เนื้อเพลง My Place คำอ่านไทย Tweet

I heat up and I, I can’t come down
(ไอ ฮีท อั๊พ แอนด์ ดาย , ไอ แค็นท คัม เดาน)
Swear I’m spinnin, I’m on a merry-go-round
(สแวร์ แอม สปินนิน , แอม ออน อะ เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
And I picked up a joy to my face
(แอนด์ ดาย พิค อั๊พ อะ จอย ทู มาย เฟซ)
My heart beats faster than a regular pace
(มาย ฮาร์ท บีท ฟาสเทอะ แฑ็น อะ เร๊กกูล่าร์ เพซ)
And I’m not sure of what it is
(แอนด์ แอม น็อท ชัวร์ อ็อฝ ว๊อท ดิธ อีส)
I asked my mother to help me with it
(ไอ อาสคฺ มาย ม๊าเธ่อร์ ทู เฮ้ลพ มี วิธ อิท)
And she said ” Daughter, you reached a jones –
(แอนด์ ชี เซ็ด ” ด๊อเท่อร์ , ยู รี๊ช อะ โจเนส)
And that’s real lovin, so carry on ”
(แอนด์ แด้ท เรียล ลัฝวิน , โซ แค๊รรี่ ออน “)

Come to my place
(คัม ทู มาย เพลส)
You know I’ll be waitin for ya
(ยู โนว์ แอล บี เว๊ทดิน ฟอร์ ยา)
Cause I really need you so

(ค๊อส ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด ยู โซ)
You know I’ll be waitin for ya
(ยู โนว์ แอล บี เว๊ทดิน ฟอร์ ยา)
Be on your way
(บี ออน ยุร เวย์)
You know I’ll be waitin for ya
(ยู โนว์ แอล บี เว๊ทดิน ฟอร์ ยา)
And we can handle it real slow
(แอนด์ วี แคน แฮ๊นเดิ้ล อิท เรียล สโลว์)
You know I’ll be waitin for ya
(ยู โนว์ แอล บี เว๊ทดิน ฟอร์ ยา)

You keep me thirsty, lickin my lips
(ยู คี๊พ มี เธิซทิ , ลิคคิน มาย ลิพ)
I’m hungry for you to please my hips
(แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ยู ทู พลีซ มาย ฮิพ)
And don’t stop there, prepare to sweat
(แอนด์ ด้อนท์ สท๊อพ แดร์ , พรีแพร์ ทู สเว็ท)
I’m getting hotter and you ain’t made it here yet
(แอม เกดดดิ้ง ฮอทเดอ แอนด์ ยู เอน เมด อิท เฮียร เย๊ท)
So won’t you hurry, make no haste
(โซ ว็อนท ยู เฮ๊อร์รี่ , เม้ค โน เฮซท)
Cause you’re the fruit I long to taste
(ค๊อส ยัวร์ เดอะ ฟรุ๊ท ไอ ลอง ทู เท๊ซท)
Just in case I start before you reach me first
(จั๊สท อิน เค๊ส ไอ สท๊าร์ท บีฟอร์ ยู รี๊ช มี เฟิร์สท)
I unlatched the door
(ไอ อันแลช เดอะ ดอร์)

I can’t wait until you come over [I can’t wait]
(ไอ แค็นท เว้ท อันทิล ยู คัม โอ๊เฝ่อร [ ไอ แค็นท เว้ท ])
Ohhh, I can’t wait until you come over [No]
(โอ้ , ไอ แค็นท เว้ท อันทิล ยู คัม โอ๊เฝ่อร [ โน ])
I can’t wait until you come over [Can’t wait]
(ไอ แค็นท เว้ท อันทิล ยู คัม โอ๊เฝ่อร [ แค็นท เว้ท ])
Ohhh, I can’t wait until you come over [Ooooh]
(โอ้ , ไอ แค็นท เว้ท อันทิล ยู คัม โอ๊เฝ่อร [ อู้ ])

I made you wait so patiently
(ไอ เมด ยู เว้ท โซ เพเฌ็นทลิ)
Now’s the time, come share with me
(นาว เดอะ ไทม์ , คัม แชร์ วิธ มี)
I teased you so, those days are gone
(ไอ ทีส ยู โซ , โฑส เดย์ แซร์ กอน)
Come over, it’s on and you don’t have to wait no more
(คัม โอ๊เฝ่อร , อิทซ ออน แอนด์ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เว้ท โน โม)

Come over, boy, my place
(คัม โอ๊เฝ่อร , บอย , มาย เพลส)
You know I’ll be waitin for ya
(ยู โนว์ แอล บี เว๊ทดิน ฟอร์ ยา)
Cause I, I really need you so
(ค๊อส ไอ , ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด ยู โซ)
You know I’ll be waitin for ya
(ยู โนว์ แอล บี เว๊ทดิน ฟอร์ ยา)
Be on your way
(บี ออน ยุร เวย์)
You know I’ll be waitin for ya
(ยู โนว์ แอล บี เว๊ทดิน ฟอร์ ยา)
And we can handle it real slow
(แอนด์ วี แคน แฮ๊นเดิ้ล อิท เรียล สโลว์)
You know I’ll be waitin for ya
(ยู โนว์ แอล บี เว๊ทดิน ฟอร์ ยา)

Oooh, oooh
(อู้ , อู้)
Oooh, oooh
(อู้ , อู้)
Oooh, oooh [My place]
(อู้ , อู้ [ มาย เพลส ])
Oooh, oooh
(อู้ , อู้)

Can’t wait til you come over
(แค็นท เว้ท ทิล ยู คัม โอ๊เฝ่อร)
Oh, I can’t wait until you come over
(โอ , ไอ แค็นท เว้ท อันทิล ยู คัม โอ๊เฝ่อร)
I can’t wait until you come over
(ไอ แค็นท เว้ท อันทิล ยู คัม โอ๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Place คำอ่านไทย Tweet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น