เนื้อเพลง Teething คำอ่านไทย Deftones

First you smile at lord, I found you first
(เฟิร์สท ยู สไมล์ แอ็ท หลอร์ด , ไอ เฟานด ยู เฟิร์สท)
Liquified inside you, But that’s if I even see you
(Liquified อิ๊นไซด์ ยู , บั๊ท แด้ท อิ๊ฟ ฟาย อี๊เฝ่น ซี ยู)
Make you smile, I look over crying, A get back!!!!
(เม้ค ยู สไมล์ , ไอ ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร คไรอิง , อะ เก็ท แบ็ค ! ! ! !)

But that’s to bad you get stuck with whores!!!
(บั๊ท แด้ท ทู แบ้ด ยู เก็ท ซทัค วิธ โฮ ! ! !)
Look at yourself you ain’t no genius!!!
(ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ ยู เอน โน จี๊เนียส ! ! !)
I want to find, you won’t find me, I’m coming home, but I
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ , ยู ว็อนท ไฟนด์ มี , แอม คัมอิง โฮม , บั๊ท ไอ)

First you raining for, It can’t be saved
(เฟิร์สท ยู เรนนิง ฟอร์ , อิท แค็นท บี เซฝ)
Liquified him more and more, F*ck you b*tch!!!
(Liquified ฮิม โม แอนด์ โม , เอฟ *ck ยู บี *tch ! ! !)
[gibberish] to go and I go and I go and I don’t know
([ จีบเบอะริฌ ] ทู โก แอนด์ ดาย โก แอนด์ ดาย โก แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์)
Cause I’m sick and this ain’t fun anymore!!!
(ค๊อส แอม ซิ๊ค แอนด์ ดิส เอน ฟัน แอนนี่มอ ! ! !)

But that’s too bad you get stuck with whores
(บั๊ท แด้ท ทู แบ้ด ยู เก็ท ซทัค วิธ โฮ)
Look at yourself you ain’t no genius
(ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ ยู เอน โน จี๊เนียส)
you want to find, you won’t find me
(ยู ว้อนท ทู ไฟนด์ , ยู ว็อนท ไฟนด์ มี)
I’m coming home I
(แอม คัมอิง โฮม ไอ)
But that’s too bad you get stuck with whores
(บั๊ท แด้ท ทู แบ้ด ยู เก็ท ซทัค วิธ โฮ)
Look at yourself you ain’t no genius
(ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ ยู เอน โน จี๊เนียส)
you want to find you won’t find me
(ยู ว้อนท ทู ไฟนด์ ยู ว็อนท ไฟนด์ มี)
I’m coming home, hurt
(แอม คัมอิง โฮม , เฮิร์ท)

[3x]
([ 3x ])
You got this close to bashing [fashion?] the cash flow
(ยู ก็อท ดิส โคลส ทู บาเชง [ แฟ๊ชั่น ] เดอะ แค๊ช โฟลว์)
How the f*ck you gonna tell me what you don’t know
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ เทลล มี ว๊อท ยู ด้อนท์ โนว์)

Your this close to bashing the cash flow
(ยุร ดิส โคลส ทู บาเชง เดอะ แค๊ช โฟลว์)
How the f*ck you gonna tell me something
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ เทลล มี ซัมติง)

[3x]
([ 3x ])
Your this close to bashing in the cash
(ยุร ดิส โคลส ทู บาเชง อิน เดอะ แค๊ช)
How the f*ck you gonna tell me what you don’t know
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ เทลล มี ว๊อท ยู ด้อนท์ โนว์)

Your this close to bashing
(ยุร ดิส โคลส ทู บาเชง)
How the f*ck you gonna tell me something
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ เทลล มี ซัมติง)
Tell me something [a couple of times]
(เทลล มี ซัมติง [ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ไทม์ ])

Say your prayers
(เซย์ ยุร พเรเออะ)

[2x]
([ 2x ])
But that’s too bad you get stuck with whores
(บั๊ท แด้ท ทู แบ้ด ยู เก็ท ซทัค วิธ โฮ)
Look at yourself you ain’t no genius
(ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ ยู เอน โน จี๊เนียส)
you want to find, you won’t find me
(ยู ว้อนท ทู ไฟนด์ , ยู ว็อนท ไฟนด์ มี)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Teething คำอ่านไทย Deftones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น