เนื้อเพลง There’s a Wall in Washington คำอ่านไทย Iris DeMent

There’s a wall in Washington
(แดร์ ซา วอลล์ อิน วอฌอิงทัน)
and it’s made of cold black granite
(แอนด์ อิทซ เมด อ็อฝ โคลด์ แบล๊ค กแรนอิท)
They say 60,000 names are etched there in it
(เด เซย์ 60 , 000 เนม แซร์ เอ็ช แดร์ อิน หนิด)
in that wall in Washington
(อิน แดท วอลล์ อิน วอฌอิงทัน)

A father, he traveled from far away
(อะ ฟ๊าเท่อร , ฮี แทร๊เฝ่ล ฟรอม ฟาร์ อะเวย์)
to walk the path ’til he finds that name
(ทู ว๊อล์ค เดอะ พาธ ทิล ฮี ไฟนด์ แดท เนม)
He reaches his hand up and traces each letter
(ฮี รีเชด ฮิส แฮนด์ อั๊พ แอนด์ เทร๊ซ อีช เล็ทเท่อร์)
The tears they fall as his memories gather
(เดอะ เทียร์ เด ฟอลล์ แอส ฮิส เมรโมรี แก๊เธ่อร์)
for the boy who filled his heart with pride
(ฟอร์ เดอะ บอย ฮู ฟิลล ฮิส ฮาร์ท วิธ ไพรด์)
is now but a name that’s been etched
(อีส นาว บั๊ท ดา เนม แด้ท บีน เอ็ช)
in the side of this wall in Washington
(อิน เดอะ ไซด์ อ็อฝ ดิส วอลล์ อิน วอฌอิงทัน)

A mother she traveled from far away
(อะ ม๊าเธ่อร์ ชี แทร๊เฝ่ล ฟรอม ฟาร์ อะเวย์)
to walk the path ’til she finds that name
(ทู ว๊อล์ค เดอะ พาธ ทิล ชี ไฟนด์ แดท เนม)
She reaches her hand up and traces each letter
(ชี รีเชด เฮอ แฮนด์ อั๊พ แอนด์ เทร๊ซ อีช เล็ทเท่อร์)
The tears they fall as her memories gather
(เดอะ เทียร์ เด ฟอลล์ แอส เฮอ เมรโมรี แก๊เธ่อร์)
She feels the baby at her breast
(ชี ฟีล เดอะ เบ๊บี้ แอ็ท เฮอ บรี๊สทฺ)
but her heart it breaks because all that is left
(บั๊ท เฮอ ฮาร์ท ดิธ เบร๊ค บิคอส ออล แดท อีส เล๊ฟท)
is this wall in Washington
(อีส ดิส วอลล์ อิน วอฌอิงทัน)

A boy, he traveled from far away
(อะ บอย , ฮี แทร๊เฝ่ล ฟรอม ฟาร์ อะเวย์)
to walk the path ’til he finds that name
(ทู ว๊อล์ค เดอะ พาธ ทิล ฮี ไฟนด์ แดท เนม)
He reaches his hand up and traces each letter
(ฮี รีเชด ฮิส แฮนด์ อั๊พ แอนด์ เทร๊ซ อีช เล็ทเท่อร์)
He stares at the name of his unknown father
(ฮี สแทร์ แอ็ท เดอะ เนม อ็อฝ ฮิส อันโนน ฟ๊าเท่อร)
His heart is young and it’s filled with pain
(ฮิส ฮาร์ท อีส ยัง แอนด์ อิทซ ฟิลล วิธ เพน)
in anger he cries out
(อิน แอ๊งเก้อร ฮี ไคร เอ๊าท)

” Who is to blame for this wall in Washington
(” ฮู อีส ทู เบลม ฟอร์ ดิส วอลล์ อิน วอฌอิงทัน)
that’s made of cold black granite?
(แด้ท เมด อ็อฝ โคลด์ แบล๊ค กแรนอิท)
Why is my father’s name etched here in it
(วาย อีส มาย ฟ๊าเท่อร เนม เอ็ช เฮียร อิน หนิด)
in this wall in Washington? ”
(อิน ดิส วอลล์ อิน วอฌอิงทัน “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There’s a Wall in Washington คำอ่านไทย Iris DeMent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น