เนื้อเพลง Hatin’ คำอ่านไทย Lil Boosie

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Lil boosie bad azz [lil boosie bad azz]
(ลิล boosie แบ้ด azz [ ลิล boosie แบ้ด azz ])
An I wanna know tonite
(แอน นาย วอนนา โนว์ ทูไนท์)
Y dey hatin on me?
(วาย เด แฮดดิน ออน มี)
Shh. Ima good n*gga believe that
(เอสเชช แอมอา กู๊ด เอ็น *gga บีลี๊ฝ แดท)
Lets roll…
(เล็ท โรลล)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Tell me y dey hatin [y dey hatin]
(เทลล มี วาย เด แฮดดิน [ วาย เด แฮดดิน ])
Hatin on me [y dey hatin on me]
(แฮดดิน ออน มี [ วาย เด แฮดดิน ออน มี ])
Cuz Im tryna get this paper [cuz im tryna get this paper]
(คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ [ คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ ])
Thuggin in these streets [thuggin in these streets]
(ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท [ ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท ])

[Verse:]
([ เฝิซ : ])
N*gga ate at my momma table my daughter called him uncle [she called him uncle]
(เอ็น *gga เอท แอ็ท มาย มอมมา เท๊เบิ้ล มาย ด๊อเท่อร์ คอลลํ ฮิม อั๊งเคิ่ล [ ชี คอลลํ ฮิม อั๊งเคิ่ล ])
I treated him like he was donkey and he told on me
(ไอ ทรี๊ท ฮิม ไล๊ค ฮี วอส ดองคิ แอนด์ ฮี โทลด ออน มี)
The judge lookin like he wanna drop a load on me
(เดอะ จั๊ดจ ลุคกิน ไล๊ค ฮี วอนนา ดรอพ อะ โหลด ออน มี)
My n*gga loookin like he wanna break the code on me
(มาย เอ็น *gga loookin ไล๊ค ฮี วอนนา เบร๊ค เดอะ โค้ด ออน มี)
Tell me y they let me ride for a year
(เทลล มี วาย เด เล็ท มี ไรด์ ฟอร์ รา เยียร์)
Now they want my 745 until I show for this here
(นาว เด ว้อนท มาย 745 อันทิล ไอ โชว์ ฟอร์ ดิส เฮียร)
N*gga tried to sneak me but thats hoe sh*t
(เอ็น *gga ทไร ทู ซนีค มี บั๊ท แด้ท โฮ ฌะ *ที)
You aint gonna get no strikes off me lil daddy u betta try sum moe sh*t
(ยู เอน กอนนะ เก็ท โน สไทร๊ค ออฟฟ มี ลิล แดดดิ ยู แบทดา ธราย ซัม โม ฌะ *ที)
Now he f*ck wit my gurl head
(นาว ฮี เอฟ *ck วิท มาย เกอ เฮด)
Da hoes she be round kept puttin her souldja down and she cant focus now [un un un]
(ดา โฮ ชี บี ราวนด เค็พท พันดิน เฮอ souldja เดาน แอนด์ ชี แค็นท โฟ๊คัส นาว [ ยูเอ็น ยูเอ็น ยูเอ็น ])
Aint that a shame how they f*ck up ya name
(เอน แดท ดา เชม ฮาว เด เอฟ *ck อั๊พ ยา เนม)
Tell Promoters ya gon cut throat em now ya missin ya change
(เทลล พโระโมทเออะ ยา ก็อน คัท โธร๊ท เอ็ม นาว ยา มิซซิน ยา เช้งจํ)
Who gon take the pistol charges and everybody convicted
(ฮู ก็อน เท้ค เดอะ พิ๊สท่อล ชาร์จ แซน เอวี่บอดี้ ค๊อนฝิคทํ)
Been to 5 funerals in 3 months Lord knows that I miss em
(บีน ทู 5 ฟิ๊วเนอร่อล ซิน 3 มั้นธ หลอร์ด โนว์ แดท ไอ มิซ เอ็ม)
I guess when I get old and grey and my mission is done
(ไอ เกสส เว็น นาย เก็ท โอลด์ แอนด์ เกรย์ แอนด์ มาย มิ๊ชชั่น อีส ดัน)
You p*ssy mutha f*ckas yall gon hate on my son
(ยู พี *ssy มาตดา เอฟ *ckas ยอล ก็อน เฮท ออน มาย ซัน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Tell me y dey hatin [y dey hatin]
(เทลล มี วาย เด แฮดดิน [ วาย เด แฮดดิน ])
Hatin on me [y dey hatin on me]
(แฮดดิน ออน มี [ วาย เด แฮดดิน ออน มี ])
Cuz Im tryna get this paper [cuz im tryna get this paper]

(คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ [ คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ ])
Thuggin in these streets [thuggin in these streets]
(ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท [ ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท ])

[Verse:]
([ เฝิซ : ])
From da cradle to the grave Ima always be a hustler
(ฟรอม ดา เครเดิล ทู เดอะ เกรฝ แอมอา ออลเว บี อะ ฮัซเลอะ)
As long as u 16 they gon always be a buster
(แอส ลอง แอส ยู 16 เด ก็อน ออลเว บี อะ บัสเตอร์)
They hated Dr.King they hated when he marched
(เด แฮ็ท เดทเออะ คิง เด แฮ็ท เว็น ฮี มาร์ช)
They hated Malcolm X and they hated Rosa Parks
(เด แฮ็ท มัลคอล์ เอ๊กซฺ แอนด์ เด แฮ็ท Rosa พาร์ค)
Sometime yo enemy on yo passenger side
(ซัมไทม์ โย เอ๊นนิมี่ ออน โย แพซเซ็นเจอะ ไซด์)
Riding wit cha gettin high
(ไรดอิง วิท ชา เกดดิน ไฮฮ)
But u cant believe it
(บั๊ท ยู แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
But u know dat he sneaky
(บั๊ท ยู โนว์ แดซ ฮี sneaky)
When I was five my mama looked at her son she said boy
(เว็น นาย วอส ไฟฝ มาย มามะ ลุ๊ค แอ็ท เฮอ ซัน ชี เซ็ด บอย)
You gon break hearts cuz you to cute for just one
(ยู ก็อน เบร๊ค ฮาร์ท คัซ ยู ทู คยูท ฟอร์ จั๊สท วัน)
I guess its this baby face and rap skills that God blessed me wit
(ไอ เกสส อิทซ ดิส เบ๊บี้ เฟซ แอนด์ แร็พ สกิลล แดท ก๊อด เบล๊ส มี วิท)
Got n*gga nuts hangin ready to come and test me b*tch but look
(ก็อท เอ็น *gga นัท แฮนจิ้น เร๊ดี้ ทู คัม แอนด์ เทสท์ มี บี *tch บั๊ท ลุ๊ค)
You know that say I was dead
(ยู โนว์ แดท เซย์ ไอ วอส เด้ด)
2 shot up in my head
(2 ฌ็อท อั๊พ อิน มาย เฮด)
Sum say I OVed off dat X
(ซัม เซย์ ไอ OVed ออฟฟ แดซ เอ๊กซฺ)
Wat they gon say next?
(วัท เด ก็อน เซย์ เน๊กซท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Tell me y dey hatin [y dey hatin]
(เทลล มี วาย เด แฮดดิน [ วาย เด แฮดดิน ])
Hatin on me [y dey hatin on me]
(แฮดดิน ออน มี [ วาย เด แฮดดิน ออน มี ])
Cuz Im tryna get this paper [cuz im tryna get this paper]
(คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ [ คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ ])
Thuggin in these streets [thuggin in these streets]
(ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท [ ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท ])

[Verse:]
([ เฝิซ : ])
Now they say me and Weebie beef we on the same team
(นาว เด เซย์ มี แอนด์ Weebie บี๊ฟ วี ออน เดอะ เซม ทีม)
We drop hits you nosey b*tch we got the same dream
(วี ดรอพ ฮิท ยู nosey บี *tch วี ก็อท เดอะ เซม ดรีม)
Alot of n*ggas playa hate cuz they aint me
(อล๊อต อ็อฝ เอ็น *ggas พอลเย เฮท คัซ เด เอน มี)
So when they mine they wont hesitate to spank me
(โซ เว็น เด ไมน์ เด ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู ซแพ็งค มี)
Done seen alot of sh*t Lord knows I try
(ดัน ซีน อล๊อต อ็อฝ ฌะ *ที หลอร์ด โนว์ ซาย ธราย)
Rumors hurt me inside but Im still showin pride
(รู๊เม่อร์ เฮิร์ท มี อิ๊นไซด์ บั๊ท แอม สทิลล โชว์วิน ไพรด์)
Want diggahs like jigga with a brain like dane
(ว้อนท diggahs ไล๊ค จิ๊กกา วิธ อะ เบรน ไล๊ค เดน)
Cant slip like beans cuz i dreams to be da mayne
(แค็นท สลิ๊พ ไล๊ค บีน คัซ ไอ ดรีม ทู บี ดา เมน)
But I never change no matter how raw it get
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว รอว์ อิท เก็ท)
Im beast mode lil daddy so Im prepared for the rawest sh*t
(แอม บี๊สท โหมด ลิล แดดดิ โซ แอม พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ รอเอส ฌะ *ที)
They called me out my name
(เด คอลลํ มี เอ๊าท มาย เนม)
They told me I was stuntin
(เด โทลด มี ไอ วอส สตันดิน)
I told them one day b*tch Ima have sum Oprah money
(ไอ โทลด เด็ม วัน เดย์ บี *tch แอมอา แฮ็ฝ ซัม โอปราห์ มั๊นนี่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Tell me y dey hatin [y dey hatin]
(เทลล มี วาย เด แฮดดิน [ วาย เด แฮดดิน ])
Hatin on me [y dey hatin on me]
(แฮดดิน ออน มี [ วาย เด แฮดดิน ออน มี ])
Cuz Im tryna get this paper [cuz im tryna get this paper]
(คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ [ คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ ])
Thuggin in these streets [thuggin in these streets]
(ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท [ ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Tell me y dey hatin [y dey hatin]
(เทลล มี วาย เด แฮดดิน [ วาย เด แฮดดิน ])
Hatin on me [y dey hatin on me]
(แฮดดิน ออน มี [ วาย เด แฮดดิน ออน มี ])
Cuz Im tryna get this paper [cuz im tryna get this paper]
(คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ [ คัซ แอม ทายนา เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ ])
Thuggin in these streets [thuggin in these streets]
(ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท [ ตั๊กกิน อิน ฑิส สทรีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hatin’ คำอ่านไทย Lil Boosie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น