เนื้อเพลง Three Cool Cats คำอ่านไทย The Beatles

Three cool cats,
(ทรี คูล แค๊ท ,)
Three cool cats
(ทรี คูล แค๊ท)
Are coming up in a beat up car,
(อาร์ คัมอิง อั๊พ อิน อะ บีท อั๊พ คารํ ,)
Spitting up a lift of candy bar
(สปิ๊ดดิง อั๊พ อะ ลิฟท อ็อฝ แค๊นดี้ บาร์)
Talking on about how sharp they are.
(ทอคอิง ออน อะเบ๊าท ฮาว ชาร์พ เด อาร์)
Three cool cats.
(ทรี คูล แค๊ท)

Three cool chicks
(ทรี คูล ชิค)
Are walking down the street
(อาร์ วอคกิง เดาน เดอะ สทรีท)
Swinging their hips,
(สวิงงิง แดร์ ฮิพ ,)
Splitting up a bag of potatoe chips
(สปิ๊ตดิง อั๊พ อะ แบ๊ก อ็อฝ potatoe ชิพ)
I think cool cats really did flip.
(ไอ ทริ๊งค คูล แค๊ท ริแอ็ลลิ ดิด ฟลิพ)
Three cool chicks
(ทรี คูล ชิค)
Three cool chicks.
(ทรี คูล ชิค)

Well up came that first cool cat,
(เวลล อั๊พ เคม แดท เฟิร์สท คูล แค๊ท ,)
He said: man look at that.
(ฮี เซ็ด : แมน ลุ๊ค แกท แดท)
Man, do you see what I see?
(แมน , ดู ยู ซี ว๊อท ไอ ซี)
Well I want that middle chick
(เวลล ไอ ว้อนท แดท มิ๊ดเดิ้ล ชิค)
I want that little chick.
(ไอ ว้อนท แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชิค)
Hey man save once chick for me.
(เฮ แมน เซฝ วั๊นซ ชิค ฟอร์ มี)

Well three cool chicks.
(เวลล ทรี คูล ชิค)
Three cool chicks.
(ทรี คูล ชิค)

Well they love like
(เวลล เด ลัฝ ไล๊ค)
Angels from up above
(แอ๊งเจล ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ)
And three cool cats
(แอนด์ ทรี คูล แค๊ท)
Really fell in love.
(ริแอ็ลลิ เฟ็ล อิน ลัฝ)
But three cool chicks
(บั๊ท ทรี คูล ชิค)
Made three fools out of
(เมด ทรี ฟูล เอ๊าท อ็อฝ)
Three cool cats.
(ทรี คูล แค๊ท)
Three cool cats.
(ทรี คูล แค๊ท)

Well up came that first cool cat,
(เวลล อั๊พ เคม แดท เฟิร์สท คูล แค๊ท ,)
He said: man look at that.
(ฮี เซ็ด : แมน ลุ๊ค แกท แดท)
Man do you see what I see?
(แมน ดู ยู ซี ว๊อท ไอ ซี)
Well I want that middle chick,
(เวลล ไอ ว้อนท แดท มิ๊ดเดิ้ล ชิค ,)
I want that little chick.
(ไอ ว้อนท แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชิค)
Hey man, save one chick for me.
(เฮ แมน , เซฝ วัน ชิค ฟอร์ มี)
Three cool chicks.
(ทรี คูล ชิค)
Three cool chicks.
(ทรี คูล ชิค)
They look like
(เด ลุ๊ค ไล๊ค)
Angels from up above
(แอ๊งเจล ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ)
And three cool cats
(แอนด์ ทรี คูล แค๊ท)
Really fell in love.
(ริแอ็ลลิ เฟ็ล อิน ลัฝ)
And three cool chicks
(แอนด์ ทรี คูล ชิค)
Made three fools out of
(เมด ทรี ฟูล เอ๊าท อ็อฝ)
Three cool cats.
(ทรี คูล แค๊ท)
Three cool cats.
(ทรี คูล แค๊ท)
Three cool cats.
(ทรี คูล แค๊ท)
Three cool cats.
(ทรี คูล แค๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Three Cool Cats คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น