เนื้อเพลง Snake คำอ่านไทย R. Kelly feat Big Tigger

[Intro: R. Kelly]
([ อินโทร : อาร์ เคลลี่ ])
I wanna see you move your body like a snake
(ไอ วอนนา ซี ยู มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก สเน๊ค)
Yeah, aiyyo can y’all hear me out there?
(เย่ , เออายเอว แคน ยอล เฮียร มี เอ๊าท แดร์)
I-ight, now this is what I wanna see
(ไอ ight , นาว ดิส ซิส ว๊อท ไอ วอนนา ซี)
I wanna see all of the ladies, line up right here, now
(ไอ วอนนา ซี ออล อ็อฝ เดอะ เลดิส , ไลน์ อั๊พ ไร๊ท เฮียร , นาว)

[Chorus: R. Kelly]
([ ค๊อรัส : อาร์ เคลลี่ ])
Move your body like a snake ma [Like that!]
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก สเน๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Shake until it wanna break ma [Like that!]
(เช้ค อันทิล อิท วอนนา เบร๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Don’t hold back let it go now [Like that!]
(ด้อนท์ โฮลด์ แบ็ค เล็ท ดิธ โก นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let your money maker jump now [Like that!]
(เล็ท ยุร มั๊นนี่ เมคเออะ จั๊มพ นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let me see you go low now [Like that!]
(เล็ท มี ซี ยู โก โลว นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Bring it up and let it roll now [Like that!]
(บริง อิท อั๊พ แอนด์ เล็ท ดิธ โรลล นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
I love the way you work your chocha [Like that!]
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู เวิ๊ร์ค ยุร chocha [ ไล๊ค แดท ! ])
Make me wanna get to know ya [Like that!]
(เม้ค มี วอนนา เก็ท ทู โนว์ ยา [ ไล๊ค แดท ! ])

[Verse 1: R. Kelly]
([ เฝิซ 1 : อาร์ เคลลี่ ])
I’m lovin the way you move so sexy [HOT!!!]
(แอม ลัฝวิน เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ โซ เซคซิ [ ฮอท ! ! ! ])
Mami you bringin me to my knees [HOT!!!]
(มัมมี ยู บริงอิน มี ทู มาย นี [ ฮอท ! ! ! ])
Hands in the air like you came to party [HOT!!!]
(แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ ไล๊ค ยู เคม ทู พ๊าร์ที่ [ ฮอท ! ! ! ])
Shakin that, makin the whole club freeze [HOT!!!]
(เชคกิน แดท , เมกิน เดอะ โฮล คลับ ฟรีส [ ฮอท ! ! ! ])
Get down get down, girl I wanna dance with you baby no doubt
(เก็ท เดาน เก็ท เดาน , เกิร์ล ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู เบ๊บี้ โน เดาท)
Get down get down, maybe we can get together turn this party out
(เก็ท เดาน เก็ท เดาน , เมบี วี แคน เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ เทิร์น ดิส พ๊าร์ที่ เอ๊าท)

[Chorus: R. Kelly]
([ ค๊อรัส : อาร์ เคลลี่ ])
Move your body like a snake ma [Like that!]
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก สเน๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Shake until it wanna break ma [Like that!]
(เช้ค อันทิล อิท วอนนา เบร๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Don’t hold back let it go now [Like that!]
(ด้อนท์ โฮลด์ แบ็ค เล็ท ดิธ โก นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let your money maker jump now [Like that!]
(เล็ท ยุร มั๊นนี่ เมคเออะ จั๊มพ นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let me see you go low now [Like that!]
(เล็ท มี ซี ยู โก โลว นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Bring it up and let it roll now [Like that!]
(บริง อิท อั๊พ แอนด์ เล็ท ดิธ โรลล นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
I love the way you work your chocha [Like that!]
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู เวิ๊ร์ค ยุร chocha [ ไล๊ค แดท ! ])
Make me wanna get to know ya [Like that!]
(เม้ค มี วอนนา เก็ท ทู โนว์ ยา [ ไล๊ค แดท ! ])

[Interlude: R. Kelly]
([ อีนเทิลยูด : อาร์ เคลลี่ ])
Like two gorillas in the jungle makin love!!!!!
(ไล๊ค ทู โกะรีลละ ซิน เดอะ จั๊งเกิ้ล เมกิน ลัฝ ! ! ! ! !)

[Verse 2: R. Kelly]
([ เฝิซ 2 : อาร์ เคลลี่ ])
Poppin it like a string on a guitar [HO!!!]
(พอพปิน หนิด ไล๊ค เก สทริง ออน อะ กิทา [ โฮ ! ! ! ])
Superstar you know who you are [HO!!!]
(ซูเปอร์สตาร์ ยู โนว์ ฮู ยู อาร์ [ โฮ ! ! ! ])
Body smokin like a cuban cigar [HO!!!]
(บ๊อดี้ สโมกิน ไล๊ค เก คยูแบ็น ซิกา [ โฮ ! ! ! ])
Girl your the mama and I’m the dada [HO!!!]
(เกิร์ล ยุร เดอะ มามะ แอนด์ แอม เดอะ ดาดา [ โฮ ! ! ! ])
The way your freakin it is so ya ya [HO!!!]
(เดอะ เวย์ ยุร ฟริกคิน หนิด อีส โซ ยา ยา [ โฮ ! ! ! ])
Wylin out in the back of my car [HO!!!]
(Wylin เอ๊าท อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย คารํ [ โฮ ! ! ! ])
Girl you got me screamin fiesta [HO!!!]
(เกิร์ล ยู ก็อท มี สครีมมิน ฟรีเอสต้า [ โฮ ! ! ! ])
Body language sayin whatever [HO!!!]
(บ๊อดี้ แล๊งเควจ เซย์อิน ฮว็อทเอฝเออะ [ โฮ ! ! ! ])
Get down get down, love the way you put that thing on me no doubt [HO!!!]
(เก็ท เดาน เก็ท เดาน , ลัฝ เดอะ เวย์ ยู พุท แดท ทริง ออน มี โน เดาท [ โฮ ! ! ! ])
Get down get down, maybe we can get together turn this party out
(เก็ท เดาน เก็ท เดาน , เมบี วี แคน เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ เทิร์น ดิส พ๊าร์ที่ เอ๊าท)

[Chorus: R. Kelly]
([ ค๊อรัส : อาร์ เคลลี่ ])
Move your body like a snake ma [Like that!]
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก สเน๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Shake until it wanna break ma [Like that!]
(เช้ค อันทิล อิท วอนนา เบร๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Don’t hold back let it go now [Like that!]
(ด้อนท์ โฮลด์ แบ็ค เล็ท ดิธ โก นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let your money maker jump now [Like that!]
(เล็ท ยุร มั๊นนี่ เมคเออะ จั๊มพ นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let me see you go low now [Like that!]
(เล็ท มี ซี ยู โก โลว นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Bring it up and let it roll now [Like that!]
(บริง อิท อั๊พ แอนด์ เล็ท ดิธ โรลล นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
I love the way you work your chocha [Like that!]
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู เวิ๊ร์ค ยุร chocha [ ไล๊ค แดท ! ])
Make me wanna get to know ya [Like that!]
(เม้ค มี วอนนา เก็ท ทู โนว์ ยา [ ไล๊ค แดท ! ])

[Interlude: R. Kelly]
([ อีนเทิลยูด : อาร์ เคลลี่ ])
Y’all ain’t got to go home but you got to get the hell up outta here!!!
(ยอล เอน ก็อท ทู โก โฮม บั๊ท ยู ก็อท ทู เก็ท เดอะ เฮ็ลล อั๊พ เอ๊าตา เฮียร ! ! !)

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
Three o’clock we in the hotel lobby [HO!!!]
(ทรี โอคล็อก วี อิน เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้ [ โฮ ! ! ! ])
After party in the penthouse suite [HO!!!]
(แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เพนทเฮาซ ซวีท [ โฮ ! ! ! ])
Lookin for a fly shorty to meet [HO!!!]
(ลุคกิน ฟอร์ รา ฟลาย ชอร์ทดิง ทู มี๊ท [ โฮ ! ! ! ])
Girl I could, let me see you freak [HO!!!]
(เกิร์ล ไอ เคิด , เล็ท มี ซี ยู ฟรี๊ค [ โฮ ! ! ! ])
The way your freakin it is so ya ya [HO!!!]
(เดอะ เวย์ ยุร ฟริกคิน หนิด อีส โซ ยา ยา [ โฮ ! ! ! ])

Wylin out in the back of my car [HO!!!]
(Wylin เอ๊าท อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย คารํ [ โฮ ! ! ! ])
Girl you got me screamin fiesta [HO!!!]
(เกิร์ล ยู ก็อท มี สครีมมิน ฟรีเอสต้า [ โฮ ! ! ! ])
Body language sayin whatever [HO!!!]
(บ๊อดี้ แล๊งเควจ เซย์อิน ฮว็อทเอฝเออะ [ โฮ ! ! ! ])
Get down get down, love the way you put that thing on me no doubt [HO!!!]
(เก็ท เดาน เก็ท เดาน , ลัฝ เดอะ เวย์ ยู พุท แดท ทริง ออน มี โน เดาท [ โฮ ! ! ! ])
Get down get down, maybe we can get together turn this party out
(เก็ท เดาน เก็ท เดาน , เมบี วี แคน เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ เทิร์น ดิส พ๊าร์ที่ เอ๊าท)

[Chorus: R. Kelly]
([ ค๊อรัส : อาร์ เคลลี่ ])
Move your body like a snake ma [Like that!]
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก สเน๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Shake until it wanna break ma [Like that!]
(เช้ค อันทิล อิท วอนนา เบร๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Don’t hold back let it go now [Like that!]
(ด้อนท์ โฮลด์ แบ็ค เล็ท ดิธ โก นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let your money maker jump now [Like that!]
(เล็ท ยุร มั๊นนี่ เมคเออะ จั๊มพ นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let me see you go low now [Like that!]
(เล็ท มี ซี ยู โก โลว นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Bring it up and let it roll now [Like that!]
(บริง อิท อั๊พ แอนด์ เล็ท ดิธ โรลล นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
I love the way you work your chocha [Like that!]
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู เวิ๊ร์ค ยุร chocha [ ไล๊ค แดท ! ])
Make me wanna get to know ya [Like that!]
(เม้ค มี วอนนา เก็ท ทู โนว์ ยา [ ไล๊ค แดท ! ])

[Interlude: R. Kelly]
([ อีนเทิลยูด : อาร์ เคลลี่ ])
Shorty!!!!
(ชอร์ทดิง ! ! ! !)

[Verse 4: Big Tigger] + [R. Kelly]
([ เฝิซ 4 : บิ๊ก Tigger ] + [ อาร์ เคลลี่ ])
Uh oh! I be’s with ball players of all sports
(อา โอ ! ไอ เบซ วิธ บอล เพย์เยอร์ อ็อฝ ออล สพอร์ท)
Ballers and players of all sorts
(บอลเลอ แซน เพย์เยอร์ อ็อฝ ออล ซ๊อร์ท)
Some of y’all wanna be players and ballers at all cost
(ซัม อ็อฝ ยอล วอนนา บี เพย์เยอร์ แซน บอลเลอ แอ็ท ดอร์ คอสทํ)
Ok let’s play Rob scooped me up from midway in the bentley
(โอเค เล็ท เพลย์ ร๊อบ ซคูพ มี อั๊พ ฟรอม มิดเว อิน เดอะ เบนลี่)
Now, bubble in the club with wild women
(นาว , บั๊บเบิ้ล อิน เดอะ คลับ วิธ ไวลด์ วีมเอิน)
Next order of biz is the hot tub for my women
(เน๊กซท อ๊อร์เด้อร์ อ็อฝ บิซ อีส เดอะ ฮอท ทับ ฟอร์ มาย วีมเอิน)
Your one in a billion body mean like Serena Williams
(ยุร วัน อิน อะ บิ๊ลเลี่ยน บ๊อดี้ มีน ไล๊ค เซรีน่า วิลเลี่ยม)
French pedicure wax mazillion
(ฟเร็นช เพดิคิว แว๊กซ mazillion)
I’m lovin the way your movin *rotic sexy kittens sippin Hypnotic
(แอม ลัฝวิน เดอะ เวย์ ยุร มูฝวิน *rotic เซคซิ คิดเดน ซิบปิ่น ฮิพนอทอิค)
Spotted you shakin it fast earthquakin that ass in denim
(ซพอททิด ยู เชคกิน หนิด ฟาสท earthquakin แดท อาซ ซิน เดนิม)
And from the beginnin wanted to taste your venom
(แอนด์ ฟรอม เดอะ beginnin ว้อนท ทู เท๊ซท ยุร เฝนอัม)
[Get down get down] Only one night in town
([ เก็ท เดาน เก็ท เดาน ] โอ๊นลี่ วัน ไน๊ท อิน ทาวน์)
So are you comin cause baby I got plans
(โซ อาร์ ยู คัมอิน ค๊อส เบ๊บี้ ไอ ก็อท แพลน)
[Get down get down] Big Tigger doin big things
([ เก็ท เดาน เก็ท เดาน ] บิ๊ก Tigger โดย บิ๊ก ทริง)
Tonight with R dot and Rockland
(ทูไน๊ท วิธ อาร์ ดอท แอนด์ Rockland)

[Chorus: R. Kelly]
([ ค๊อรัส : อาร์ เคลลี่ ])
Move your body like a snake ma [Like that!]
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก สเน๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Shake until it wanna break ma [Like that!]
(เช้ค อันทิล อิท วอนนา เบร๊ค มา [ ไล๊ค แดท ! ])
Don’t hold back let it go now [Like that!]
(ด้อนท์ โฮลด์ แบ็ค เล็ท ดิธ โก นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let your money maker jump now [Like that!]
(เล็ท ยุร มั๊นนี่ เมคเออะ จั๊มพ นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Let me see you go low now [Like that!]
(เล็ท มี ซี ยู โก โลว นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
Bring it up and let it roll now [Like that!]
(บริง อิท อั๊พ แอนด์ เล็ท ดิธ โรลล นาว [ ไล๊ค แดท ! ])
I love the way you work your chocha [Like that!]
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู เวิ๊ร์ค ยุร chocha [ ไล๊ค แดท ! ])
Make me wanna get to know ya [Like that!]
(เม้ค มี วอนนา เก็ท ทู โนว์ ยา [ ไล๊ค แดท ! ])

[Outro: R. Kelly]
([ เอ๊าโต : อาร์ เคลลี่ ])
Like that, like that, like that, like that…
(ไล๊ค แดท , ไล๊ค แดท , ไล๊ค แดท , ไล๊ค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Snake คำอ่านไทย R. Kelly feat Big Tigger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น