เนื้อเพลง Grand Finale คำอ่านไทย Twista feat The Legit Ballers

[Toxic]
([ ทอคซิค ])
Check this out ya dig?
(เช็ค ดิส เอ๊าท ยา ดีกกํ)
You’ve vome to the last and final record
(ยู๊ฟ vome ทู เดอะ ล๊าสท แอนด์ ไฟ๊น่อล เร๊คขอร์ด)
Toxic gettin crunk on you hoes
(ทอคซิค เกดดิน ครัก ออน ยู โฮ)
My n*gga KX-Zilla, Steve The Guitar Man droppin the rythm
(มาย เอ็น *gga KX Zilla , สตีฝ เดอะ กิทา แมน ดรอพปิน เดอะ ริ๊ดเดม)
And I got the whole Legit Ballers family up in hea n*gga
(แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ โฮล เลจิท บอลเลอ แฟ๊มิลี่ อั๊พ อิน ฮี เอ็น *gga)
A yo Beanie Franks
(อะ โย Beanie แฟร๊งค)
You the early bird of this muthaf*cka
(ยู ดิ เอ๊อรํลี่ เบิร์ด อ็อฝ ดิส muthaf*cka)
GUNNIN!!
(กันนิน ! !)

[Beanie Franks]
([ Beanie แฟร๊งค ])
Picture a n*ggas thats raw
(พิ๊คเจ้อร์ อะ เอ็น *ggas แด้ท รอว์)
Amber fire his ass and what we’ll say is what we saw
(แอมเบอะ ไฟเออะร ฮิส อาซ แซน ว๊อท เวลล เซย์ อีส ว๊อท วี ซอว์)
Muthaf*ckas I slaughter
(Muthaf*ckas ซาย ซลอเทอะ)
Blow ’em out the water
(โบลว์ เอ็ม เอ๊าท เดอะ ว๊อเท่อร)
L-E-G-I-T that’s Ballers
(แอล อี จี ไอ ที แด้ท บอลเลอ)
My styles as lethal
(มาย สไทล์ แอส ลี๊ธอล)
As a b*tch that’s found with AIDS gettin loose
(แอส ซา บี *tch แด้ท เฟานด วิธ เอด เกดดิน ลู้ส)
N*gga before you get spraid wit some hot sh*t
(เอ็น *gga บีฟอร์ ยู เก็ท spraid วิท ซัม ฮอท ฌะ *ที)
While you run I pop sh*t
(ไวล์ ยู รัน นาย พ็อพ ฌะ *ที)
Yo ghetto aint no harder than mine, f*ck that block sh*t
(โย เกทโท เอน โน อาณ์เดอ แฑ็น ไมน์ , เอฟ *ck แดท บล๊อค ฌะ *ที)
You cant manage them thangs
(ยู แค็นท แม๊เหนจ เด็ม เตง)
The robber takin and born in the range
(เดอะ รอบเบอะ ทอคกิ่น แอนด์ บอน อิน เดอะ เร๊นจ)
Battle the match and bang
(แบ๊ทเทิ้ล เดอะ แหมทช์ แอนด์ แบง)
I hold my gun up high screamin ” F*ck ‘Em All ”
(ไอ โฮลด์ มาย กัน อั๊พ ไฮฮ สครีมมิน ” เอฟ *ck เอ็ม ออล “)
Then I get in that as like cholesterol
(เด็น นาย เก็ท อิน แดท แอส ไล๊ค cholesterol)
I got the game lock dowm like Alcatraz
(ไอ ก็อท เดอะ เกม ล๊อค dowm ไล๊ค Alcatraz)
And if you escape you betta haul ass
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอสเขพ ยู แบทดา ฮอล อาซ)
Cause when I catch ya physically and mentally
(ค๊อส เว็น นาย แค็ทช ยา ฟีสอิแค็ลลิ แอนด์ เมนแท็ลลิ)
I bring yo ass on the block thats the penalty
(ไอ บริง โย อาซ ออน เดอะ บล๊อค แด้ท เดอะ เพนแอ็ลทิ)
Put ’em in the hot seat grab a hoe
(พุท เอ็ม อิน เดอะ ฮอท ซีท แกร๊บ อะ โฮ)
I’ll show you some sh*t that’ll make your eyes explode out ya skull
(แอล โชว์ ยู ซัม ฌะ *ที แธดิล เม้ค ยุร อาย เอ็กซโพลด เอ๊าท ยา สคั๊ลล)
Cause bein odd ont the block is a N-O
(ค๊อส บีนโพล อ๊อดด ont เดอะ บล๊อค อีส ซา เอ็น โอ)
N*ggas didnt know that I could go off, and show off, and throw off the law
(เอ็น *ggas ดิ๊นอิน โนว์ แดท ไอ เคิด โก ออฟฟ , แอนด์ โชว์ ออฟฟ , แอนด์ โธรว์ ออฟฟ เดอะ ลอว์)
Turn, send ten shows that’ll burn
(เทิร์น , เซ็นด เท็น โชว์ แธดิล เบิร์น)
Whats left is a muthaf*ckin dent in the alley
(ว๊อท เล๊ฟท อีส ซา muthaf*ckin เด็นท อิน ดิ แอลลิ)
Beanie Franks is the sh*t on the Grand Finale
(Beanie แฟร๊งค ซิส เดอะ ฌะ *ที ออน เดอะ แกรนด์ ฟินาเละ)

[Toxic]
([ ทอคซิค ])
Yeah
(เย่)
Thats tha sh*t I’m talkin about n*gga
(แด้ท ท่า ฌะ *ที แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท เอ็น *gga)
Now its time for Turtle Banks to spit
(นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ เท๊อเทิ่ล แบ๊งค ทู ซพิท)

[Turtle Banks]
([ เท๊อเทิ่ล แบ๊งค ])
Turtle Banks
(เท๊อเทิ่ล แบ๊งค)
You know its my turn to buss
(ยู โนว์ อิทซ มาย เทิร์น ทู บัส)
And make weak muthaf*ckas turn to dust
(แอนด์ เม้ค วี๊ค muthaf*ckas เทิร์น ทู ดัสท)
And if you weak you die in the streets of Chi
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วี๊ค ยู ดาย อิน เดอะ สทรีท อ็อฝ ชี)
Its deep drive by my bullets fly in the seat
(อิทซ ดี๊พ ไดร๊ฝ บาย มาย บัลเล่ ฟลาย อิน เดอะ ซีท)
Them n*ggas aint ballin muf*ckas fakin
(เด็ม เอ็น *ggas เอน บอลลิน muf*ckas เฟกิน)
Scared of facin Legit Ballers at ya crib waitin
(ซคา อ็อฝ facin เลจิท บอลเลอ แอ็ท ยา คริบ เว๊ทดิน)
And now you shakin
(แอนด์ นาว ยู เชคกิน)
Call the guys to come chase me
(คอลลํ เดอะ กาย ทู คัม เชส มี)
I make them punk muthaf*ckas buckle up for safety
(ไอ เม้ค เด็ม พรัค muthaf*ckas บัคเคิล อั๊พ ฟอร์ เซพทิ)
A b*tch, a pickle, a chicken, a clique, n*ggas is sick
(อะ บี *tch , อะ พิ๊คเคิ้ล , อะ ชีคเค็น , อะ คลีค , เอ็น *ggas ซิส ซิ๊ค)
For they skits and they scurges
(ฟอร์ เด ซคิท แซน เด scurges)
Now I’m pimpin the pain cause I’m urgin
(นาว แอม พิมปิน เดอะ เพน ค๊อส แอม urgin)
And rearrangin your muthaf*ckin face like a surgeon
(แอนด์ rearrangin ยุร muthaf*ckin เฟซ ไล๊ค เก เซอจัน)
Lyrics layin wit a four thats what I be f*ck settin every peace
(ลีริค เลย์อิน วิท ดา โฟ แด้ท ว๊อท ไอ บี เอฟ *ck เซทดิน เอ๊เฝอร์รี่ พี๊ซ)
My sh*t to yo ass I see
(มาย ฌะ *ที ทู โย อาซ ซาย ซี)
O, for my mob status I’ma lay low
(โอ , ฟอร์ มาย ม๊อบ สเท๊ทัซ แอมอา เลย์ โลว)
Representin Legit Ballers and n*ggas biten the flow
(เรพพรีเซนทิน เลจิท บอลเลอ แซน เอ็น *ggas biten เดอะ โฟลว์)
On the streets or the stage
(ออน เดอะ สทรีท ออ เดอะ สเท๊จ)
A 45 or a gauge
(อะ 45 ออ รา เกจ)
Thats why me and the Twista always hittin the front page
(แด้ท วาย มี แอนด์ เดอะ ทวิซดา ออลเว ฮิทดิน เดอะ ฟร๊อนท เพจ)
For what? cause we so damn cold
(ฟอร์ ว๊อท ค๊อส วี โซ แดมนํ โคลด์)
And when we enter the car n*ggas cluthcin they hoes
(แอนด์ เว็น วี เอ๊นเท่อร์ เดอะ คารํ เอ็น *ggas cluthcin เด โฮ)
So f*ck it, fall wit dust and get snatched
(โซ เอฟ *ck อิท , ฟอลล์ วิท ดัสท แอนด์ เก็ท ซแน็ช)
While Nitty bustes the facts in the Grand Finale
(ไวล์ นิดดี bustes เดอะ แฟคท ซิน เดอะ แกรนด์ ฟินาเละ)

[Toxic]
([ ทอคซิค ])
Yeah ‘lil n*gga its been once for you b*tches
(เย่ ลิล เอ็น *gga อิทซ บีน วั๊นซ ฟอร์ ยู บี *tches)
Y’all cant touch Legit Ballers
(ยอล แค็นท ทั๊ช เลจิท บอลเลอ)
And just when you thought it was over
(แอนด์ จั๊สท เว็น ยู ธอท ดิธ วอส โอ๊เฝ่อร)
T-Nitty in here doin danger
(ที นิดดี อิน เฮียร โดย แด๊งเจ้อร์)

[T-Nitty]
([ ที นิดดี ])
The names Nitty, you know I’m comin off like a gangsta
(เดอะ เนม นิดดี , ยู โนว์ แอม คัมอิน ออฟฟ ไล๊ค เก แก๊งซดา)
Disrespectin the mob I gotta bang ya
(Disrespectin เดอะ ม๊อบ ไอ กอททะ แบง ยา)
An everyday, cituation when I was caught by
(แอน เอวี่เดย์ , cituation เว็น นาย วอส คอท บาย)
F*ck a car, I do a muthaf*ckin walk by
(เอฟ *ck กา คารํ , ไอ ดู อะ muthaf*ckin ว๊อล์ค บาย)
When the G to the A-M-E
(เว็น เดอะ จี ทู ดิ อะ เอ็ม อี)
Leavin whole f*ckin familys greivin
(เลวิน โฮล เอฟ *ckin แฟ๊มิลี่ greivin)
Cause if I miss some I gotta burn ya
(ค๊อส อิ๊ฟ ฟาย มิซ ซัม ไอ กอททะ เบิร์น ยา)
Then I’m aressted [For what?] attempt murda
(เด็น แอม aressted [ ฟอร์ ว๊อท ] แอทเท๊มพท เมอร์ดา)
Never out done only out doin
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊าท ดัน โอ๊นลี่ เอ๊าท โดย)
F*ckin them b*tches and then I leave ’em boo-hooin
(เอฟ *ckin เด็ม บี *tches แซน เด็น นาย ลี๊ฝ เอ็ม บู hooin)
Why?, cause they addicted, to what the d*ck did
(วาย , ค๊อส เด แอ๊ดดิคท , ทู ว๊อท เดอะ d*ck ดิด)
The pleasure and pain the wing ding inflicted
(เดอะ พเลฉเออะ แอนด์ เพน เดอะ วิง ดิง อินฟลีคท)
Given n*ggas two to the head
(กีฝเอ็น เอ็น *ggas ทู ทู เดอะ เฮด)
Boy you can’t mess wit a mad and hard head
(บอย ยู แค็นท เมซ วิท ดา แม้ด แอนด์ ฮาร์ด เฮด)
Fool, I’m a straight low neva broke
(ฟูล , แอม มา สเทร๊ท โลว นีฝวา บโรค)
Cause today I be a balla, shot shot caller
(ค๊อส ทูเดย์ ไอ บี อะ บอลลา , ฌ็อท ฌ็อท คอลเลอะ)
I dont give a f*ck about one
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท วัน)
Them hoes aint even got love and they boo-hooin
(เด็ม โฮ เอน อี๊เฝ่น ก็อท ลัฝ แอนด์ เด บู hooin)
Now when I take it pass rap
(นาว เว็น นาย เท้ค อิท เพซ แร็พ)
While I’m still gang bangin b*tch n*gga catch a cap
(ไวล์ แอม สทิลล แก๊ง แบงงิน บี *tch เอ็น *gga แค็ทช อะ แค๊พ)
Not easy but my nine easy to kill wit
(น็อท อีสอิ บั๊ท มาย ไนน อีสอิ ทู คิลล์ วิท)
Especially if you poppin bullsh*t
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิ๊ฟ ยู พอพปิน bullsh*ที)
The N only I to the T
(เดอะ เอ็น โอ๊นลี่ ไอ ทู เดอะ ที)
Especially my dogs on the muthaf*ckin Grand Finale
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ มาย ด้อกก ออน เดอะ muthaf*ckin แกรนด์ ฟินาเละ)

[Toxic]
([ ทอคซิค ])
Yeah that sh*t was bangin
(เย่ แดท ฌะ *ที วอส แบงงิน)
Last but not least Twista up in hea
(ล๊าสท บั๊ท น็อท ลีซท ทวิซดา อั๊พ อิน ฮี)
The orignator of the style all y’all n*ggas been biten
(ดิ orignator อ็อฝ เดอะ สไทล์ ออล ยอล เอ็น *ggas บีน biten)
And to show you how its done
(แอนด์ ทู โชว์ ยู ฮาว อิทซ ดัน)
GUNNIN!
(กันนิน !)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Swingin, singin my raw was through rap
(สวิงกิน , ซิงอิน มาย รอว์ วอส ทรู แร็พ)
To the rythm c-cock back T-O is in the back
(ทู เดอะ ริ๊ดเดม ซี ค๊อค แบ็ค ที โอ อีส ซิน เดอะ แบ็ค)
So if it makes you giggle I figure you thinks its petty
(โซ อิ๊ฟ อิท เม้ค ยู กิ๊กเกิล ไอ ฟิ๊กเก้อร ยู ทริ๊งค อิทซ เพททิ)
But to me its kinda Tilly
(บั๊ท ทู มี อิทซ กินดา Tilly)
[Tell ’em what] I’m makin fetty
([ เทลล เอ็ม ว๊อท ] แอม เมกิน fetty)
Trippin off the man tho we buzzin while I’m thuggin
(ทริพพิน ออฟฟ เดอะ แมน โฑ วี บรัซซิน ไวล์ แอม ตั๊กกิน)
Get drunk and discustin the way I be bustin pistols and hustlin
(เก็ท ดรั๊งค แอนด์ discustin เดอะ เวย์ ไอ บี บัสติน พิ๊สท่อล แซน ฮัสลิน)
Dont take second for me to pop off my nine
(ด้อนท์ เท้ค เซ๊คคั่น ฟอร์ มี ทู พ็อพ ออฟฟ มาย ไนน)
Cause I’m the tiggy-tiggy Twista n*gga what have been on out of the pick
(ค๊อส แอม เดอะ tiggy tiggy ทวิซดา เอ็น *gga ว๊อท แฮ็ฝ บีน ออน เอ๊าท อ็อฝ เดอะ พิค)
But I was harder T-W-I-S-T-A to the formula
(บั๊ท ไอ วอส อาณ์เดอ ที ดับบิว ไอ เอส ที ดา ทู เดอะ ฟ๊อร์มิวล่า)
Its cold cause we been smokin on dro
(อิทซ โคลด์ ค๊อส วี บีน สโมกิน ออน ดีโร)
So n*gga when you take a listen
(โซ เอ็น *gga เว็น ยู เท้ค เก ลิ๊สซึ่น)
You wonder who I’m dissin
(ยู วั๊นเด้อร ฮู แอม ดิซซิน)
D-O-N-T L-E-A-V-E without permission
(ดี โอ เอ็น ที แอล อี อะ วี อี วิธเอ๊าท เพอมีฌอัน)
The ” Baller-T ” aka ” The Swisher Roller ”
(เดอะ ” บอลเลอ ที ” aka ” เดอะ สวิซเชอ โรลเลอะ “)
” The Bigger Gun Holder ” so I be damned when a n*gga role up
(” เดอะ บี๊กเกอร์ กัน โฮลเดอะ ” โซ ไอ บี แดมนํ เว็น อะ เอ็น *gga โรล อั๊พ)
Ever compete wit Mobster Elites
(เอ๊เฝ่อร์ คอมพีท วิท Mobster อีหลีท)
Much Less beef
(มัช เลซ บี๊ฟ)
Its like you comin on my tip wit no heat
(อิทซ ไล๊ค ยู คัมอิน ออน มาย ทิพ วิท โน ฮีท)
Never smile when the Twistas in the club
(เน๊เฝ่อร์ สไมล์ เว็น เดอะ ทวิซดา ซิน เดอะ คลับ)
Cause I got a mask and gloves
(ค๊อส ไอ ก็อท ดา แมสค แอนด์ กลัฝ)
And I might be bustin out slugs
(แอนด์ ดาย ไมท บี บัสติน เอ๊าท ซลัก)
I’m comin raw cause I’m smokin on kali
(แอม คัมอิน รอว์ ค๊อส แอม สโมกิน ออน kali)
Gang bangin wit Mobsta Elites on the muthaf*ckin Grand Finale
(แก๊ง แบงงิน วิท Mobsta อีหลีท ออน เดอะ muthaf*ckin แกรนด์ ฟินาเละ)

[[Toxic] & Twista]
([ [ ทอคซิค ] & ทวิซดา ])

[Yeah thats how real muthaf*ckin ballers lay it down n*gga]
([ เย่ แด้ท ฮาว เรียล muthaf*ckin บอลเลอ เลย์ อิท เดาน เอ็น *gga ])
[Now its time to run down all the muthaf*ckas that made this sh*t hea happen]
([ นาว อิทซ ไทม์ ทู รัน เดาน ออล เดอะ muthaf*ckas แดท เมด ดิส ฌะ *ที ฮี แฮ๊พเพ่น ])
My n*gga Jag
(มาย เอ็น *gga แจ็ก)
[My n*gga Big Ed]
([ มาย เอ็น *gga บิ๊ก Ed ])
Big Fud
(บิ๊ก Fud)
[Charlemane]
([ Charlemane ])
Calla One
(แคลลา วัน)
[Chris The Engineer]
([ คริส ดิ เอนจิเนีย ])
KX
(KX)
[And these all the n*ggas from Legit Ballin family]
([ แอนด์ ฑิส ออล เดอะ เอ็น *ggas ฟรอม เลจิท บอลลิน แฟ๊มิลี่ ])
Ty-Nitty
(Ty นิดดี)
[Beanie Franks]
([ Beanie แฟร๊งค ])
Miss Cane
(มิซ แคน)
[Darkside]
([ Darkside ])
Turtle Banks
(เท๊อเทิ่ล แบ๊งค)
[That n*gga High Beam]
([ แดท เอ็น *gga ไฮฮ บีม ])
The mobstas Liff and Maze
(เดอะ mobstas Liff แอนด์ เมส)
[Chine White bangin the beats]
([ ไชน ไว๊ท แบงงิน เดอะ บีท ])
Toxic
(ทอคซิค)
[My n*gga Twista]
([ มาย เอ็น *gga ทวิซดา ])
And the rest of the whole Legit Ballers family
(แอนด์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ โฮล เลจิท บอลเลอ แฟ๊มิลี่)
Ya dig?
(ยา ดีกกํ)

[Both]
([ โบทรฺ ])
Weeee Straight!!
(Weeee สเทร๊ท ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grand Finale คำอ่านไทย Twista feat The Legit Ballers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น