เนื้อเพลง This is The Way We Ball คำอ่านไทย Lil’ Flip

Heyyy, Ho [This is the way we ball]
(เฮ้ , โฮ [ ดิส ซิส เดอะ เวย์ วี บอล ])
Ah ha, Houston, Texas [This is the way we ball]
(อา ฮา , ฮูซตัน , เทกซัส [ ดิส ซิส เดอะ เวย์ วี บอล ])
Ah ha [This is the way we ball]
(อา ฮา [ ดิส ซิส เดอะ เวย์ วี บอล ])
[This is the way we ball]
([ ดิส ซิส เดอะ เวย์ วี บอล ])

And we like to floss, all my diamonds gloss
(แอนด์ วี ไล๊ค ทู ฟล็อซ , ออล มาย ได๊ม่อนดํ กล็อซ)
I represent the dirty, dirty, dirty, dirty South
(ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ เซ๊าธ)
[This is the way we ball]
([ ดิส ซิส เดอะ เวย์ วี บอล ])
And we ridin blades, Jags and Escalades
(แอนด์ วี ริดอิน เบลด , แจ็ก แซน เอซคอลเลต)
We third coast boys but we always gettin paid
(วี เทริ๊ด โค้สท บอย บั๊ท วี ออลเว เกดดิน เพลด)
[This is the way we ball]
([ ดิส ซิส เดอะ เวย์ วี บอล ])
And we like to floss, all my diamonds gloss
(แอนด์ วี ไล๊ค ทู ฟล็อซ , ออล มาย ได๊ม่อนดํ กล็อซ)
I represent the dirty, dirty, dirty, dirty South
(ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ เซ๊าธ)
[This is the way we ball]
([ ดิส ซิส เดอะ เวย์ วี บอล ])
And we ridin blades, Jags and Escalades
(แอนด์ วี ริดอิน เบลด , แจ็ก แซน เอซคอลเลต)
We third coast boys but we always gettin paid
(วี เทริ๊ด โค้สท บอย บั๊ท วี ออลเว เกดดิน เพลด)
[This is the way we ball]
([ ดิส ซิส เดอะ เวย์ วี บอล ])

{Verse One}
({เฝิซ วัน })
I’m Lil’ Flip, I’m back on the scene, freestyle king
(แอม ลิล ฟลิพ , แอม แบ็ค ออน เดอะ ซีน , ฟรีสทาย คิง)
Brand new piece, same byzentine
(แบรนดฺ นิว พี๊ซ , เซม byzentine)
I’m still sippin lean, I’m still watchin ” Scream ”
(แอม สทิลล ซิบปิ่น ลีน , แอม สทิลล วันชิน ” สครีม “)
I love wearin platinum, but my favorite color’s green
(ไอ ลัฝ เวียริน พแลทนัม , บั๊ท มาย เฟเฝอะริท คัลเออะ กรีน)
I’m hoppin out Ferraris, my house is three stories
(แอม โฮ๊พปิน เอ๊าท เฟอรารี่ , มาย เฮ้าส อีส ทรี สตอยสฺ)
I’m still independent cause Jive couldn’t afford me
(แอม สทิลล อินดีเพ๊นเด้นท ค๊อส ไจฝ คูดซึ่น แอฟฟอร์ด มี)
The meetings were boring, for real I was snoring
(เดอะ มีทอิง เวอ โบริง , ฟอร์ เรียล ไอ วอส ซโนริง)
The VP was fine, yeah she made me kinda horny
(เดอะ VP วอส ไฟน , เย่ ชี เมด มี กินดา ฮอนิ)
But that’s another story, let’s get back to the topic
(บั๊ท แด้ท อะน๊าเทร่อร์ สท๊อรี่ , เล็ท เก็ท แบ็ค ทู เดอะ ท๊อพผิค)
Right now me and Hump negotiatin to buy the Rockets
(ไร๊ท นาว มี แอนด์ ฮัมพ negotiatin ทู บาย เดอะ ร๊อคเค๊ต)
We might buy the Comets – name it, I done it
(วี ไมท บาย เดอะ โค๊เหม็ท เนม อิท , ไอ ดัน อิท)
If you see it and want it, buy it, own it
(อิ๊ฟ ยู ซี อิท แอนด์ ว้อนท ดิธ , บาย อิท , โอว์น หนิด)
This is for my homies, Pat and DJ Screw
(ดิส ซิส ฟอร์ มาย โฮมี , แพ็ท แอนด์ ดีเจ สครูว์)
R.I.P. dawg cause I really miss you
(อาร์ ไอ พี ดาว ค๊อส ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู)
Boy I’ma stay true, until the day I fall
(บอย แอมอา สเทย์ ทรู , อันทิล เดอะ เดย์ ไอ ฟอลล์)
East coast and West coast, this is how we ball
(อี๊สท โค้สท แอนด์ เว๊สท โค้สท , ดิส ซิส ฮาว วี บอล)

{Verse Two}
({เฝิซ ทู })
I’m thinkin – designer clothes and fashion shows
(แอม ติ้งกิน ดิไสนเนอะ คโลฑ แซน แฟ๊ชั่น โชว์)
I’m thinkin – all my albums goin platinum and gold
(แอม ติ้งกิน ออล มาย อั๊ลบั้ม โกอิน พแลทนัม แอนด์ โกลด์)
I’m thinkin – Jaguars and a Bentley Rolls
(แอม ติ้งกิน แจกวา แซน อะ เบนลี่ โรลล)
I’m thinkin – bein rich before I’m 24
(แอม ติ้งกิน บีนโพล ริ๊ช บีฟอร์ แอม 24)
I’m feelin – wood grain all in my tinted truck
(แอม ฟีลิน วู๊ด กเรน ออล อิน มาย ทินท ทรั๊ค)
I’m fillin – all my teeth up with princess cuts
(แอม ฟิลลิน ออล มาย ทีท อั๊พ วิธ พรีนเซ็ซ คัท)
I’m fillin – jugs up, no mo empty cups
(แอม ฟิลลิน จั๊ก อั๊พ , โน โม เอ๊มพที่ คัพ)
I’m feelin – like I’m worth 10 million bucks
(แอม ฟีลิน ไล๊ค แอม เวิร์ธ 10 มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค)
And I know – I wear a watch, yo it was made from a game
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ แวร์ รา ว๊อทช , โย อิท วอส เมด ฟรอม มา เกม)
And I know – my rims chop like the blades on a plane
(แอนด์ ดาย โนว์ มาย ริม ช๊อพ ไล๊ค เดอะ เบลด ออน อะ เพลน)
And I know – yo baby mama still givin me brain
(แอนด์ ดาย โนว์ โย เบ๊บี้ มามะ สทิลล กีฝอิน มี เบรน)
And I know – that ain’t platinum, that’s a silvery chain
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท เอน พแลทนัม , แด้ท ซา ซิวเวอรี่ เชน)
And I make – nothin but hits when I step in the booth
(แอนด์ ดาย เม้ค นอทติน บั๊ท ฮิท เว็น นาย สเท็พ อิน เดอะ บูธ)
And I make – rainbows from the sun reflect on my tooth
(แอนด์ ดาย เม้ค เรนโบว์ ฟรอม เดอะ ซัน รีเฟล็คท ออน มาย ทูธ)
And I make – DVD’s light up in my coupe
(แอนด์ ดาย เม้ค ดีวีดีสฺ ไล๊ท อั๊พ อิน มาย คูเพ)
I think I feel I know I make money, how bout you?
(ไอ ทริ๊งค ไอ ฟีล ไอ โนว์ ไอ เม้ค มั๊นนี่ , ฮาว เบาท ยู)

{Verse Three}
({เฝิซ ทรี })
I’m swangin, about to rip the kizzerp, sippin on my syzzerp
(แอม swangin , อะเบ๊าท ทู ริพ เดอะ kizzerp , ซิบปิ่น ออน มาย syzzerp)
If you buy first from me then you just bought a dizzert
(อิ๊ฟ ยู บาย เฟิร์สท ฟรอม มี เด็น ยู จั๊สท บอท ดา dizzert)
Swangas on my whizzeel, platinum in my grizzeel
(Swangas ออน มาย whizzeel , พแลทนัม อิน มาย grizzeel)
Me and Doby D stay blowin on some kizzeel
(มี แอนด์ Doby ดี สเทย์ โบลวิน ออน ซัม kizzeel)
I’m higher than a hizzeel, mind on a mizzell
(แอม ไฮเออะ แฑ็น อะ hizzeel , ไมนด์ ออน อะ mizzell)
Southside of H-town show me how you fizzeel
(Southside อ็อฝ เฮส ทาวน์ โชว์ มี ฮาว ยู fizzeel)
Now you see we ball, now you see we rich
(นาว ยู ซี วี บอล , นาว ยู ซี วี ริ๊ช)
I represent the legendary Screwed Up Click
(ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ เลจเอ็นเดริ สครูว์ อั๊พ คลิ๊ก)
I wreck I-45, I wreck 2 Screw tapes
(ไอ เร๊ค ไอ 45 , ไอ เร๊ค 2 สครูว์ เท๊พ)
I’m 3 wheelin, poppin trunk, goin down Fuqua
(แอม 3 วิวลิน , พอพปิน ทรังค , โกอิน เดาน Fuqua)
So move out of my way cause I’m ridin double R
(โซ มู๊ฝ เอ๊าท อ็อฝ มาย เวย์ ค๊อส แอม ริดอิน ดั๊บเบิ้ล อาร์)
MJ right behind me in a Lexus bubble car
(MJ ไร๊ท บีฮายน์ มี อิน อะ เล็กเซด บั๊บเบิ้ล คารํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This is The Way We Ball คำอ่านไทย Lil’ Flip

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น