เนื้อเพลง Lucky Me คำอ่านไทย Jay-Z

How can you fairly assess something from the outside looking in?
(ฮาว แคน ยู แฟลิ แอซเซซ ซัมติง ฟรอม ดิ เอ๊าทไซ้ด ลุคอิง อิน)
There’s gotta be them times you’ll be wrong. Nah Mean?
(แดร์ กอททะ บี เด็ม ไทม์ โยว บี รอง นาห์ มีน)
How can a mother f*cka go round and hate a n*gga
(ฮาว แคน อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cka โก ราวนด แอนด์ เฮท อะ เอ็น *gga)
he never even met that he dont even know and sh*t?
(ฮี เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น เม็ท แดท ฮี ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ แอนด์ ฌะ *ที)
I think this rap sh*t is all beef
(ไอ ทริ๊งค ดิส แร็พ ฌะ *ที อีส ซอร์ บี๊ฟ)

Y’all dont even know every day I’m livin with stress
(ยอล ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอม ลีฝอิน วิธ สเทรสส)
Got up out the streets you think a n*gga could rest
(ก็อท อั๊พ เอ๊าท เดอะ สทรีท ยู ทริ๊งค กา เอ็น *gga เคิด เรสท)
Can’t even enjoy myself at a party unless
(แค็นท อี๊เฝ่น เอ็นจอย ไมเซลฟ แอ็ท ดา พ๊าร์ที่ อันเล๊ซ)
I’m on the dance floor hot ass vest
(แอม ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ ฮอท อาซ เฝ็ซท)
You think I’m freakin’ these chicks right?
(ยู ทริ๊งค แอม ฟริกคิน ฑิส ชิค ไร๊ท)
I’try not to brush against they chest
(Itry น็อท ทู บรัช อะเก๊นสท เด เชสทํ)
You get a lawsuit for sh*t like that, I feel trapped
(ยู เก็ท ดา โลวูท ฟอร์ ฌะ *ที ไล๊ค แดท , ไอ ฟีล แทร๊พ)
Swear to everything when I leave this earth
(สแวร์ ทู เอ๊วี่ติง เว็น นาย ลี๊ฝ ดิส เอิร์ทร)
It’s gon’ be on both feet, never knees in the dirt
(อิทซ ก็อน บี ออน โบทรฺ ฟีท , เน๊เฝ่อร์ นี ซิน เดอะ เดิร์ท)
You could try me f*cka but when I squeeze it hurts, fine
(ยู เคิด ธราย มี เอฟ *cka บั๊ท เว็น นาย สควี๊ซ อิท เฮิร์ท , ไฟน)
We’ll lose two lives, yours and mines
(เวลล ลู้ส ทู ไล้ฝ , ยุร แซน ไมน์)
Gimme any amount of time dont let Ms. Carter grieve
(กีมมิ เอ๊นี่ อะเม๊าท อ็อฝ ไทม์ ด้อนท์ เล็ท เอมสฺ คาเทอะ กรีฝ)
at the funeral parlor drippin’ tears on my sleeve
(แอ็ท เดอะ ฟิ๊วเนอร่อล พาเลอะ ดริพปิน เทียร์ ออน มาย ซลีฝ)
Told the judge didn’t budge it was him or me
(โทลด เดอะ จั๊ดจ ดิ๊นอิน บัจ อิท วอส ฮิม ออ มี)
and I ain’t trying to be hard but I’m guilty as charged
(แอนด์ ดาย เอน ทไรอิง ทู บี ฮาร์ด บั๊ท แอม กีลทิ แอส ชาร์จ)
Put my mercy on this court and my faith in God
(พุท มาย เม๊อร์ซี่ ออน ดิส คอร์ท แอนด์ มาย เฟท อิน ก๊อด)
And pray hard none of my nephews wanna be stars…Lucky Me
(แอนด์ เพรย์ ฮาร์ด นัน อ็อฝ มาย เน๊พิ่ว วอนนา บี สทาร์ ลัคคิ มี)

Chorus: Karen Anderson
(ค๊อรัส : คะเรน แอนเดอซัน)

You only know what you see,
(ยู โอ๊นลี่ โนว์ ว๊อท ยู ซี ,)
You dont understand what it takes to be me.
(ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี มี)

I hate all girls with alterior motives
(ไอ เฮท ออล เกิร์ล วิธ alterior โมทิฝ)
That’s why I’m twenty plus years old, no sons no daughters
(แด้ท วาย แอม ทเว้นที่ พลัส เยียร์ โอลด์ , โน ซัน โน ด๊อเท่อร์)
Hate putting my life in the hands of fake promoters
(เฮท พูทดิง มาย ไล๊ฟ อิน เดอะ แฮนด์ อ็อฝ เฟ้ค พโระโมทเออะ)
Hear the hate in my voice right? I hate that you noticed
(เฮียร เดอะ เฮท อิน มาย ว๊อยซ์ ไร๊ท ไอ เฮท แดท ยู โน๊ทิซ)
N*ggas wanna strip to the bone for sh*t you own
(เอ็น *ggas วอนนา ซทริพ ทู เดอะ โบน ฟอร์ ฌะ *ที ยู โอว์น)
Hate a n*gga like that faggot, get your own
(เฮท อะ เอ็น *gga ไล๊ค แดท แฟกกัท , เก็ท ยุร โอว์น)
Hate that I can’t roam the street without the clip and chrome
(เฮท แดท ไอ แค็นท โรม เดอะ สทรีท วิธเอ๊าท เดอะ คลิพ แอนด์ คโรม)
Knowing one day Im’a have to flip, c’mon
(โนอิง วัน เดย์ แอมอา แฮ็ฝ ทู ฟลิพ , ซีมอน)
You know the sh*t don’t stop ’til the Crist don’t pop
(ยู โนว์ เดอะ ฌะ *ที ด้อนท์ สท๊อพ ทิล เดอะ คริดสฺ ด้อนท์ พ็อพ)
And you have to kill a n*gga and your wrist don’t lock
(แอนด์ ยู แฮ็ฝ ทู คิลล์ อะ เอ็น *gga แอนด์ ยุร ริ๊ซท ด้อนท์ ล๊อค)
I’m trapped the whole worlds against me in fact,
(แอม แทร๊พ เดอะ โฮล เวิลด อะเก๊นสท มี อิน แฟคท ,)
It aint no turning back. Bring It On
(อิท เอน โน เทินนิง แบ็ค บริง อิท ออน)
Hate the price of fame cause it cost too much
(เฮท เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เฟม ค๊อส อิท คอสทํ ทู มัช)
Can I live without y’all n*ggas saying I floss too much?
(แคน นาย ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยอล เอ็น *ggas เซอิง ไอ ฟล็อซ ทู มัช)
Hate the way you make this hate flow all through us
(เฮท เดอะ เวย์ ยู เม้ค ดิส เฮท โฟลว์ ออล ทรู อัซ)
Steady looking for flaws through us…. Lucky Me
(สเท๊ดี้ ลุคอิง ฟอร์ ฟลอ ทรู อัซ ลัคคิ มี)

Chorus: Karen Anderson, Jay-Z
(ค๊อรัส : คะเรน แอนเดอซัน , เจ ซี)

You only know what you see,
(ยู โอ๊นลี่ โนว์ ว๊อท ยู ซี ,)
You dont understand what it takes to be me
(ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี มี)
You only know what you see,
(ยู โอ๊นลี่ โนว์ ว๊อท ยู ซี ,)
[Since I was 4 years old, I been told, everything that glitters ain’t gold]
([ ซิ๊นซ ไอ วอส 4 เยียร์ โอลด์ , ไอ บีน โทลด , เอ๊วี่ติง แดท กลีทเทอะ เอน โกลด์ ])
You dont understand what it takes to be me
(ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี มี)
[And now that I’ve arrived
([ แอนด์ นาว แดท แอฝ อะไร๊ฝ)
I see those truths unfold before my eyes in this world so cold]
(ไอ ซี โฑส ทรู๊ธ อันโฟลด บีฟอร์ มาย อาย ซิน ดิส เวิลด โซ โคลด์ ])

N*gga see you in the street, pretend to be friendly
(เอ็น *gga ซี ยู อิน เดอะ สทรีท , พรีเท็นด์ ทู บี ฟเรนดลิ)
But I know any type of success breeds envy
(บั๊ท ไอ โนว์ เอ๊นี่ ไท๊พ อ็อฝ ซัคเซสส บรีด เอนฝิ)
I know in the back of your mind your conjuring ways to hen me
(ไอ โนว์ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร ไมนด์ ยุร คอนจูริง เวย์ ทู เฮ็น มี)
Leave my friends in a circle pouring out Henny
(ลี๊ฝ มาย เฟรน ซิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล ช เอ๊าท เฮนนี่)
But G’s is heaven bound so how I’m gon’ receive
(บั๊ท จีส ซิส เฮ๊ฝเฝ่น บาวนฺดฺ โซ ฮาว แอม ก็อน รีซี๊ฝ)
Anything y’all pour to the ground next time throw it up
(เอนอิธิง ยอล พาว ทู เดอะ กราวนด์ เน๊กซท ไทม์ โธรว์ อิท อั๊พ)
And ain’t nothing changed so even in my afterlife I show it up
(แอนด์ เอน นัธอิง เช้งจํ โซ อี๊เฝ่น อิน มาย แอฟเตอร์ไลฟ์ ไอ โชว์ อิท อั๊พ)
Dont grieve for me my art remains
(ด้อนท์ กรีฝ ฟอร์ มี มาย อาร์ท รีเมน)
like a dart from the speaker to your heart
(ไล๊ค เก ดาท ฟรอม เดอะ ซพีคเออะ ทู ยุร ฮาร์ท)
Spiritually through the portal now my words as a mortal
(ซพีริชัวลิ ทรู เดอะ โพแท็ล นาว มาย เวิร์ด แอส ซา ม๊อร์ท่อล)
Plan to leave without a fight I plant a seed I give life
(แพลน ทู ลี๊ฝ วิธเอ๊าท ดา ไฟ้ท ไอ แพล๊นท ดา ซี ดาย กี๊ฝ ไล๊ฟ)
Though I can’t see past the girls greed to call her wife
(โธ ไอ แค็นท ซี พาสท์ เดอะ เกิร์ล กรี๊ด ทู คอลลํ เฮอ ไว๊ฟ)
Next time your thinking heist better be precise
(เน๊กซท ไทม์ ยุร ติ้งกิง heist เบ๊ทเท่อร์ บี พรีไซ๊ส)
Cause I’m fully prepared. One of us is gon’ leave here
(ค๊อส แอม ฟูลลิ พรีแพร์ วัน อ็อฝ อัซ ซิส ก็อน ลี๊ฝ เฮียร)
I have no regrets even though I wanna see grow
(ไอ แฮ็ฝ โน รีเกร๊ท อี๊เฝ่น โธ ไอ วอนนา ซี โกรว์)
My godsons Boogie, Sonny and Rimo
(มาย godsons บูกี , ซันนิ แอนด์ Rimo)

Chorus x 4
(ค๊อรัส เอ๊กซฺ 4)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lucky Me คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น