เนื้อเพลง Car Crash คำอ่านไทย Matt Nathanson

I’m wide awake and so alive
(แอม ไวด์ อะเว้ค แอนด์ โซ อะไล๊ฝ)
Shed my skin like scars
(ชี มาย สกิน ไล๊ค ซคา)

Take me deep out past the lights
(เท้ค มี ดี๊พ เอ๊าท พาสท์ เดอะ ไล๊ท)
Nothing dims these stars
(นัธอิง ดิม ฑิส สทาร์)
Nothing
(นัธอิง)

Let me feel the car crash
(เล็ท มี ฟีล เดอะ คารํ คแร็ฌ)
Just tip me ’til I capsize
(จั๊สท ทิพ มี ทิล ไอ แค็พไซส)
I’ve been waiting for my whole life
(แอฝ บีน เวททิง ฟอร์ มาย โฮล ไล๊ฟ)
To be broken, open, satisifed
(ทู บี บโรเค็น , โอ๊เพ่น , satisifed)

Let me feel the car crash
(เล็ท มี ฟีล เดอะ คารํ คแร็ฌ)
Just tip me ’til I capsize
(จั๊สท ทิพ มี ทิล ไอ แค็พไซส)
I’ve been waiting for my whole life
(แอฝ บีน เวททิง ฟอร์ มาย โฮล ไล๊ฟ)
To be open wide
(ทู บี โอ๊เพ่น ไวด์)

I’m wide awake and so alive
(แอม ไวด์ อะเว้ค แอนด์ โซ อะไล๊ฝ)
Ringing like a bell
(รีงอิง ไล๊ค เก เบลล์)
Tell me this is paradise
(เทลล มี ดิส ซิส พาราได๊ซ)
And not someplace I fell
(แอนด์ น็อท ซัมเพรส ไอ เฟ็ล)

Let me feel the car crash
(เล็ท มี ฟีล เดอะ คารํ คแร็ฌ)
Just tip me ’til I capsize
(จั๊สท ทิพ มี ทิล ไอ แค็พไซส)
I’ve been waiting for my whole life
(แอฝ บีน เวททิง ฟอร์ มาย โฮล ไล๊ฟ)
To be broken, open, satisifed
(ทู บี บโรเค็น , โอ๊เพ่น , satisifed)

Let me feel the car crash
(เล็ท มี ฟีล เดอะ คารํ คแร็ฌ)
‘Cause I’m dying on the inside
(ค๊อส แอม ไดอิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Just take me to the car crash
(จั๊สท เท้ค มี ทู เดอะ คารํ คแร็ฌ)
‘Til I’m open wide
(ทิล แอม โอ๊เพ่น ไวด์)

So wide
(โซ ไวด์)
So go
(โซ โก)
I’m wide awake and so alive, alive, alive
(แอม ไวด์ อะเว้ค แอนด์ โซ อะไล๊ฝ , อะไล๊ฝ , อะไล๊ฝ)

Let me feel the car crash
(เล็ท มี ฟีล เดอะ คารํ คแร็ฌ)
Just tip me ’til I capsize
(จั๊สท ทิพ มี ทิล ไอ แค็พไซส)
I’ve been waiting for my whole life
(แอฝ บีน เวททิง ฟอร์ มาย โฮล ไล๊ฟ)
To be broken, open, satisifed
(ทู บี บโรเค็น , โอ๊เพ่น , satisifed)

Let me feel the car crash
(เล็ท มี ฟีล เดอะ คารํ คแร็ฌ)
‘Cause I’m dying on the inside
(ค๊อส แอม ไดอิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Just take me to the car crash
(จั๊สท เท้ค มี ทู เดอะ คารํ คแร็ฌ)
‘Til I’m open wide
(ทิล แอม โอ๊เพ่น ไวด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Car Crash คำอ่านไทย Matt Nathanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น