เนื้อเพลง The March Prelude คำอ่านไทย Ja Rule

Yeah…*sniff*…been a slave too long.
(เย่ *ซนิฟ * บีน อะ สเล๊ฝ ทู ลอง)
ALL MY MURDERERS!!!!!!
(ออล มาย เมอเดอะเรอะ ! ! ! ! ! !)
Let’s march my n*ggas.
(เล็ท มาร์ช มาย เอ็น *ggas)

Lord, can we get a break? [Lord, can we get a break?]
(หลอร์ด , แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค [ หลอร์ด , แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค ])
We ain’t really happy here. [We ain’t really happy here.]
(วี เอน ริแอ็ลลิ แฮ๊พพี่ เฮียร [ วี เอน ริแอ็ลลิ แฮ๊พพี่ เฮียร ])
Take a look into our eyes! [Take a look into our eyes!]
(เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นทู เอ๊า อาย ! [ เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นทู เอ๊า อาย ! ])
And see pain without fear. [And see pain without fear.]
(แอนด์ ซี เพน วิธเอ๊าท เฟียร์ [ แอนด์ ซี เพน วิธเอ๊าท เฟียร์ ])

Lord, can we get a break? [Lord, can we get a break?]
(หลอร์ด , แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค [ หลอร์ด , แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค ])
We ain’t really happy here. [We ain’t really happy here.]
(วี เอน ริแอ็ลลิ แฮ๊พพี่ เฮียร [ วี เอน ริแอ็ลลิ แฮ๊พพี่ เฮียร ])
Take a look into our eyes! [Take a look into our eyes!]
(เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นทู เอ๊า อาย ! [ เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นทู เอ๊า อาย ! ])
And see pain without fear. [And see pain without fear.]
(แอนด์ ซี เพน วิธเอ๊าท เฟียร์ [ แอนด์ ซี เพน วิธเอ๊าท เฟียร์ ])

LORD, CAN WE GET A BREAK? [LORD, CAN WE GET A BREAK?]
(หลอร์ด , แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค [ หลอร์ด , แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค ])
We ain’t really happy here. [We ain’t really happy here.]
(วี เอน ริแอ็ลลิ แฮ๊พพี่ เฮียร [ วี เอน ริแอ็ลลิ แฮ๊พพี่ เฮียร ])
Take a look into our eyes! [Take a look into our eyes!]
(เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นทู เอ๊า อาย ! [ เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นทู เอ๊า อาย ! ])
And see pain without fear. [And see pain without fear.]
(แอนด์ ซี เพน วิธเอ๊าท เฟียร์ [ แอนด์ ซี เพน วิธเอ๊าท เฟียร์ ])

LORD, CAN WE GET A BREAK? [LORD, CAN WE GET A BREAK?]
(หลอร์ด , แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค [ หลอร์ด , แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค ])
We ain’t really happy here. [We ain’t really happy here.]
(วี เอน ริแอ็ลลิ แฮ๊พพี่ เฮียร [ วี เอน ริแอ็ลลิ แฮ๊พพี่ เฮียร ])
Take a look into our eyes! [Take a look into our eyes!]
(เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นทู เอ๊า อาย ! [ เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นทู เอ๊า อาย ! ])
And see pain without fear. [And see pain without fear.]
(แอนด์ ซี เพน วิธเอ๊าท เฟียร์ [ แอนด์ ซี เพน วิธเอ๊าท เฟียร์ ])

LORD! Oooooh Lord! Can we get a break?
(หลอร์ด ! อูฮู หลอร์ด ! แคน วี เก็ท ดา เบร๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The March Prelude คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น