เนื้อเพลง At Least I’m Known for Something คำอ่านไทย New Found Glory

I’m in and out of conversation
(แอม อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ คอนเฝอะเซฌัน)
It’s hard to keep my attention locked down
(อิทซ ฮาร์ด ทู คี๊พ มาย แอ็ทเทนฌัน ล๊อค เดาน)
So don’t take offence to anything I say
(โซ ด้อนท์ เท้ค อ็อฟเฟนซ ทู เอนอิธิง ไอ เซย์)
I tried so hard to keep you coming back my way
(ไอ ทไร โซ ฮาร์ด ทู คี๊พ ยู คัมอิง แบ็ค มาย เวย์)
But you don’t know that and I’m the one to blame for it
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ แดท แอนด์ แอม ดิ วัน ทู เบลม ฟอร์ อิท)

Cause im destined for failure
(ค๊อส แอม เดซทิน ฟอร์ เฟลเยอะ)
Theres no room for giving up
(แดร์ โน รูม ฟอร์ กีฝวิง อั๊พ)
theres nothing that I can say that can matter that can matter enough
(แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน เซย์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์ อีน๊าฟ)
Cause im destined for failure [hey]
(ค๊อส แอม เดซทิน ฟอร์ เฟลเยอะ [ เฮ ])
Theres no room for give up [hey]
(แดร์ โน รูม ฟอร์ กี๊ฝ อั๊พ [ เฮ ])
theres nothing that I can say that can matter that can matter enough
(แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน เซย์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์ อีน๊าฟ)

I’ve figured out my situation
(แอฝ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท มาย ซิ๊ทูเอชั่น)
I am an endless source of useless information
(ไอ แอ็ม แอน เอ็นเล็ซ ซ๊อร์ซ อ็อฝ ยูสเหลด อินเฟาะเมฌัน)
Give me bad news could be some ? thing expecting
(กี๊ฝ มี แบ้ด นิว เคิด บี ซัม ทริง เอ๊กแพดติ้ง)
I let my front down
(ไอ เล็ท มาย ฟร๊อนท เดาน)
And I know I will regret it
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ วิล รีเกร๊ท ดิธ)
But you don’t know that and I’m the one to blame for it
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ แดท แอนด์ แอม ดิ วัน ทู เบลม ฟอร์ อิท)

Cause im destined for failure
(ค๊อส แอม เดซทิน ฟอร์ เฟลเยอะ)
Theres no room for giving up
(แดร์ โน รูม ฟอร์ กีฝวิง อั๊พ)
theres nothing that I can say that can matter that can matter enough
(แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน เซย์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์ อีน๊าฟ)
Cause im destined for failure [hey]
(ค๊อส แอม เดซทิน ฟอร์ เฟลเยอะ [ เฮ ])
Theres no room for give up [hey]
(แดร์ โน รูม ฟอร์ กี๊ฝ อั๊พ [ เฮ ])
theres nothing that I can say that can matter that can matter enough
(แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน เซย์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์ อีน๊าฟ)

Lets get down to business now
(เล็ท เก็ท เดาน ทู บีสเน็ซ นาว)
I’m saving myself the trouble in the end
(แอม เซฝอิง ไมเซลฟ เดอะ ทรั๊บเบิ้ล อิน ดิ เอ็นด)
So lets get down to business now
(โซ เล็ท เก็ท เดาน ทู บีสเน็ซ นาว)
I’m saving myself the trouble in the end
(แอม เซฝอิง ไมเซลฟ เดอะ ทรั๊บเบิ้ล อิน ดิ เอ็นด)
[Saving myself the trouble]
([ เซฝอิง ไมเซลฟ เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ])
But you don’t know that and I’m the one to blame for it
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ แดท แอนด์ แอม ดิ วัน ทู เบลม ฟอร์ อิท)

[hey] Cause im destined for failure [hey]
([ เฮ ] ค๊อส แอม เดซทิน ฟอร์ เฟลเยอะ [ เฮ ])
Theres no room for giving up [hey]
(แดร์ โน รูม ฟอร์ กีฝวิง อั๊พ [ เฮ ])
theres nothing that I can say that can matter
(แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน เซย์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์)

I’m the one to blame for this
(แอม ดิ วัน ทู เบลม ฟอร์ ดิส)
Yes I’m the one to blame
(เย็ซ แอม ดิ วัน ทู เบลม)

Destined for failure
(เดซทิน ฟอร์ เฟลเยอะ)
Destined for giving up
(เดซทิน ฟอร์ กีฝวิง อั๊พ)
Theres nothing I can say that can matter
(แดร์ นัธอิง ไอ แคน เซย์ แดท แคน แม๊ทเท่อร์)
That can matter enough
(แดท แคน แม๊ทเท่อร์ อีน๊าฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง At Least I’m Known for Something คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น