เนื้อเพลง Where Are You คำอ่านไทย Natalie feat Justin Roman

[Justin]
([ จัสติน ])
[I know you are out there baby…somewhere]
([ ไอ โนว์ ยู อาร์ เอ๊าท แดร์ เบ๊บี้ ซัมแวร์ ])
There is someone out there for me [I know there is somebody out there]
(แดร์ อีส ซัมวัน เอ๊าท แดร์ ฟอร์ มี [ ไอ โนว์ แดร์ อีส ซัมบอดี้ เอ๊าท แดร์ ])
I know she is waiting so patiently [yeah] can you tell me her name? [Somebody tell me her name]
(ไอ โนว์ ชี อีส เวททิง โซ เพเฌ็นทลิ [ เย่ ] แคน ยู เทลล มี เฮอ เนม [ ซัมบอดี้ เทลล มี เฮอ เนม ])
This life-long search is gonna drive me insane
(ดิส ไล๊ฟ ลอง เซิร์ช อีส กอนนะ ไดร๊ฝ มี อินเซน)
How does she laugh? How does she cry? What’s the color of her eyes?
(ฮาว โด ชี ล๊าฟ ฮาว โด ชี คราย ว๊อท เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เฮอ อาย)
Does she even realize I’m here?
(โด ชี อี๊เฝ่น รีแอะไลส แอม เฮียร)
Where is she? Where is she? Where is she? Where is this beautiful girl?
(แวร์ อีส ชี แวร์ อีส ชี แวร์ อีส ชี แวร์ อีส ดิส บยูทิฟุล เกิร์ล)
Who is she? Who is she? Who is gonna complete my world?
(ฮู อีส ชี ฮู อีส ชี ฮู อีส กอนนะ คอมพลีท มาย เวิลด)
Where is she? Where is she? Where is this beautiful girl?
(แวร์ อีส ชี แวร์ อีส ชี แวร์ อีส ดิส บยูทิฟุล เกิร์ล)
Who is she? Who is she? Who is gonna complete my world?
(ฮู อีส ชี ฮู อีส ชี ฮู อีส กอนนะ คอมพลีท มาย เวิลด)
dadadadadada dadadada dadadadadada [where are you?]
(dadadadadada dadadada dadadadadada [ แวร์ อาร์ ยู ])

[Natalie]
([ Natalie ])
I’m staring out at the sky [I see you baby]
(แอม ซแทริง เอ๊าท แอ็ท เดอะ สกาย [ ไอ ซี ยู เบ๊บี้ ])
Praying that he will walk in my life
(เพลยอิง แดท ฮี วิล ว๊อล์ค อิน มาย ไล๊ฟ)
Where is the man of my dreams [right here] yea-yeah
(แวร์ อีส เดอะ แมน อ็อฝ มาย ดรีม [ ไร๊ท เฮียร ] เย เย่)
I’ll wait forever, how silly it seems
(แอล เว้ท ฟอเร๊เฝ่อร , ฮาว ซิ๊ลลี่ อิท ซีม)
How does he laugh? How does he cry? What’s the color of his eyes?
(ฮาว โด ฮี ล๊าฟ ฮาว โด ฮี คราย ว๊อท เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ฮิส อาย)
Does he even realize I’m here?
(โด ฮี อี๊เฝ่น รีแอะไลส แอม เฮียร)
Where is he? Where is he? Where is he? Where is this beautiful guy?
(แวร์ อีส ฮี แวร์ อีส ฮี แวร์ อีส ฮี แวร์ อีส ดิส บยูทิฟุล กาย)
Who is he? Who is he? Who is gonna take me so high?
(ฮู อีส ฮี ฮู อีส ฮี ฮู อีส กอนนะ เท้ค มี โซ ไฮฮ)
Where is he? Where is he? Where is this beautiful guy?
(แวร์ อีส ฮี แวร์ อีส ฮี แวร์ อีส ดิส บยูทิฟุล กาย)
Who is he? Who is he? Who is gonna take me so high?
(ฮู อีส ฮี ฮู อีส ฮี ฮู อีส กอนนะ เท้ค มี โซ ไฮฮ)
dadadadadada dadadada dadadadadada [where are you?]
(dadadadadada dadadada dadadadadada [ แวร์ อาร์ ยู ])

[Justin]
([ จัสติน ])
There is someone out there for me [there is someone out there for me]
(แดร์ อีส ซัมวัน เอ๊าท แดร์ ฟอร์ มี [ แดร์ อีส ซัมวัน เอ๊าท แดร์ ฟอร์ มี ])
I know she is waiting so patiently [so patient]
(ไอ โนว์ ชี อีส เวททิง โซ เพเฌ็นทลิ [ โซ เพ๊เที้ยนท์ ])
Can you tell me her name [can you tell me his name]
(แคน ยู เทลล มี เฮอ เนม [ แคน ยู เทลล มี ฮิส เนม ])
This life-long search is gonna drive me insane [that’s right]
(ดิส ไล๊ฟ ลอง เซิร์ช อีส กอนนะ ไดร๊ฝ มี อินเซน [ แด้ท ไร๊ท ])

[Natalie]
([ Natalie ])
How does he laugh? How does he cry? What is the color of his eyes?
(ฮาว โด ฮี ล๊าฟ ฮาว โด ฮี คราย ว๊อท อีส เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ฮิส อาย)
Does he even realize I’m here?
(โด ฮี อี๊เฝ่น รีแอะไลส แอม เฮียร)

[Justin]
([ จัสติน ])
Where is she? Where is she? Where is she? Where is this beautiful girl?
(แวร์ อีส ชี แวร์ อีส ชี แวร์ อีส ชี แวร์ อีส ดิส บยูทิฟุล เกิร์ล)
Who is she? Who is she? Who is gonna complete my world?
(ฮู อีส ชี ฮู อีส ชี ฮู อีส กอนนะ คอมพลีท มาย เวิลด)

[Natalie]
([ Natalie ])
Where is he? Where is he? Where is he? Where is this beautiful guy?
(แวร์ อีส ฮี แวร์ อีส ฮี แวร์ อีส ฮี แวร์ อีส ดิส บยูทิฟุล กาย)
Who is he? Who is he? Who is gonna take me so high?
(ฮู อีส ฮี ฮู อีส ฮี ฮู อีส กอนนะ เท้ค มี โซ ไฮฮ)

[Together]
([ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
dadadadadada dadadada [yeah] dadadadadada [I know you out there]
(dadadadadada dadadada [ เย่ ] dadadadadada [ ไอ โนว์ ยู เอ๊าท แดร์ ])
dadadadadada dadadada [yeah] dadadadadada
(dadadadadada dadadada [ เย่ ] dadadadadada)

[Justin Talking]
([ จัสติน ทอคอิง ])
Where are you?? I’m going to look all over the world baby
(แวร์ อาร์ ยู แอม โกอิ้ง ทู ลุ๊ค ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด เบ๊บี้)
‘Cuz I know you are out there
(คัซ ไอ โนว์ ยู อาร์ เอ๊าท แดร์)
I know this might sound crazy, but I think I love you
(ไอ โนว์ ดิส ไมท ซาวน์ด คเรสิ , บั๊ท ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู)
dadadadadada [that’s right] dadadada dadadadadada
(dadadadadada [ แด้ท ไร๊ท ] dadadada dadadadadada)
dadadadadada dadadada [yeah] dadadadadada
(dadadadadada dadadada [ เย่ ] dadadadadada)

Where are you??
(แวร์ อาร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Are You คำอ่านไทย Natalie feat Justin Roman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น