เนื้อเพลง I Want to Conquer The World คำอ่านไทย Bad Religion

[Mr. Brett]
([ มีซเทอะ Brett ])
Hey Brother Christian with your high and might errand,
(เฮ บร๊าเท่อรํ ครีซแช็น วิธ ยุร ไฮฮ แอนด์ ไมท เอแร็นด ,)
Your actions speak so loud, I can’t hear a word you’re saying.
(ยุร แอคฌัน สพี๊ค โซ เลาด , ไอ แค็นท เฮียร รา เวิร์ด ยัวร์ เซอิง)
Hey Sister Bleeding Heart with all of your compassion,
(เฮ ซิ๊สเท่อร์ บรีดดิ้ง ฮาร์ท วิธ ออล อ็อฝ ยุร ค็อมแพฌอัน ,)
Your labors soothe the hurt but can’t assuage temptation.
(ยุร เลเบอะ ซูฑ เดอะ เฮิร์ท บั๊ท แค็นท แอ็ซเวจ เทมเทฌัน)
Hey man of science with your perfect rules of measure,
(เฮ แมน อ็อฝ ไซ๊แอ้นซ วิธ ยุร เพ๊อร์เฟ็คท รูล อ็อฝ เม๊เช่อร์ ,)
Can you improve this place with the data that you gather?
(แคน ยู อิมพรู๊ฝ ดิส เพลส วิธ เดอะ เด๊ท่า แดท ยู แก๊เธ่อร์)
Hey Mother Mercy can your loins bear fruit forever?
(เฮ ม๊าเธ่อร์ เม๊อร์ซี่ แคน ยุร ลอยนส แบร์ ฟรุ๊ท ฟอเร๊เฝ่อร)
Is your fecundity a trammel or a treasure?
(อีส ยุร ฟิคันดิทิ อะ ทแรมเม็ล ออ รา เทร๊เช่อร)
And I want to conquer the world,
(แอนด์ ดาย ว้อนท ทู คองเคอะ เดอะ เวิลด ,)
Give all the idiots a brand new religion,
(กี๊ฝ ออล ดิ อี๊เดียท ซา แบรนดฺ นิว รีลิ๊เจี้ยน ,)
Put an end to poverty, uncleanliness and toil,
(พุท แอน เอ็นด ทู พ๊อฝเฝอร์ที่ , uncleanliness แซน ทอยล ,)
Promote equality in all my decisions
(โพรโหมท อิควอลอิทิ อิน ออล มาย ดีซิ๊ชั่น)
With a quick wink of the eye
(วิธ อะ ควิค วิงค อ็อฝ ดิ อาย)
And a ” God you must be joking! ”
(แอนด์ อะ ” ก๊อด ยู มัสท์ บี โจกิ้ง ! “)
Hey Mr. Diplomat with your worldly aspirations,
(เฮ มีซเทอะ ดิ๊พโพแมท วิธ ยุร เวิลลิ แอซพิเรฌัน ,)
Did you see the children cry when you left them at the station?
(ดิด ยู ซี เดอะ ชีลดเร็น คราย เว็น ยู เล๊ฟท เด็ม แอ็ท เดอะ สเทชั่น)
Hey moral soldier you’ve got righteous proclamation,
(เฮ ม๊อรั่ล โซ๊ลเจ้อร์ ยู๊ฟ ก็อท ไรชัซ พรอคละเมฌัน ,)
And precious tomes to fuel your pulpy conflagrations.
(แอนด์ พรีเชี๊ยส โทม ทู ฟู๊เอล ยุร พัลพิ คอนฟลักเรฌัน)
And I want to conquer the world,
(แอนด์ ดาย ว้อนท ทู คองเคอะ เดอะ เวิลด ,)
Give all the idiots a brand new religion,
(กี๊ฝ ออล ดิ อี๊เดียท ซา แบรนดฺ นิว รีลิ๊เจี้ยน ,)
Put an end to poverty, uncleanliness and toil,
(พุท แอน เอ็นด ทู พ๊อฝเฝอร์ที่ , uncleanliness แซน ทอยล ,)
Promote equality in all of my decisions
(โพรโหมท อิควอลอิทิ อิน ออล อ็อฝ มาย ดีซิ๊ชั่น)
I want to conquer the world,
(ไอ ว้อนท ทู คองเคอะ เดอะ เวิลด ,)
Expose the culprits and feed them to the children,
(เอ็กซโพส เดอะ คัลพริท แซน ฟี เด็ม ทู เดอะ ชีลดเร็น ,)
I’ll do away with air pollution and then all save the whales,
(แอล ดู อะเวย์ วิธ แอร์ พอลลู๊ชั่น แอนด์ เด็น ออล เซฝ เดอะ วาล ,)
We’ll have peace on earth and global communion.
(เวลล แฮ็ฝ พี๊ซ ออน เอิร์ทร แอนด์ กโลบแอ็ล ค็อมยูนยัน)
I want to conquer the world! [x4]
(ไอ ว้อนท ทู คองเคอะ เดอะ เวิลด ! [ x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want to Conquer The World คำอ่านไทย Bad Religion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น