เนื้อเพลง Baby Jane คำอ่านไทย Pope Jane

Lost your father when you were 12, your virginity at 13, and somewhere in between
(ล็อซท ยุร ฟ๊าเท่อร เว็น ยู เวอ 12 , ยุร เฝอะจีนอิทิ แอ็ท 13 , แอนด์ ซัมแวร์ อิน บีทะวีน)
You learned to harden up your heart, and take from those you love, and keep yourself unseen
(ยู เลิร์น ทู harden อั๊พ ยุร ฮาร์ท , แอนด์ เท้ค ฟรอม โฑส ยู ลัฝ , แอนด์ คี๊พ ยุรเซลฟ อันซีน)
And the truth is it’s your fear that keeps you frozen
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ อีส อิทซ ยุร เฟียร์ แดท คี๊พ ยู โฟ๊เซน)
You don’t realize the moment you were broken, unforeseen-
(ยู ด้อนท์ รีแอะไลส เดอะ โม๊เม้นท ยู เวอ บโรเค็น , อันโฟซีน)

CHORUS-
(ค๊อรัส)
Whatever happened to Baby Jane, running the town and earning her name
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทู เบ๊บี้ เจน , รันนิง เดอะ ทาวน์ แอนด์ เออนิงส เฮอ เนม)
Working the room with just a smile, Baby Jane that is your style
(เวิคกิง เดอะ รูม วิธ จั๊สท ดา สไมล์ , เบ๊บี้ เจน แดท อีส ยุร สไทล์)
What ever happened to Baby Jane…
(ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู เบ๊บี้ เจน)
It’s just a shame.
(อิทซ จั๊สท ดา เชม)

You can’t be happy if you tried, and your hate spreads like disease, satiating every need
(ยู แค็นท บี แฮ๊พพี่ อิ๊ฟ ยู ทไร , แอนด์ ยุร เฮท สเพร๊ด ไล๊ค ดีซี๊ส , satiatings เอ๊เฝอร์รี่ นี๊ด)
Your proud of all that you can’t feel, and those you’ve left behind, pretending it’s not real
(ยุร พเราด อ็อฝ ออล แดท ยู แค็นท ฟีล , แอนด์ โฑส ยู๊ฟ เล๊ฟท บีฮายน์ , พรีเทนดิง อิทซ น็อท เรียล)
And the truth is it’s your fear that leaves you frozen
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ อีส อิทซ ยุร เฟียร์ แดท ลี๊ฝ ยู โฟ๊เซน)
You can’t pinpoint the moment you were broken, unforeseen-
(ยู แค็นท pinpoint เดอะ โม๊เม้นท ยู เวอ บโรเค็น , อันโฟซีน)

CHORUS-
(ค๊อรัส)
Whatever happened to Baby Jane, running the town and earning her name
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทู เบ๊บี้ เจน , รันนิง เดอะ ทาวน์ แอนด์ เออนิงส เฮอ เนม)
Working the room with just a smile, Baby Jane that is your style
(เวิคกิง เดอะ รูม วิธ จั๊สท ดา สไมล์ , เบ๊บี้ เจน แดท อีส ยุร สไทล์)
What ever happened to Baby Jane…
(ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู เบ๊บี้ เจน)
It’s just a shame.
(อิทซ จั๊สท ดา เชม)

Pre-Chorus-
(พรี ค๊อรัส)
And the truth is it’s your fear that leaves you frozen
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ อีส อิทซ ยุร เฟียร์ แดท ลี๊ฝ ยู โฟ๊เซน)
You can’t pinpoint the moment you were broken, unforeseen–
(ยู แค็นท pinpoint เดอะ โม๊เม้นท ยู เวอ บโรเค็น , อันโฟซีน)

CHORUS x 2
(ค๊อรัส เอ๊กซฺ 2)
Whatever happened to Baby Jane, running the town and earning her name
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทู เบ๊บี้ เจน , รันนิง เดอะ ทาวน์ แอนด์ เออนิงส เฮอ เนม)
Working the room with just a smile, Baby Jane that is your style
(เวิคกิง เดอะ รูม วิธ จั๊สท ดา สไมล์ , เบ๊บี้ เจน แดท อีส ยุร สไทล์)
What ever happened to Baby Jane…
(ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู เบ๊บี้ เจน)
It’s just a shame.
(อิทซ จั๊สท ดา เชม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Jane คำอ่านไทย Pope Jane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น