เนื้อเพลง Move on Now คำอ่านไทย Hard-Fi

Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)
Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)

Looking out my bedroom window
(ลุคอิง เอ๊าท มาย เบดรูม วิ๊นโด้ว)
See the planes take off from Heathrow
(ซี เดอะ เพลน เท้ค ออฟฟ ฟรอม ฮีธโร)
one by one they come and go
(วัน บาย วัน เด คัม แอนด์ โก)
on and on on and on
(ออน แอนด์ ออน ออน แอนด์ ออน)

I think about the places i’d go
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ เพลส อาย โก)
I think about this place i call home
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิส เพลส ไอ คอลลํ โฮม)
All the shots and all that come
(ออล เดอะ ฌ็อท แซน ออล แดท คัม)
all around all around
(ออล อะราวนฺดฺ ออล อะราวนฺดฺ)

Red light blinking in the twighlight
(เร้ด ไล๊ท บลีงคิง อิน เดอะ twighlight)
tracing in a path right out of here and now
(ทเรซอิง อิน อะ พาธ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร แอนด์ นาว)
Red light blinking in the twighlight
(เร้ด ไล๊ท บลีงคิง อิน เดอะ twighlight)
tracing in a path right out of here and now
(ทเรซอิง อิน อะ พาธ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร แอนด์ นาว)

Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)
Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)

Don’t you think its quiet around here
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค อิทซ ไคว๊เอ้ท อะราวนฺดฺ เฮียร)
Doesn’t seem so much to do here
(ดัสอินท ซีม โซ มัช ทู ดู เฮียร)
Thinking back to this time last year
(ติ้งกิง แบ็ค ทู ดิส ไทม์ ล๊าสท เยียร์)
Good times good times good times
(กู๊ด ไทม์ กู๊ด ไทม์ กู๊ด ไทม์)
Don’t you think we stay for too long
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค วี สเทย์ ฟอร์ ทู ลอง)
Don’t you think the colour has gone
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค เดอะ คัลเออะ แฮ็ส กอน)
Get on a plane it can’t be wrong
(เก็ท ออน อะ เพลน อิท แค็นท บี รอง)
Moving on, Moving on
(มูฝอิง ออน , มูฝอิง ออน)

Red light blinking in the twighlight
(เร้ด ไล๊ท บลีงคิง อิน เดอะ twighlight)
tracing in a path right out of here and now
(ทเรซอิง อิน อะ พาธ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร แอนด์ นาว)
Red light blinking in the twighlight
(เร้ด ไล๊ท บลีงคิง อิน เดอะ twighlight)
tracing in a path right out of here and now
(ทเรซอิง อิน อะ พาธ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร แอนด์ นาว)

Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)
Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)

Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)
Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)
Baby, Baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, Baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, Baby i think its time we move on now
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ วี มู๊ฝ ออน นาว)

Those things they look empty
(โฑส ทริง เด ลุ๊ค เอ๊มพที่)
But wait til it all comes down
(บั๊ท เว้ท ทิล อิท ดอร์ คัม เดาน)
Nothings going on round here
(นัธอิง โกอิ้ง ออน ราวนด เฮียร)
Its time we let it change
(อิทซ ไทม์ วี เล็ท ดิธ เช้งจํ)
Got a feeling my love
(ก็อท ดา ฟีลอิง มาย ลัฝ)
We’ve gotta get out
(หวีบ กอททะ เก็ท เอ๊าท)
Before it brings us down [down down]
(บีฟอร์ อิท บริง อัซ เดาน [ เดาน เดาน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move on Now คำอ่านไทย Hard-Fi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น