เนื้อเพลง The Letter คำอ่านไทย Hoobastank

meet me there at midnight
(มี๊ท มี แดร์ แอ็ท มิดไนท์)
same place we always go
(เซม เพลส วี ออลเว โก)
you’re absolutely sure he doesn’t know
(ยัวร์ แอบโซลยูทลิ ชัวร์ ฮี ดัสอินท โนว์)
those words jump off the letter
(โฑส เวิร์ด จั๊มพ ออฟฟ เดอะ เล็ทเท่อร์)
that i found behind our bed
(แดท ไอ เฟานด บีฮายน์ เอ๊า เบ๊ด)
haunting me they echo in my head
(ฮันติง มี เด เอ๊คโค่ อิน มาย เฮด)
in my head.
(อิน มาย เฮด)

its too late to try and work it out
(อิทซ ทู เหลท ทู ธราย แอนด์ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
there’s no way to turn this thing around
(แดร์ โน เวย์ ทู เทิร์น ดิส ทริง อะราวนฺดฺ)
its so hard, there in the letter that I’ve found
(อิทซ โซ ฮาร์ด , แดร์ อิน เดอะ เล็ทเท่อร์ แดท แอฝ เฟานด)
I’ve memorized it line for line
(แอฝ เมมโอะไรส ดิท ไลน์ ฟอร์ ไลน์)
too bad that letter isn’t mine, no
(ทู แบ้ด แดท เล็ทเท่อร์ อีสซึ่น ไมน์ , โน)

when can i then see you
(เว็น แคน นาย เด็น ซี ยู)
I’ve been counting the days
(แอฝ บีน เค๊าติง เดอะ เดย์)
i promise you our secret will be safe
(ไอ พรอมอิซ ยู เอ๊า ซี๊เขร็ท วิล บี เซฟ)
no i just cant continue
(โน ไอ จั๊สท แค็นท คอนทิ๊นิว)
reading thru my tears
(รีดอิง ธรู มาย เทียร์)
the beating of the letter is so clear
(เดอะ บืดิงสฺ อ็อฝ เดอะ เล็ทเท่อร์ อีส โซ เคลียร์)
so clear
(โซ เคลียร์)

its too late to try and work it out.
(อิทซ ทู เหลท ทู ธราย แอนด์ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
there’s no way to turn this thing around
(แดร์ โน เวย์ ทู เทิร์น ดิส ทริง อะราวนฺดฺ)
its so hard, there in the letter that I’ve found
(อิทซ โซ ฮาร์ด , แดร์ อิน เดอะ เล็ทเท่อร์ แดท แอฝ เฟานด)
i memorized it line by line
(ไอ เมมโอะไรส ดิท ไลน์ บาย ไลน์)
too bad that letter isn’t mine.
(ทู แบ้ด แดท เล็ทเท่อร์ อีสซึ่น ไมน์)

u wanted me to find it
(ยู ว้อนท มี ทู ไฟนด์ ดิท)
never tried to hide it
(เน๊เฝ่อร์ ทไร ทู ไฮด์ อิท)
running never fades those words are here to stay
(รันนิง เน๊เฝ่อร์ เฟด โฑส เวิร์ด แซร์ เฮียร ทู สเทย์)
i hope u find this letter
(ไอ โฮพ ยู ไฟนด์ ดิส เล็ทเท่อร์)
writing you today
(ไรทอิง ยู ทูเดย์)
these will be the last words that i say
(ฑิส วิล บี เดอะ ล๊าสท เวิร์ด แดท ไอ เซย์)

its too late to try and work it out
(อิทซ ทู เหลท ทู ธราย แอนด์ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
there’s no way to turn this thing around
(แดร์ โน เวย์ ทู เทิร์น ดิส ทริง อะราวนฺดฺ)
its so hard, here in this letter that you’ve found
(อิทซ โซ ฮาร์ด , เฮียร อิน ดิส เล็ทเท่อร์ แดท ยู๊ฟ เฟานด)
its too late to try and work it out
(อิทซ ทู เหลท ทู ธราย แอนด์ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
there’s no way to turn this thing around
(แดร์ โน เวย์ ทู เทิร์น ดิส ทริง อะราวนฺดฺ)
its so hard, here in this letter that you’ve found.
(อิทซ โซ ฮาร์ด , เฮียร อิน ดิส เล็ทเท่อร์ แดท ยู๊ฟ เฟานด)
so memorized it line for line
(โซ เมมโอะไรส ดิท ไลน์ ฟอร์ ไลน์)
i wont be there to say goodbye.
(ไอ ว็อนท บี แดร์ ทู เซย์ กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Letter คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น