เนื้อเพลง Alternative Polka (Medley) คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

[ ” Loser ” by Beck]
([ ” ลูสเออะ ” บาย เบ็ค ])
Soy un perdidor
(ซอย ยูเอ็น perdidor)
I’m a loser, baby,
(แอม มา ลูสเออะ , เบ๊บี้ ,)
So why don’t you kill me?
(โซ วาย ด้อนท์ ยู คิลล์ มี)
Soy un perdidor
(ซอย ยูเอ็น perdidor)
I’m a loser, baby,
(แอม มา ลูสเออะ , เบ๊บี้ ,)
So why don’t you kill me?
(โซ วาย ด้อนท์ ยู คิลล์ มี)
Hey!
(เฮ !)

[ ” Sex Type Thing ” by Stone Temple Pilots]
([ ” เซ็กซ ไท๊พ ทริง ” บาย สโทน เท๊มเพิ่ล ไพ๊หลอต ])
I am I am I am
(ไอ แอ็ม ไอ แอ็ม ไอ แอ็ม)
I said I wanna get next to you.
(ไอ เซ็ด ดาย วอนนา เก็ท เน๊กซท ทู ยู)
I said I’m gonna get close to you.
(ไอ เซ็ด แอม กอนนะ เก็ท โคลส ทู ยู)
You wouldn’t want me have to hurt you, too.
(ยู วูดดึ่น ว้อนท มี แฮ็ฝ ทู เฮิร์ท ยู , ทู)
Hurt you, too.
(เฮิร์ท ยู , ทู)
I know you want what’s on my mind.
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท ว๊อท ออน มาย ไมนด์)
I know you like what’s on my mind.
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค ว๊อท ออน มาย ไมนด์)
I know it eats you up inside.
(ไอ โนว์ อิท อี๊ท ยู อั๊พ อิ๊นไซด์)
I know you know, you know, you know.
(ไอ โนว์ ยู โนว์ , ยู โนว์ , ยู โนว์)
Here I come I come I come I come.
(เฮียร ไอ คัม ไอ คัม ไอ คัม ไอ คัม)
Here I come I come I come.
(เฮียร ไอ คัม ไอ คัม ไอ คัม)

[ ” All I Want To Do ” by Sheryl Crow]
([ ” ออล ไอ ว้อนท ทู ดู ” บาย เชวโรว คโร ])
All I wanna do is have some fun.
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
I gotta feeling I’m not the only one.
(ไอ กอททะ ฟีลอิง แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
All I wanna do is have some fun.
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
I gotta feeling I’m not the only one.
(ไอ กอททะ ฟีลอิง แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
All I wanna do is have some fun.
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Until the sun comes up over Santa Monica Boulevard.
(อันทิล เดอะ ซัน คัม อั๊พ โอ๊เฝ่อร แซนดา มอนหนิก้า บูลิฝาด)

[ ” Closer ” by NIN]
([ ” โคลเซอร์ ” บาย NIN ])
Help me–I broke apart my insides.
(เฮ้ลพ มี ไอ บโรค อะพาร์ท มาย อิ๊นไซด์)
Help me–I’ve got no soul to sell.
(เฮ้ลพ มี แอฝ ก็อท โน โซล ทู เซลล์)
Help me–The only thing that works for me.
(เฮ้ลพ มี ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี)
Help me get away from myself.
(เฮ้ลพ มี เก็ท อะเวย์ ฟรอม ไมเซลฟ)
I wanna *poink* you like an animal.
(ไอ วอนนา *poink* ยู ไล๊ค แอน แอ๊นิมอล)
I wanna feel you from the inside.
(ไอ วอนนา ฟีล ยู ฟรอม ดิ อิ๊นไซด์)
I wanna *boing* you like an animal.
(ไอ วอนนา *กำลังโบ * ยู ไล๊ค แอน แอ๊นิมอล)
My whole existence is flawed.
(มาย โฮล เอ็กสีซเท็นซ อีส ฟลอ)
You get me closer to God.
(ยู เก็ท มี โคลเซอร์ ทู ก๊อด)

Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ !)

[ ” Bang and Blame ” by REM]
([ ” แบง แอนด์ เบลม ” บาย REM ])
You bang bang bang bang bang.
(ยู แบง แบง แบง แบง แบง)
Blame blame blame.
(เบลม เบลม เบลม)
You bang bang bang bang bang.
(ยู แบง แบง แบง แบง แบง)
It’s not my thing so let it go.
(อิทซ น็อท มาย ทริง โซ เล็ท ดิธ โก)

[ ” You Oughta Know ” by Alanis Morisette]
([ ” ยู เอ้าดา โนว์ ” บาย อเลนนิสฺ Morisette ])
‘Cause the love that you gave every day wasn’t able
(ค๊อส เดอะ ลัฝ แดท ยู เกฝ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล)
to make it enough for you to be open wide
(ทู เม้ค อิท อีน๊าฟ ฟอร์ ยู ทู บี โอ๊เพ่น ไวด์)
No!
(โน !)
And every time you speak her name
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู สพี๊ค เฮอ เนม)
Does she know how you told me
(โด ชี โนว์ ฮาว ยู โทลด มี)
You’d hold me until you died?
(ยูต โฮลด์ มี อันทิล ยู ดาย)
‘Til you died.
(ทิล ยู ดาย)
Well you’re still alive!
(เวลล ยัวร์ สทิลล อะไล๊ฝ !)
And I’m here to remind you
(แอนด์ แอม เฮียร ทู รีไมนด์ ยู)
Of the mess you left when you went away.
(อ็อฝ เดอะ เมซ ยู เล๊ฟท เว็น ยู เว็นท อะเวย์)
It’s not fair to deny me
(อิทซ น็อท แฟร์ ทู ดีนาย มี)
Of the cross I bear that you gave to me.
(อ็อฝ เดอะ ครอสสํ ซาย แบร์ แดท ยู เกฝ ทู มี)
You-ou-ou-ou-ou oughta know!
(ยู อู อู อู อู เอ้าดา โนว์ !)

Hey!
(เฮ !)

[ ” Bullet with B*tterfly Wings ” by Smashing Pumpkins]
([ ” บัลเล่ วิธ บี *tterfly วิง ” บาย ซแมฌอิง พั๊มคิ้น ])
Despite all my rage,
(เดสไพ๊ทํ ออล มาย เร้จ ,)
I am still just a rat in a cage!
(ไอ แอ็ม สทิลล จั๊สท ดา แร๊ท อิน อะ เค้จ !)
Despite all my rage,
(เดสไพ๊ทํ ออล มาย เร้จ ,)
I am still just a rat in a cage!
(ไอ แอ็ม สทิลล จั๊สท ดา แร๊ท อิน อะ เค้จ !)
And someone will say
(แอนด์ ซัมวัน วิล เซย์)
What is lost can never be saved.
(ว๊อท อีส ล็อซท แคน เน๊เฝ่อร์ บี เซฝ)
Despite all my rage,
(เดสไพ๊ทํ ออล มาย เร้จ ,)
I am still just a rat in a cage!
(ไอ แอ็ม สทิลล จั๊สท ดา แร๊ท อิน อะ เค้จ !)

[ ” My Friends ” by Red Hot Chili Peppers]
([ ” มาย เฟรน ” บาย เร้ด ฮอท ชิลลี่ เพ๊พเพ่อร์ ])
I love all of you
(ไอ ลัฝ ออล อ็อฝ ยู)
Hurt by the cold.
(เฮิร์ท บาย เดอะ โคลด์)
So hard and lonely, too
(โซ ฮาร์ด แอนด์ โลนลิ , ทู)
When you don’t know yourself.
(เว็น ยู ด้อนท์ โนว์ ยุรเซลฟ)

[ ” I’ll Stick Around ” by Foo Fighters]
([ ” แอล สทิ๊ค อะราวนฺดฺ ” บาย ฟู ไฟทเออะ ])
I don’t owe you anything!
(ไอ ด้อนท์ โอว์ ยู เอนอิธิง !)
I don’t owe you anything!
(ไอ ด้อนท์ โอว์ ยู เอนอิธิง !)
I don’t owe you anything!
(ไอ ด้อนท์ โอว์ ยู เอนอิธิง !)
I don’t owe you anything!
(ไอ ด้อนท์ โอว์ ยู เอนอิธิง !)

[ ” Black Hole Sun ” by Soundgarden]
([ ” แบล๊ค โฮล ซัน ” บาย Soundgarden ])
Black Hole Sun
(แบล๊ค โฮล ซัน)
Won’t you come
(ว็อนท ยู คัม)
And wash away the rain?
(แอนด์ ว๊อช อะเวย์ เดอะ เรน)
Black Hole Sun
(แบล๊ค โฮล ซัน)
Won’t you come, won’t you come
(ว็อนท ยู คัม , ว็อนท ยู คัม)
Black Hole Sun, Black Hole Sun
(แบล๊ค โฮล ซัน , แบล๊ค โฮล ซัน)
Won’t you come
(ว็อนท ยู คัม)
Black Hole Sun, Black Hole Sun
(แบล๊ค โฮล ซัน , แบล๊ค โฮล ซัน)
Won’t you come
(ว็อนท ยู คัม)
Black Hole Sun, Black Hole Sun
(แบล๊ค โฮล ซัน , แบล๊ค โฮล ซัน)

[ ” Basket Case ” by Green Day]
([ ” บ๊าสเก็ต เค๊ส ” บาย กรีน เดย์ ])
Do you have the time
(ดู ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์)
To listen to me whine
(ทู ลิ๊สซึ่น ทู มี ฮไวน)
About nothing and everything all at once?
(อะเบ๊าท นัธอิง แอนด์ เอ๊วี่ติง ออล แอ็ท วั๊นซ)
I am one those melodramatic fools.
(ไอ แอ็ม วัน โฑส เมลโอะดระแมตอิ ฟูล)
Neurotic to the bone,
(นิวรอทอิค ทู เดอะ โบน ,)
No doubt about it.
(โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ)
Sometimes I give myself the creeps!
(ซัมไทม์ ซาย กี๊ฝ ไมเซลฟ เดอะ ครีพ !)
Sometimes my mind plays tricks on me!
(ซัมไทม์ มาย ไมนด์ เพลย์ ทริ๊ค ออน มี !)
It all keeps adding up.
(อิท ดอร์ คี๊พ แอดดิง อั๊พ)
I think I’m cracking up.
(ไอ ทริ๊งค แอม แคร๊คกิน อั๊พ)
And am I just paranoid
(แอนด์ แอ็ม ไอ จั๊สท พารานอย)
Or am I just stoned?
(ออ แอ็ม ไอ จั๊สท สโทน)
Or am I just stoned-oh-oh-oh-oh-ned?
(ออ แอ็ม ไอ จั๊สท สโทน โอ โอ โอ โอ ned)

Hey!
(เฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alternative Polka (Medley) คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น