เนื้อเพลง Welcome 2 Detroit คำอ่านไทย Eminem

[Eminem talking]
([ เอมมีนเอม ทอคอิง ])
Yeah yeah
(เย่ เย่)
Tricky
(ทรีคคิ)
Let’s show ’em some love
(เล็ท โชว์ เอ็ม ซัม ลัฝ)
Welcome to Detroit
(เว้ลคั่ม ทู ดีทอยดฺ)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])
Where’s my gangstas and all my thugs
(แวร์ มาย แก๊งซดา แซน ออล มาย ธัก)
Throw them hands up and show some love
(โธรว์ เด็ม แฮนด์ อั๊พ แอนด์ โชว์ ซัม ลัฝ)
And I Welcome you to Detroit City
(แอนด์ ดาย เว้ลคั่ม ยู ทู ดีทอยดฺ ซิ๊ที่)
I said Welcome to Detroit City
(ไอ เซ็ด เว้ลคั่ม ทู ดีทอยดฺ ซิ๊ที่)
Every place, everywhere we go
(เอ๊เฝอร์รี่ เพลส , เอวี่แวร์ วี โก)
Man we deep everywhere we roll
(แมน วี ดี๊พ เอวี่แวร์ วี โรลล)
Ask around and they all know Tricky
(อาสคฺ อะราวนฺดฺ แอนด์ เด ออล โนว์ ทรีคคิ)
That’s what’s good man they all say Tricky
(แด้ท ว๊อท กู๊ด แมน เด ออล เซย์ ทรีคคิ)

[Verse 1 – Eminem]
([ เฝิซ 1 เอมมีนเอม ])
Click click boom, just as soon as we hit the room
(คลิ๊ก คลิ๊ก บูม , จั๊สท แอส ซูน แอส วี ฮิท เดอะ รูม)
You can hear ’em holla Goon Squad in this b*tch
(ยู แคน เฮียร เอ็ม ฮอลละ กูน ซคว็อด อิน ดิส บี *tch)
Let me hear you holla Goon Squad in this b*tch
(เล็ท มี เฮียร ยู ฮอลละ กูน ซคว็อด อิน ดิส บี *tch)
Let me hear you holla Runyon Ave. in this b*tch
(เล็ท มี เฮียร ยู ฮอลละ Runyon อาเฝ อิน ดิส บี *tch)
So who am I gonna call on when I ain’t got them boys with me
(โซ ฮู แอ็ม ไอ กอนนะ คอลลํ ออน เว็น นาย เอน ก็อท เด็ม บอย วิธ มี)
And the situation gets a little sticky
(แอนด์ เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซทีคคิ)
I’ma dial 911 like a motherf*ckin’ punk, f*ck that, bla bla
(แอมอา ได๊อัล 911 ไล๊ค เก motherf*ckin พรัค , เอฟ *ck แดท , bla bla)
I’ma call that rude boy from Detroit, Trick Trick
(แอมอา คอลลํ แดท รู๊ด บอย ฟรอม ดีทอยดฺ , ทริ๊ค ทริ๊ค)
Quick come pick me up, bring them guns
(ควิค คัม พิค มี อั๊พ , บริง เด็ม กัน)
Come to the club, meet me out front
(คัม ทู เดอะ คลับ , มี๊ท มี เอ๊าท ฟร๊อนท)
There’s some chump up in this b*tch
(แดร์ ซัม ชัมพ อั๊พ อิน ดิส บี *tch)
Poppin’ some junk cause he’s drunk
(พอพปิน ซัม จังค ค๊อส อีส ดรั๊งค)
And we may have to f*ck his ass up
(แอนด์ วี เมย์ แฮ็ฝ ทู เอฟ *ck ฮิส อาซ อั๊พ)
Cause uh, somethin’ smells a lil’ fishy
(ค๊อส อา , ซัมติน สเมลล์ ซา ลิล ฟีฌอิ)
And I don’t like the way his boys keep lookin’ at me
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค เดอะ เวย์ ฮิส บอย คี๊พ ลุคกิน แอ็ท มี)
So homie come get me, Chedda boys what up though I see you
(โซ โฮมี คัม เก็ท มี , เชรดดา บอย ว๊อท อั๊พ โธ ไอ ซี ยู)
Rock Bottom, yeah I see you, all my Detroit people
(ร๊อค บ๊อทท่อม , เย่ ไอ ซี ยู , ออล มาย ดีทอยดฺ พี๊เพิ่ล)
Where you at man, let me see them hands in the sky
(แวร์ ยู แอ็ท แมน , เล็ท มี ซี เด็ม แฮนด์ ซิน เดอะ สกาย)
Detroit motherf*ckers ’till we die
(ดีทอยดฺ motherf*ckers ทิลล์ วี ดาย)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])
Where’s my gangstas and all my thugs
(แวร์ มาย แก๊งซดา แซน ออล มาย ธัก)
Throw them hands up and show some love
(โธรว์ เด็ม แฮนด์ อั๊พ แอนด์ โชว์ ซัม ลัฝ)
And I Welcome you to Detroit City
(แอนด์ ดาย เว้ลคั่ม ยู ทู ดีทอยดฺ ซิ๊ที่)
I said Welcome to Detroit City
(ไอ เซ็ด เว้ลคั่ม ทู ดีทอยดฺ ซิ๊ที่)
Every place, everywhere we go
(เอ๊เฝอร์รี่ เพลส , เอวี่แวร์ วี โก)
Man we deep everywhere we roll
(แมน วี ดี๊พ เอวี่แวร์ วี โรลล)
Ask around and they all know Tricky
(อาสคฺ อะราวนฺดฺ แอนด์ เด ออล โนว์ ทรีคคิ)
That’s what’s good man they all say Tricky
(แด้ท ว๊อท กู๊ด แมน เด ออล เซย์ ทรีคคิ)

[Verse 2 – Trick Trick]
([ เฝิซ 2 ทริ๊ค ทริ๊ค ])
Homie it’s been a long time comin’ and I’m straight with that
(โฮมี อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์ คัมอิน แอนด์ แอม สเทร๊ท วิธ แดท)
Marshall call me the fifty ?? and laced the track
(มาร์แชลล์ คอลลํ มี เดอะ ฟีฟทิ แอนด์ แล็ค เดอะ แทร็ค)
This the beat, you hear it bangin’, he produced it himself
(ดิส เดอะ บีท , ยู เฮียร อิท แบงงิน , ฮี โพรดิ๊วซ ดิท ฮิมเซลฟ)
My bad, almost forgot to introduce myself
(มาย แบ้ด , อ๊อลโมสท เฟาะกอท ทู อินโทรดิ๊วซ ไมเซลฟ)
My name is Trick Trick, head of the Goon Squad
(มาย เนม อีส ทริ๊ค ทริ๊ค , เฮด อ็อฝ เดอะ กูน ซคว็อด)
And gangsta been bangin’ the underground since ’95, we’re bangin’
(แอนด์ แก๊งซดา บีน แบงงิน ดิ อันเดิกเรานด ซิ๊นซ 95 , เวีย แบงงิน)
Elected to be the villain and certified a menace
(อิเล็คท ทู บี เดอะ ฝีลลิน แอนด์ เซอทิไฟ อะ เมนอิซ)
Holdin’ it down since I paroled up outta prison
(โฮดดิน หนิด เดาน ซิ๊นซ ไอ พะโรล อั๊พ เอ๊าตา พริ๊ซั่น)
You heard about me, you just didn’t know it was me
(ยู เฮิด อะเบ๊าท มี , ยู จั๊สท ดิ๊นอิน โนว์ อิท วอส มี)
All the treacherous, evil deeds of the D you never see
(ออล เดอะ ทเรชเออะรัซ , อี๊ฝิ่ล ดีด อ็อฝ เดอะ ดี ยู เน๊เฝ่อร์ ซี)
Pickin’ that kid up in the game, I just wasn’t chasin’ the fame
(พิกคิน แดท คิด อั๊พ อิน เดอะ เกม , ไอ จั๊สท วอสซึ้น เช๊ซิน เดอะ เฟม)
I been chasin’ the paper product and givin’ lames the pain
(ไอ บีน เช๊ซิน เดอะ เพ๊เพ่อร์ โพร๊ดัคท แอนด์ กีฝอิน เลม เดอะ เพน)
Accusations of violence you know you done heard of that
(แอคยุเสฌัน อ็อฝ ไฝโอะเล็นซ ยู โนว์ ยู ดัน เฮิด อ็อฝ แดท)
A quarter of a million dollars for beatin’ a murder rap
(อะ คว๊อร์เท่อร อ็อฝ อะ มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ฟอร์ บีดิน อะ เม๊อร์เด้อร์ แร็พ)
And my boy holdin’ me up, Shady done put it out
(แอนด์ มาย บอย โฮดดิน มี อั๊พ , เฌดอิ ดัน พุท ดิธ เอ๊าท)
Trick Trick and Eminem, Detroit back in the house
(ทริ๊ค ทริ๊ค แอนด์ เอมมีนเอม , ดีทอยดฺ แบ็ค อิน เดอะ เฮ้าส)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])

[Verse 3 – Trick Trick]
([ เฝิซ 3 ทริ๊ค ทริ๊ค ])
Ayo Em, you ever need one of these weapons come get it
(เอโย เอ็ม , ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด วัน อ็อฝ ฑิส เว๊พ่อน คัม เก็ท ดิธ)
From now on every beef that you get in, homie I’m in it
(ฟรอม นาว ออน เอ๊เฝอร์รี่ บี๊ฟ แดท ยู เก็ท อิน , โฮมี แอม อิน หนิด)
I been ridin’ for this city, whether wrong or right
(ไอ บีน ริดอิน ฟอร์ ดิส ซิ๊ที่ , ฮเวทเออะ รอง ออ ไร๊ท)
I been whippin’ on motherf*ckers for the longest time
(ไอ บีน whippin ออน motherf*ckers ฟอร์ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม์)
So it’s evident, it’s time for Trick to get it fast
(โซ อิทซ เอฝอิเด็นท , อิทซ ไทม์ ฟอร์ ทริ๊ค ทู เก็ท ดิธ ฟาสท)
The public, see they appreciate my criminal past
(เดอะ พับลิค , ซี เด แอพพรี๊ชิเอท มาย ครีมอิแน็ล พาสท์)
Authorities tried to stop me but they couldn’t keep up
(แอดตอรีดีส ทไร ทู สท๊อพ มี บั๊ท เด คูดซึ่น คี๊พ อั๊พ)
Got a fan-base that’s bigger then an average star
(ก็อท ดา แฟน เบส แด้ท บี๊กเกอร์ เด็น แอน แอ๊ฝเฝอร์เหรจ สทาร์)
I’m satisfied with it bein’ my time to shine
(แอม แซทอิซไฟด วิธ อิท บีนโพล มาย ไทม์ ทู ไชน์)
And I freak from the precinct for violent crimes
(แอนด์ ดาย ฟรี๊ค ฟรอม เดอะ พรีซิงท ฟอร์ ไฝ๊โอเล้นท ไคร์ม)
I ain’t sayin’ the sh*t that I’m sayin’ so girls can fear me
(ไอ เอน เซย์อิน เดอะ ฌะ *ที แดท แอม เซย์อิน โซ เกิร์ล แคน เฟียร์ มี)
Only speakin’ on what I know so the world can hear me
(โอ๊นลี่ สปีกิน ออน ว๊อท ไอ โนว์ โซ เดอะ เวิลด แคน เฮียร มี)
So peace to Jimmy and Dre for signin’ my n*gga
(โซ พี๊ซ ทู จิมมี่ แอนด์ ดรี ฟอร์ ซายนิน มาย เอ็น *gga)
He reached back to Detroit and grabbed a winner
(ฮี รี๊ช แบ็ค ทู ดีทอยดฺ แอนด์ แกรบเบด อะ วีนเนอะ)
So the gangstas and thugs, we embrace with love
(โซ เดอะ แก๊งซดา แซน ธัก , วี เอ็มเบรซ วิธ ลัฝ)
And beat the hell outta anybody that f*ck with us
(แอนด์ บีท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าตา เอนอิบอดิ แดท เอฟ *ck วิธ อัซ)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Yeah, Trick Trick
(เย่ , ทริ๊ค ทริ๊ค)
Eminem, Wonder Boy, Shady
(เอมมีนเอม , วั๊นเด้อร บอย , เฌดอิ)
It’s goin’ down baby
(อิทซ โกอิน เดาน เบ๊บี้)
Ayo Em, I got you back my n*gga
(เอโย เอ็ม , ไอ ก็อท ยู แบ็ค มาย เอ็น *gga)
Damn right I said my n*gga
(แดมนํ ไร๊ท ไอ เซ็ด มาย เอ็น *gga)
That’s my n*gga
(แด้ท มาย เอ็น *gga)
Tricky
(ทรีคคิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome 2 Detroit คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น