เนื้อเพลง Fallen คำอ่านไทย Seether

She’s wearing dresses on the borderline [look again]
(ชี เวียริง เดรสเซซ ออน เดอะ บอร์เดอร์ไลน์ [ ลุ๊ค อะเกน ])
Awaking senses that were lost in time [make amends]
(Awakings เซ้นส แดท เวอ ล็อซท อิน ไทม์ [ เม้ค อาเม็นด ])
This liberation is the one they’ll love for ages
(ดิส ลิเบอะเรฌัน อีส ดิ วัน เด๊ว ลัฝ ฟอร์ เอจ)
Hey man I seen it coming… yeah
(เฮ แมน นาย ซีน หนิด คัมอิง เย่)

Just cut those dresses make you look so fine [you’re a ten]
(จั๊สท คัท โฑส เดรสเซซ เม้ค ยู ลุ๊ค โซ ไฟน [ ยัวร์ อะ เท็น ])
But I’ll make certain you’ll look so divine [I’m your man]
(บั๊ท แอล เม้ค เซ๊อร์เท่น โยว ลุ๊ค โซ ดิไฝน [ แอม ยุร แมน ])
This generation wont forgive those signs of aging
(ดิส เจเนอะเรฌัน ว็อนท ฟอร์กี๊ฝ โฑส ซายน อ็อฝ แอคกิ้ง)
Hey man I see they’re coming… yeah
(เฮ แมน นาย ซี เดรว คัมอิง เย่)

I got my ticket for the next make-over
(ไอ ก็อท มาย ทิ๊คเค๊ท ฟอร์ เดอะ เน๊กซท เม้ค โอ๊เฝ่อร)
I got my ticket for a stolen bride
(ไอ ก็อท มาย ทิ๊คเค๊ท ฟอร์ รา ซโทเล็น ไบรดํ)
I believe [yeah], I believe [yeah], I believe
(ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ)
In the fallen
(อิน เดอะ ฟอลเล็น)
I believe [yeah], I believe [yeah], I believe
(ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ)
In the fallen
(อิน เดอะ ฟอลเล็น)

They got injections for the facial lines [make amends]
(เด ก็อท อินเจคฌัน ฟอร์ เดอะ facial ไลน์ [ เม้ค อาเม็นด ])
Break out the scalpel keep the nose defined [look again]
(เบร๊ค เอ๊าท เดอะ scalpel คี๊พ เดอะ โน้ส ดีไฟน์ [ ลุ๊ค อะเกน ])
The crucifiction of the love we’ve known for ages
(เดอะ crucifiction อ็อฝ เดอะ ลัฝ หวีบ โนน ฟอร์ เอจ)
Hey man I seen it coming… yeah
(เฮ แมน นาย ซีน หนิด คัมอิง เย่)

You’re much too pretty you don’t need your mind [just pretend]
(ยัวร์ มัช ทู พริ๊ทที่ ยู ด้อนท์ นี๊ด ยุร ไมนด์ [ จั๊สท พรีเท็นด์ ])
Just pack the knowledge that your heart’s desires [now and then]
(จั๊สท แพ็ค เดอะ นอลเอ็จ แดท ยุร ฮาร์ท ดีไซรํ [ นาว แอนด์ เด็น ])
A resurrection of the shallow and the vapid
(อะ เรสะเรคฌัน อ็อฝ เดอะ แชลโล่ว แอนด์ เดอะ แฝพอิด)
Hey man I seen it coming… yeah
(เฮ แมน นาย ซีน หนิด คัมอิง เย่)

I got my ticket for the next make-over
(ไอ ก็อท มาย ทิ๊คเค๊ท ฟอร์ เดอะ เน๊กซท เม้ค โอ๊เฝ่อร)
I lost my taste for this, I’ll keep my pride
(ไอ ล็อซท มาย เท๊ซท ฟอร์ ดิส , แอล คี๊พ มาย ไพรด์)
I believe [yeah], I believe [yeah], I believe
(ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ)
In the fallen
(อิน เดอะ ฟอลเล็น)
I believe [yeah], I believe [yeah], I believe
(ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ)
In the calling
(อิน เดอะ คอลลิง)
REJECT!
(รีเจ๊คท !)

I got my ticket for the next make-over
(ไอ ก็อท มาย ทิ๊คเค๊ท ฟอร์ เดอะ เน๊กซท เม้ค โอ๊เฝ่อร)
I lost my taste for this, I’ll keep my pride
(ไอ ล็อซท มาย เท๊ซท ฟอร์ ดิส , แอล คี๊พ มาย ไพรด์)
I believe [yeah], I believe [yeah], I believe
(ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ)
In the fallen
(อิน เดอะ ฟอลเล็น)
I believe [yeah], I believe [yeah], I believe
(ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ)
In the calling
(อิน เดอะ คอลลิง)
I believe [yeah], I believe [yeah], I believe
(ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ)
In the fallen
(อิน เดอะ ฟอลเล็น)
I believe [yeah], I believe [yeah], I believe
(ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ [ เย่ ] , ไอ บีลี๊ฝ)
In the calling
(อิน เดอะ คอลลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fallen คำอ่านไทย Seether

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น