เนื้อเพลง Millennium คำอ่านไทย Outkast

[dre]
([ ดรี ])
Me and everything around me, is unstable like chernobyl
(มี แอนด์ เอ๊วี่ติง อะราวนฺดฺ มี , อีส unstable ไล๊ค chernobyl)
Ready to go at any moment, jumpin like a pogo stick
(เร๊ดี้ ทู โก แอ็ท เอ๊นี่ โม๊เม้นท , จัมปิน ไล๊ค เก pogo สทิ๊ค)
I never lived up to my expectations, so I accept the patience
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ไล้ฝ อั๊พ ทู มาย เอคซเพ็คเทฌัน , โซ ไอ แอ๊คเซพท เดอะ เพเฌ็นซ)
Expect the worse but now I’m pacin
(เอ็กซเพ็คท เดอะ เวิ๊ร์ส บั๊ท นาว แอม pacin)
Back and forth, inside, I’m melting like water on wicked b*tches
(แบ็ค แอนด์ โฟธ , อิ๊นไซด์ , แอม เมลทิง ไล๊ค ว๊อเท่อร ออน วิค บี *tches)
A monster truck done came and ran over my picket fences
(อะ ม๊อนสเท่อร์ ทรั๊ค ดัน เคม แอนด์ แร็น โอ๊เฝ่อร มาย พีคเค็ท เฟ้นซ)
I had the best of life in my clinches but monkey wrenches was thrown
(ไอ แฮ็ด เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ ไล๊ฟ อิน มาย clinches บั๊ท มั๊งคี่ wrenches วอส ธโรน)
Like chairs kings sit on, my prayers seem to long
(ไล๊ค แชร์ คิง ซิท ออน , มาย พเรเออะ ซีม ทู ลอง)
I fall asleep before the endin, don’t even get to say amen
(ไอ ฟอลล์ อะสลี๊พ บีฟอร์ ดิ endin , ด้อนท์ อี๊เฝ่น เก็ท ทู เซย์ เอเมน)
I hope he understand I be on bended knees
(ไอ โฮพ ฮี อั๊นเด้อรสแทนด ดาย บี ออน เบ็นด นี)
At times, I think I’m crazy, so I say forget it
(แอ็ท ไทม์ , ไอ ทริ๊งค แอม คเรสิ , โซ ไอ เซย์ ฟอร์เก๊ท ดิธ)
Or maybe it’s the devil infiltrating and like ridd*ck…bowe
(ออ เมบี อิทซ เดอะ เด๊ฝิ้ล infiltratings แอนด์ ไล๊ค ridd*ck bowe)
I’ve been fighting this since them fetus days
(แอฝ บีน ไฟท์ดิง ดิส ซิ๊นซ เด็ม ฟีทัซ เดย์)
I count from one to twenty, when I’m through, repeat the phrase
(ไอ เค้าทํ ฟรอม วัน ทู ทเว้นที่ , เว็น แอม ทรู , รีพี๊ท เดอะ เฟรส)
It’s just a phase, it’s gon all pass, but that gets old too
(อิทซ จั๊สท ดา เฟส , อิทซ ก็อน ออล เพซ , บั๊ท แดท เก็ท โอลด์ ทู)
I’m weakening like a deacon doin dirt
(แอม weakenings ไล๊ค เก ดีคัน โดย เดิร์ท)
What am I supposed to do?
(ว๊อท แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู ดู)

Chorus dre:
(ค๊อรัส ดรี :)
Uh, uh, uh, uh, uh, uh uh, uh uh uh uh uh[planets and stars]
(อา , อา , อา , อา , อา , อา อา , อา อา อา อา อา [ แพล๊เหน็ท แซน สทาร์ ])
Uh uh uh uh uh, uh uh uh uh uh uh[earth, jupiter, mars]
(อา อา อา อา อา , อา อา อา อา อา อา [ เอิร์ทร , จูพิเทอะ , มา ])
Uh, uh, uh, uh, uh, uh uh, uh uh uh uh uh[hoes, clothes, cars]
(อา , อา , อา , อา , อา , อา อา , อา อา อา อา อา [ โฮ , คโลฑ , คารํ ])
Uh uh uh uh uh, uh uh uh uh uh uh[it’s who you are]
(อา อา อา อา อา , อา อา อา อา อา อา [ อิทซ ฮู ยู อาร์ ])

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
See, from bedknobs to broomsticks, we lookin to start some new sh*t
(ซี , ฟรอม bedknobs ทู broomsticks , วี ลุคกิน ทู สท๊าร์ท ซัม นิว ฌะ *ที)
I’m writin this rhyme in faith, so when you hear it, hope you true it
(แอม ไรดิน ดิส ไรม อิน เฟท , โซ เว็น ยู เฮียร อิท , โฮพ ยู ทรู อิท)
My n*gga, you do it like swooshes, the lyrical cleanse and new zits
(มาย เอ็น *gga , ยู ดู อิท ไล๊ค swooshes , เดอะ ลีริแค็ล คเล็นส แอนด์ นิว zits)
Wipin away your germs up under your cranium with juices
(Wipin อะเวย์ ยุร เจิม อั๊พ อั๊นเด้อร ยุร คเรเนียม วิธ จู้ยซ)
See mo goes on, my slick flow flows on
(ซี โม โกซ ออน , มาย ซลิค โฟลว์ โฟลว์ ออน)
Straight from west savannah, georgia, but the s.w.a.t.s. is my home
(สเทร๊ท ฟรอม เว๊สท ซะแฝนนะ , จอร์จา , บั๊ท เดอะ เอส ดับบิว อะ ที เอส ซิส มาย โฮม)
Never go wrong cuz the click is tighter than gnat ass and that bad
(เน๊เฝ่อร์ โก รอง คัซ เดอะ คลิ๊ก อีส ไทท์เดอ แฑ็น แน็ท อาซ แซน แดท แบ้ด)
Mosquito, now we goes, I’m proud of you peoples
(ม๊อสควิ๊โท่ , นาว วี โกซ , แอม พเราด อ็อฝ ยู พี๊เพิ่ล)
For sellin your cracker sacks, I’m glad I’m white not black
(ฟอร์ เซลลิน ยุร คแรคเคอะ แซ๊ค , แอม แกล๊ด แอม ไว๊ท น็อท แบล๊ค)
Sh*t, on the real, that’s how them whiteys really act
(ฌะ *ที , ออน เดอะ เรียล , แด้ท ฮาว เด็ม whiteys ริแอ็ลลิ แอ๊คท)
When your back was turned, them slackers learned and now we fallin apart
(เว็น ยุร แบ็ค วอส เทิร์น , เด็ม ซแลคเคอะ เลิร์น แอนด์ นาว วี แฟลลิน อะพาร์ท)
You lookin me in my eye, but you ain’t feelin me in your heart
(ยู ลุคกิน มี อิน มาย อาย , บั๊ท ยู เอน ฟีลิน มี อิน ยุร ฮาร์ท)
Yes, yes lord, give me the power within the final hour
(เย็ซ , เย็ซ หลอร์ด , กี๊ฝ มี เดอะ พ๊าวเว่อร์ วิธอิน เดอะ ไฟ๊น่อล เอาเอ้อร์)
These n*ggaz, they leavin me stranded like rapunzel in the tower
(ฑิส เอ็น *ggaz , เด เลวิน มี สแทรนด ไล๊ค rapunzel อิน เดอะ เท๊าเว่อร์)
Now or never, let’s stick together and overcome
(นาว ออ เน๊เฝ่อร์ , เล็ท สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ โอเฝ่อร์คัม)
But they don’t feel like marchin, cuz they shoes is overrun
(บั๊ท เด ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค มาซชิน , คัซ เด ชู ซิส overrun)
Ain’t that a b*tch
(เอน แดท ดา บี *tch)

Chorus
(ค๊อรัส)

Planets and stars
(แพล๊เหน็ท แซน สทาร์)
Earth, jupiter, mars
(เอิร์ทร , จูพิเทอะ , มา)
Hoes, clothes, cars
(โฮ , คโลฑ , คารํ)
It’s who you are
(อิทซ ฮู ยู อาร์)

Chorus
(ค๊อรัส)

Planets and stars
(แพล๊เหน็ท แซน สทาร์)
Earth, jupiter, mars
(เอิร์ทร , จูพิเทอะ , มา)
Hoes, clothes, cars
(โฮ , คโลฑ , คารํ)
It’s who you are
(อิทซ ฮู ยู อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Millennium คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น