เนื้อเพลง Wasting My Time คำอ่านไทย Mase

[Intro]
([ อินโทร ])
H-world, keep dreaming
(เฮส เวิลด , คี๊พ ดรีมมิง)
Keep working, working, don’t stop
(คี๊พ เวิคกิง , เวิคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ)
Keep working, working, don’t stop!
(คี๊พ เวิคกิง , เวิคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ !)

I’m telling you woman
(แอม เทลลิง ยู วู๊แม่น)
Why you calling me all day if you don’t want nothing
(วาย ยู คอลลิง มี ออล เดย์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท นัธอิง)
If you keep calling me girl, then tell me something
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ คอลลิง มี เกิร์ล , เด็น เทลล มี ซัมติง)
I’m telling you know girl, to be with me ma
(แอม เทลลิง ยู โนว์ เกิร์ล , ทู บี วิธ มี มา)
It’s all or nothing, doing all that fronting
(อิทซ ซอร์ ออ นัธอิง , ดูอิง ออล แดท ฟ้อนดิง)
You’re wasting my time
(ยัวร์ เวซทิง มาย ไทม์)

Uh, yo
(อา , โย)
I like the fact you’re buggie
(ไอ ไล๊ค เดอะ แฟคท ยัวร์ buggie)
To wrapping you’re doobie
(ทู แรพพิง ยัวร์ doobie)
The way you walk with big bags of Gucci
(เดอะ เวย์ ยู ว๊อล์ค วิธ บิ๊ก แบ๊ก อ็อฝ กู๊ซชี่)
Forget just buying you rocks, of value block
(ฟอร์เก๊ท จั๊สท บายอิ้ง ยู ร๊อค , อ็อฝ แฝ๊ลู่ บล๊อค)
Them things that you want to shop, I get in stock
(เด็ม ทริง แดท ยู ว้อนท ทู ช๊อพ , ไอ เก็ท อิน สท๊อค)
And it don’t stop there, hellicopter to the lear
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ แดร์ , hellicopter ทู เดอะ เลียเออ)
M-X black kart, shopper of the year
(เอ็ม เอ๊กซฺ แบล๊ค kart , shopper อ็อฝ เดอะ เยียร์)
Around the world and back, with no Visa
(อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด แอนด์ แบ็ค , วิธ โน ฝีสะ)
I get it so hot in here, it give you feaver
(ไอ เก็ท ดิธ โซ ฮอท อิน เฮียร , อิท กี๊ฝ ยู feaver)
The watch that I’m wearing right now
(เดอะ ว๊อทช แดท แอม เวียริง ไร๊ท นาว)
Made in Genneiva, wavey low ceaser, navy four seater
(เมด อิน Genneiva , wavey โลว ซีทเซอร์ , เน๊ฝี่ โฟ ซีทเออะ)
Girls is snobby, money is my hobby
(เกิร์ล ซิส snobby , มั๊นนี่ อีส มาย ฮอบบิ)
Cats want to rob me, coupes is wide bodied
(แค๊ท ว้อนท ทู ร๊อบ มี , คูเพ ซิส ไวด์ บ๊อดี้)
So I’m like mami, move down a seat
(โซ แอม ไล๊ค มัมมี , มู๊ฝ เดาน อะ ซีท)
Next thing I know, hat blew down the street
(เน๊กซท ทริง ไอ โนว์ , แฮ็ท บลู เดาน เดอะ สทรีท)
Never knew we could have life like this
(เน๊เฝ่อร์ นยู วี เคิด แฮ็ฝ ไล๊ฟ ไล๊ค ดิส)
So much dough, it’ll put your life at risk
(โซ มัช โด , อิว พุท ยุร ไล๊ฟ แอ็ท ริ๊ซค)
C’mon
(ซีมอน)

1- I’m telling you woman
(1 แอม เทลลิง ยู วู๊แม่น)
Why you calling me all day if you don’t want nothing
(วาย ยู คอลลิง มี ออล เดย์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท นัธอิง)
If you keep calling me girl, then tell me something
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ คอลลิง มี เกิร์ล , เด็น เทลล มี ซัมติง)
[Tell me something]
([ เทลล มี ซัมติง ])
I’m telling you now girl, to be with me ma
(แอม เทลลิง ยู นาว เกิร์ล , ทู บี วิธ มี มา)
Its all or nothing
(อิทซ ซอร์ ออ นัธอิง)
[All or nothing]
([ ออล ออ นัธอิง ])
Doing all that fronting, you’re wastin my time
(ดูอิง ออล แดท ฟ้อนดิง , ยัวร์ เวสดิน มาย ไทม์)

You know everybody loves a star
(ยู โนว์ เอวี่บอดี้ ลัฝ ซา สทาร์)
They love me up close, and love me from a far
(เด ลัฝ มี อั๊พ โคลส , แอนด์ ลัฝ มี ฟรอม มา ฟาร์)
Just got another car, matter of fact another ” R ”
(จั๊สท ก็อท อะน๊าเทร่อร์ คารํ , แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท อะน๊าเทร่อร์ ” อาร์ “)
You know my rims same color as the car
(ยู โนว์ มาย ริม เซม คัลเออะ แอส เดอะ คารํ)
Though my life was hard, I made it look easy
(โธ มาย ไล๊ฟ วอส ฮาร์ด , ไอ เมด อิท ลุ๊ค อีสอิ)
You know that we be, out in D.C
(ยู โนว์ แดท วี บี , เอ๊าท อิน ดี ซี)
Wit Jamal and Gee Gee, sipping fiegi
(วิท Jamal แอนด์ จี จี , ซิพปิง fiegi)
Rolling in a brand new Bently G.T
(โรลลิง อิน อะ แบรนดฺ นิว เบนลี จี ที)
And besides, it’s my pictures, I’m saved and I’m rich
(แอนด์ บีไซด์ , อิทซ มาย พิ๊คเจ้อร์ , แอม เซฝ แอนด์ แอม ริ๊ช)
Sitll the fly chicks see Mel my sidekick
(Sitll เดอะ ฟลาย ชิค ซี Mel มาย sidekick)
Balling, just with a different calling
(บอลลิง , จั๊สท วิธ อะ ดีฟเฟอะเร็นท คอลลิง)
Sorry your tone, I speak this fallin
(ซ๊อรี่ ยุร โทน , ไอ สพี๊ค ดิส แฟลลิน)
Christion Dior’n, ’til it gets boaring
(Christion Diorn , ทิล อิท เก็ท boarings)
Leary now, Verizon, can you hear me now
(Leary นาว , เวอรายซัน , แคน ยู เฮียร มี นาว)
I’m not just on fire, I’m in the zone
(แอม น็อท จั๊สท ออน ไฟเออะร , แอม อิน เดอะ โซน)
By time you call the phone, I’m in a mall in Rome
(บาย ไทม์ ยู คอลลํ เดอะ โฟน , แอม อิน อะ มอลล์ อิน โรม)

Repeat 1
(รีพี๊ท 1)

Uh, uh!
(อา , อา !)
Jesus, hear’s my thesis
(จีสัซ , เฮียร มาย ธิ๊ซิซ)
Used to want, now they need us
(ยู๊ส ทู ว้อนท , นาว เด นี๊ด อัซ)
Everything in the club want to please us
(เอ๊วี่ติง อิน เดอะ คลับ ว้อนท ทู พลีซ อัซ)
Now I’m on T.V., more than Regis
(นาว แอม ออน ที วี , โม แฑ็น Regis)
We juss do it with a big budget
(วี ยูส ดู อิท วิธ อะ บิ๊ก บั๊ดเจ๊ท)
Like 9-1-1 wit the rubbish
(ไล๊ค 9 1 1 วิท เดอะ รับบิฌ)
I ain’t got to go in the club to be discovered
(ไอ เอน ก็อท ทู โก อิน เดอะ คลับ ทู บี ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
Might not know what a thug is, but I know what love is
(ไมท น็อท โนว์ ว๊อท ดา ธัก อีส , บั๊ท ไอ โนว์ ว๊อท ลัฝ อีส)
Love ain’t weak, love ain’t deep
(ลัฝ เอน วี๊ค , ลัฝ เอน ดี๊พ)
And love wanna see you more than once a week
(แอนด์ ลัฝ วอนนา ซี ยู โม แฑ็น วั๊นซ อะ วี๊ค)
And love ain’t cheap, love don’t creap
(แอนด์ ลัฝ เอน ชี๊พ , ลัฝ ด้อนท์ creap)
Love ain’t a freak, and love don’t want to run the streets
(ลัฝ เอน ดา ฟรี๊ค , แอนด์ ลัฝ ด้อนท์ ว้อนท ทู รัน เดอะ สทรีท)
And this is how we operate
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว วี โอ๊เพอเหรท)
Love is the oppisite of hate
(ลัฝ อีส ดิ oppisite อ็อฝ เฮท)
And love is no demand
(แอนด์ ลัฝ อีส โน ดีมานด์)
So you need to understand
(โซ ยู นี๊ด ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
It won’t take your man
(อิท ว็อนท เท้ค ยุร แมน)
Its just a comand
(อิทซ จั๊สท ดา comand)
C’mon
(ซีมอน)

1- I’m telling you woman
(1 แอม เทลลิง ยู วู๊แม่น)
Why you calling me all day if you don’t want nothing
(วาย ยู คอลลิง มี ออล เดย์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท นัธอิง)
If you keep calling me girl, then tell me something
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ คอลลิง มี เกิร์ล , เด็น เทลล มี ซัมติง)
[Tell me something]
([ เทลล มี ซัมติง ])
I’m telling you now girl, to be with me ma
(แอม เทลลิง ยู นาว เกิร์ล , ทู บี วิธ มี มา)
Its all or nothing, doing all that fronting
(อิทซ ซอร์ ออ นัธอิง , ดูอิง ออล แดท ฟ้อนดิง)
You’re wastin my time
(ยัวร์ เวสดิน มาย ไทม์)
[reapeat 2x]
([ reapeat 2x ])

H-world, keep dreaming [You’re wasting my time]
(เฮส เวิลด , คี๊พ ดรีมมิง [ ยัวร์ เวซทิง มาย ไทม์ ])
Keep working, working, don’t stop
(คี๊พ เวิคกิง , เวิคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ)
Keep working, working, don’t stop [You’re wasting my time]
(คี๊พ เวิคกิง , เวิคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ [ ยัวร์ เวซทิง มาย ไทม์ ])
Keep working, working, don’t stop
(คี๊พ เวิคกิง , เวิคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ)
Keep working, working, don’t stop [You’re wasting my time]
(คี๊พ เวิคกิง , เวิคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ [ ยัวร์ เวซทิง มาย ไทม์ ])
Keep working, working, don’t stop
(คี๊พ เวิคกิง , เวิคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ)
Keep working, working, don’t stop
(คี๊พ เวิคกิง , เวิคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wasting My Time คำอ่านไทย Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น