เนื้อเพลง Rock ‘n Roll Train คำอ่านไทย AC/DC

One heart angel
(วัน ฮาร์ท แอ๊งเจล)
One cool devil
(วัน คูล เด๊ฝิ้ล)
Your mind on the fantasy
(ยุร ไมนด์ ออน เดอะ แฟนทะซิ)
Livin on the ecstasy
(ลีฝอิน ออน ดิ เอคซทะซิ)
Give it all, give it,
(กี๊ฝ อิท ดอร์ , กี๊ฝ อิท ,)
Give it what you got
(กี๊ฝ อิท ว๊อท ยู ก็อท)
Come on give it all a lot
(คัมมอน กี๊ฝ อิท ดอร์ อะ ล็อท)
Pick it up move it
(พิค อิท อั๊พ มู๊ฝ อิท)
Give it to the spot
(กี๊ฝ อิท ทู เดอะ สพอท)
Your mind on fantasy
(ยุร ไมนด์ ออน แฟนทะซิ)
Livin on ecstasy
(ลีฝอิน ออน เอคซทะซิ)

Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])
Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])
Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])
Yeah the Runaway Train
(เย่ เดอะ รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])

One hard reng a ale
(วัน ฮาร์ด reng อะ เอล)
Old school rebel
(โอลด์ สคูล เร๊เบ่ล)
A ten for the revelry
(อะ เท็น ฟอร์ เดอะ เรฝเอ็ลริ)
Diamond of the agency
(ได๊ม่อนดํ อ็อฝ ดิ เอ๊เจ็นซี่)
Shake it, Shake it
(เช้ค อิท , เช้ค อิท)
Take it to the spot
(เท้ค อิท ทู เดอะ สพอท)
You know she make it really hot
(ยู โนว์ ชี เม้ค อิท ริแอ็ลลิ ฮอท)
Get it on, get it up
(เก็ท ดิธ ออน , เก็ท ดิธ อั๊พ)
Come on give it all you got
(คัมมอน กี๊ฝ อิท ดอร์ ยู ก็อท)
Your mind on fantasy
(ยุร ไมนด์ ออน แฟนทะซิ)
Livin on the ecstasy
(ลีฝอิน ออน ดิ เอคซทะซิ)

Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])
Yeah the Runaway Train yeah
(เย่ เดอะ รันนาเวย์ เทรน เย่)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])
On the Runaway Train
(ออน เดอะ รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])
Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])

[Angus Guitar Solo]
([ Angus กิทา โซ๊โล่ ])

One hot southern belle
(วัน ฮอท ซัฑเอิน เบ็ล)
Son of a devil
(ซัน อ็อฝ อะ เด๊ฝิ้ล)
A school boy spelling bee
(อะ สคูล บอย ซเพลลิง บี)
A school girl with a fantasy
(อะ สคูล เกิร์ล วิธ อะ แฟนทะซิ)
One hot reng a ale
(วัน ฮอท reng อะ เอล)
Old school rebel
(โอลด์ สคูล เร๊เบ่ล)
A ten for the revelry
(อะ เท็น ฟอร์ เดอะ เรฝเอ็ลริ)
Diamond of the agency
(ได๊ม่อนดํ อ็อฝ ดิ เอ๊เจ็นซี่)
Shake it, Shake it
(เช้ค อิท , เช้ค อิท)
Take it to the spot
(เท้ค อิท ทู เดอะ สพอท)
You know she make it really hot Yeah
(ยู โนว์ ชี เม้ค อิท ริแอ็ลลิ ฮอท เย่)
Get it on, get it up
(เก็ท ดิธ ออน , เก็ท ดิธ อั๊พ)
Come on give it what you got
(คัมมอน กี๊ฝ อิท ว๊อท ยู ก็อท)
You know she’s just like a
(ยู โนว์ ชี จั๊สท ไล๊ค เก)

Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track] She’s coming off the track
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ] ชี คัมอิง ออฟฟ เดอะ แทร็ค)
Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])
Get it on, get it up
(เก็ท ดิธ ออน , เก็ท ดิธ อั๊พ)
Come on give it all you got
(คัมมอน กี๊ฝ อิท ดอร์ ยู ก็อท)
Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])
Runaway Train
(รันนาเวย์ เทรน)
[Running right off the track]
([ รันนิง ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แทร็ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock ‘n Roll Train คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น