เนื้อเพลง The Boy with The Arab Strap คำอ่านไทย Belle and Sebastian

A mile and a half on a bus takes a long time
(อะ ไมล แอนด์ อะ ฮาล์ฟ ออน อะ บัส เท้ค ซา ลอง ไทม์)
The odour of old prison food takes a long time to pass you by
(ดิ โอเดอะ อ็อฝ โอลด์ พริ๊ซั่น ฟู้ด เท้ค ซา ลอง ไทม์ ทู เพซ ยู บาย)
When you’ve been inside
(เว็น ยู๊ฟ บีน อิ๊นไซด์)
Day upon day of this wandering gets you down
(เดย์ อุพอน เดย์ อ็อฝ ดิส วอนเดอะริง เก็ท ยู เดาน)
Nobody gives you a chance or a dollar in this old town
(โนบอดี้ กี๊ฝ ยู อะ แช้นซํ ออ รา ดอลเลอะ อิน ดิส โอลด์ ทาวน์)

Hovering silence from you is a giveaway
(Hoverings ไซเล็นซ ฟรอม ยู อีส ซา giveaway)
Squalor and smoke’s not your style
(ซควอลเออะ แอนด์ สโม๊ค น็อท ยุร สไทล์)
” i don’t like this place ”
(” ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ดิส เพลส “)
We better go
(วี เบ๊ทเท่อร์ โก)
Then i compare notes with your older sister
(เด็น นาย คอมแพร์ โน๊ท วิธ ยุร โอลเดอะ ซิ๊สเท่อร์)
I am a lazy gett, she is as pure as the cold driven snow
(ไอ แอ็ม มา เล๊ซี่ gett , ชี อีส แอส เพียวร์ แอส เดอะ โคลด์ ดรีฝเอ็น สโนว์)
She accepts my confession
(ชี แอ๊คเซพท มาย ค็อนเฟฌอัน)

What did you learn from your time in the solitary
(ว๊อท ดิด ยู เลิร์น ฟรอม ยุร ไทม์ อิน เดอะ ซอลอิเทริ)
Cell of your mind?
(เซล อ็อฝ ยุร ไมนด์)
There was noises, distractions from anything good
(แดร์ วอส น๊อยส , ดิซทแรคฌัน ฟรอม เอนอิธิง กู๊ด)
And the old prison food
(แอนด์ ดิ โอลด์ พริ๊ซั่น ฟู้ด)
Colour my life with the chaos of trouble
(คัลเออะ มาย ไล๊ฟ วิธ เดอะ เค๊ออส อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Cause anything’s better than posh isolation
(ค๊อส เอนอิธิง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น พ็อฌ ไอโซะเลฌัน)
1 missed the bus
(1 มิส เดอะ บัส)
You were laid on your back
(ยู เวอ เลด ออน ยุร แบ็ค)
With the boy from the arab strap
(วิธ เดอะ บอย ฟรอม ดิ แอแร็บ ซทแร็พ)
With the boy from the arab strap
(วิธ เดอะ บอย ฟรอม ดิ แอแร็บ ซทแร็พ)

It’s something to speak of the way you are feeling
(อิทซ ซัมติง ทู สพี๊ค อ็อฝ เดอะ เวย์ ยู อาร์ ฟีลอิง)
To crowds there assembled
(ทู คราวดํ แดร์ แอสเซ๊มเบิ้ล)
Do you ever feel you have gone too far?
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ ฟีล ยู แฮ็ฝ กอน ทู ฟาร์)
Everyone suffers in silence a burden
(เอ๊วี่วัน ซั๊ฟเฟ่อร์ ซิน ไซเล็นซ อะ เบ๊อรํเด้น)
The man who drives minicabs down in old compton
(เดอะ แมน ฮู ไดร๊ฝ minicabs เดาน อิน โอลด์ คอมตัน)
The asian man
(ดิ เอแฉ็น แมน)
With his love hate affair
(วิธ ฮิส ลัฝ เฮท แอฟแฟร์)
With his racist clientele
(วิธ ฮิส เรซิสทฺ คไลเอ็นเท็ล)

A central location for you is a must
(อะ เซนทแร็ล โลเคฌัน ฟอร์ ยู อีส ซา มัสท์)
As you stagger about making free with your lewd and lascivious boasts
(แอส ยู ซแทกเกอะ อะเบ๊าท เมคอิง ฟรี วิธ ยุร ลยูด แอนด์ และซีฝเอียซ โบซท)
We know you are soft cause we’ve all seen you dancing
(วี โนว์ ยู อาร์ ซ๊อฟท ค๊อส หวีบ ออล ซีน ยู แด็นซิง)
We know you are hard cause we all saw you drinking from noon
(วี โนว์ ยู อาร์ ฮาร์ด ค๊อส วี ออล ซอว์ ยู ดริงคิง ฟรอม นูน)
Until noon again
(อันทิล นูน อะเกน)
You’re the boy with the filthy laugh
(ยัวร์ เดอะ บอย วิธ เดอะ ฟีลธิ ล๊าฟ)
You’re the boy with the arab strap
(ยัวร์ เดอะ บอย วิธ ดิ แอแร็บ ซทแร็พ)

Strapped to the table with suits from the shelter shop
(สแตปชฺ ทู เดอะ เท๊เบิ้ล วิธ ซุ๊ท ฟรอม เดอะ เช๊ลเท่อร์ ช๊อพ)
Comic celebrity takes a back seat as the cigarette catches
(คอมอิค ซิเลบริทิ เท้ค ซา แบ็ค ซีท แอส เดอะ ซิกะเรท catches)
And sets off the smoke alarm
(แอนด์ เซ็ท ออฟฟ เดอะ สโม๊ค อะลาร์ม)
What do you make of the cool set in london?
(ว๊อท ดู ยู เม้ค อ็อฝ เดอะ คูล เซ็ท อิน ลันดัน)
You’re constantly updating your hit parade of your ten biggest wanks
(ยัวร์ คอนสแท็นทลิ updatings ยุร ฮิท พาเหรด อ็อฝ ยุร เท็น บิ๊กเกส wanks)
She’s a waitress and she’s got style
(ชี ซา เวทเร็ซ แซน ชี ก็อท สไทล์)
Sunday bathtime could take a while
(ซันดิ bathtime เคิด เท้ค เก ไวล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Boy with The Arab Strap คำอ่านไทย Belle and Sebastian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น