เนื้อเพลง Girlfriend คำอ่านไทย Ashanti

Oh na na na
(โอ นา นา นา)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Hey heyay
(เฮ heyay)

Boy if I was your girl – friend
(บอย อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล เฟรน)
I would let you touch everything that I am
(ไอ เวิด เล็ท ยู ทั๊ช เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม)
Boy if I was your girlfriend [ah]
(บอย อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกลิลเฟรน [ อา ])
I wouldn’t mind gettin crazy baby
(ไอ วูดดึ่น ไมนด์ เกดดิน คเรสิ เบ๊บี้)
It could be yours if I was your lady
(อิท เคิด บี ยุร อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เล๊ดี้)

I could see you when I close my eyes
(ไอ เคิด ซี ยู เว็น นาย โคลส มาย อาย)
I could feel you I could touch you
(ไอ เคิด ฟีล ยู ไอ เคิด ทั๊ช ยู)
I could taste you babe
(ไอ เคิด เท๊ซท ยู เบ้บ)
While I’m in between these sheets laying wide awake
(ไวล์ แอม อิน บีทะวีน ฑิส ฌีท เลยิง ไวด์ อะเว้ค)
I’m here thinkin bout this love I would love to make
(แอม เฮียร ติ้งกิน เบาท ดิส ลัฝ ไอ เวิด ลัฝ ทู เม้ค)
fantasize about you babe
(แฟนทาซาย อะเบ๊าท ยู เบ้บ)
And there’s no other way that I could say it
(แอนด์ แดร์ โน อ๊อเธ่อร์ เวย์ แดท ไอ เคิด เซย์ อิท)
I just wanna be
(ไอ จั๊สท วอนนา บี)
You and me you and me you and me
(ยู แอนด์ มี ยู แอนด์ มี ยู แอนด์ มี)
Hey baby if I was your
(เฮ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร)

Boy if I was your girl – friend
(บอย อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล เฟรน)
I would let you touch everything that I am
(ไอ เวิด เล็ท ยู ทั๊ช เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม)
Boy if I was your girlfriend [ah]
(บอย อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกลิลเฟรน [ อา ])
I wouldn’t mind gettin crazy baby
(ไอ วูดดึ่น ไมนด์ เกดดิน คเรสิ เบ๊บี้)
It could be yours if I was your lady
(อิท เคิด บี ยุร อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เล๊ดี้)

I could almost feel your body over mine
(ไอ เคิด อ๊อลโมสท ฟีล ยุร บ๊อดี้ โอ๊เฝ่อร ไมน์)
As you run your finger tips right across my spine
(แอส ยู รัน ยุร ฟิ๊งเก้อร ทิพ ไร๊ท อะคร๊อส มาย ซไพน)
Oh aint nothing I wont do to make you mine
(โอ เอน นัธอิง ไอ ว็อนท ดู ทู เม้ค ยู ไมน์)
I would let you take control of what I have inside
(ไอ เวิด เล็ท ยู เท้ค คอนโทรล อ็อฝ ว๊อท ไอ แฮ็ฝ อิ๊นไซด์)
[I could feel your heart beating right next to mine]
([ ไอ เคิด ฟีล ยุร ฮาร์ท บืดิงสฺ ไร๊ท เน๊กซท ทู ไมน์ ])
[And everything you feel I can see in your eyes]
([ แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู ฟีล ไอ แคน ซี อิน ยุร อาย ])
This could be
(ดิส เคิด บี)
You and me you and me you and me
(ยู แอนด์ มี ยู แอนด์ มี ยู แอนด์ มี)
Hey baby if I was your
(เฮ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร)

Boy if I was your girl – friend
(บอย อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล เฟรน)
I would let you touch everything that I am
(ไอ เวิด เล็ท ยู ทั๊ช เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม)
Boy if I was your girlfriend [ah]
(บอย อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกลิลเฟรน [ อา ])
I wouldn’t mind gettin crazy baby
(ไอ วูดดึ่น ไมนด์ เกดดิน คเรสิ เบ๊บี้)
It could be yours if I was your lady
(อิท เคิด บี ยุร อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เล๊ดี้)

If I was your girlfriend [oh ohhh]
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกลิลเฟรน [ โอ โอ้ ])
I could give you everything boy
(ไอ เคิด กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง บอย)
If I was your girl girl friend
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล เกิร์ล เฟรน)
Yes yessss
(เย็ซ yessss)
Give all of me to you [you youuuu hey heyayy]
(กี๊ฝ ออล อ็อฝ มี ทู ยู [ ยู ยู เฮ heyayy ])

Boy if I was your girl – friend
(บอย อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล เฟรน)
I would let you touch everything that I am
(ไอ เวิด เล็ท ยู ทั๊ช เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม)
Boy if I was your girlfriend [ah]
(บอย อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกลิลเฟรน [ อา ])
I wouldn’t mind gettin crazy baby
(ไอ วูดดึ่น ไมนด์ เกดดิน คเรสิ เบ๊บี้)
It could be yours if I was your lady
(อิท เคิด บี ยุร อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เล๊ดี้)

If I was your lady baby I could drive you crazy
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เล๊ดี้ เบ๊บี้ ไอ เคิด ไดร๊ฝ ยู คเรสิ)
If I was your lady baby yea yeaaa
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เล๊ดี้ เบ๊บี้ เย yeaaa)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girlfriend คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น