่น ว้อนท ทู บี)

Separated out
(เซ๊พาเหรท เอ๊าท)
Separated out
(เซ๊พาเหรท เอ๊าท)
Separated out
(เซ๊พาเหรท เอ๊าท)

I need medical attention
(ไอ นี๊ด เมดอิแค็ล แอ็ทเทนฌัน)
Where’s my memory gone
(แวร์ มาย เม๊มโมรี่ กอน)
Everything I told you – including this,
(เอ๊วี่ติง ไอ โทลด ยู อินคลูดอิง ดิส ,)
I already forgot
(ไอ ออลเร๊ดี้ เฟาะกอท)

Separated out
(เซ๊พาเหรท เอ๊าท)
From the living stream
(ฟรอม เดอะ ลีฝอิง สทรีม)
The thing that couldn’t lie straight
(เดอะ ทริง แดท คูดซึ่น ไล สเทร๊ท)
Straight in the machine
(สเทร๊ท อิน เดอะ แมชชีน)

So unstable inside and out
(โซ unstable อิ๊นไซด์ แอนด์ เอ๊าท)
Don’t know how much longer I’ll take it
(ด้อนท์ โนว์ ฮาว มัช ลองเงอ แอล เท้ค อิท)
If you like I’ll sell you a ticket
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค แอล เซลล์ ยู อะ ทิ๊คเค๊ท)
Or you can get in for free
(ออ ยู แคน เก็ท อิน ฟอร์ ฟรี)

Am I enough of a freak
(แอ็ม ไอ อีน๊าฟ อ็อฝ อะ ฟรี๊ค)
To be worth paying to see
(ทู บี เวิร์ธ เพย์อิง ทู ซี)
Am I enough of a freak
(แอ็ม ไอ อีน๊าฟ อ็อฝ อะ ฟรี๊ค)
To be worth paying to see
(ทู บี เวิร์ธ เพย์อิง ทู ซี)

And now, folks, if you’ll just step this way, you are about to witness the most amazing, the most astounding, living monstrosity of all time.
(แอนด์ นาว , โฟล้ค , อิ๊ฟ โยว จั๊สท สเท็พ ดิส เวย์ , ยู อาร์ อะเบ๊าท ทู วิทเหนส เดอะ โมซท อะเมสอิง , เดอะ โมซท แอ็ซเทานดิง , ลีฝอิง ม็อนซทรอซอิทิ อ็อฝ ออล ไทม์)

Can you feel my skin
(แคน ยู ฟีล มาย สกิน)
Can you feel my bones
(แคน ยู ฟีล มาย โบน)
Can you put my spine in plaster and take me home
(แคน ยู พุท มาย ซไพน อิน พลาซเทอะ แอนด์ เท้ค มี โฮม)
Can you kiss my face
(แคน ยู คิซ มาย เฟซ)
Let me know it’s there
(เล็ท มี โนว์ อิทซ แดร์)
Can you give it shape
(แคน ยู กี๊ฝ อิท เชพ)
Can you kinda care
(แคน ยู กินดา แคร์)

Am I enough of a freak
(แอ็ม ไอ อีน๊าฟ อ็อฝ อะ ฟรี๊ค)
To be worth paying to see
(ทู บี เวิร์ธ เพย์อิง ทู ซี)
Enough of a freak
(อีน๊าฟ อ็อฝ อะ ฟรี๊ค)
To be worth paying to see
(ทู บี เวิร์ธ เพย์อิง ทู ซี)

Enough
(อีน๊าฟ)
Enough
(อีน๊าฟ)

They’re pointing and laughing
(เดรว พอยนทิง แอนด์ ลาฟอิง)
They’re pointing and laughing at me
(เดรว พอยนทิง แอนด์ ลาฟอิง แอ็ท มี)

” We accept her–one of us–gooble, gobble–we accept her–one of us–gooble, gobble… ”
(” วี แอ๊คเซพท เฮอ วัน อ็อฝ อัซ gooble , gobble วี แอ๊คเซพท เฮอ วัน อ็อฝ อัซ gooble , gobble “)

” You, dirty, slimy…FREAKS!… FREAKS!… FREAKS!…Get out of here! ”
(” ยู , เดอทิ , ซไลมอิ ฟรี๊ค ! ฟรี๊ค ! ฟรี๊ค ! เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ! “)

” Get out! You heard her! Get out! ”
(” เก็ท เอ๊าท ! ยู เฮิด เฮอ ! เก็ท เอ๊าท ! “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Separated out คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น