เนื้อเพลง Toyz คำอ่านไทย Missy Elliott

[INTRO]
([ อินโทร ])
Whatchu mean I don’t need you no more?
(วอทชู มีน นาย ด้อนท์ นี๊ด ยู โน โม)
Cause I don’t!
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ !)
I gotta bag full of toys and I don’t need none of your boys
(ไอ กอททะ แบ๊ก ฟูล อ็อฝ ทอย แซน ดาย ด้อนท์ นี๊ด นัน อ็อฝ ยุร บอย)
So you can hit every chick on the block
(โซ ยู แคน ฮิท เอ๊เฝอร์รี่ ชิค ออน เดอะ บล๊อค)
Cause I’m gone be alright once I turn this power on, ya dig?
(ค๊อส แอม กอน บี ออลไร๊ท วั๊นซ ไอ เทิร์น ดิส พ๊าวเว่อร์ ออน , ยา ดีกกํ)

[VERSE 1]
([ เฝิซ 1 ])
Toys!
(ทอย !)
You don’t get the job done when I need a little loving
(ยู ด้อนท์ เก็ท เดอะ จ๊อบ ดัน เว็น นาย นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง)
So I gotta do it myself if I wanna feel something
(โซ ไอ กอททะ ดู อิท ไมเซลฟ อิ๊ฟ ฟาย วอนนา ฟีล ซัมติง)
So I grab me a toy, ‘lil boo ain’t buggin’
(โซ ไอ แกร๊บ มี อะ ทอย , ลิล บู เอน บักกิน)
Now I want some affection and you ain’t giving me nothing
(นาว ไอ ว้อนท ซัม แอ็ฟเฟคฌัน แอนด์ ยู เอน กีฝวิง มี นัธอิง)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
A toy, every girl must have a toy
(อะ ทอย , เอ๊เฝอร์รี่ เกิร์ล มัสท์ แฮ็ฝ อะ ทอย)
The way it make you feel
(เดอะ เวย์ อิท เม้ค ยู ฟีล)
Every girl has a toy now, baby!
(เอ๊เฝอร์รี่ เกิร์ล แฮ็ส ซา ทอย นาว , เบ๊บี้ !)
A toy, every girl must have a toy
(อะ ทอย , เอ๊เฝอร์รี่ เกิร์ล มัสท์ แฮ็ฝ อะ ทอย)
The way it make you feel [Uh, c’mon!]
(เดอะ เวย์ อิท เม้ค ยู ฟีล [ อา , ซีมอน ! ])

[VERSE 2]
([ เฝิซ 2 ])
I keep my b*tterfly close when you ain’t wanna be bothered
(ไอ คี๊พ มาย บี *tterfly โคลส เว็น ยู เอน วอนนา บี บ๊อเทร่อรฺ)
Don’t come waking me up, cause I ain’t giving you nada
(ด้อนท์ คัม เวคกิ้ง มี อั๊พ , ค๊อส ไอ เอน กีฝวิง ยู nada)
Cause I got me a toy [Tooooy]
(ค๊อส ไอ ก็อท มี อะ ทอย [ Tooooy ])
And it works for me and it lasts longer than the battery
(แอนด์ ดิท เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี แอนด์ ดิท ล๊าสท ลองเงอ แฑ็น เดอะ แบทเทอะริ)
So you best believe that
(โซ ยู เบ๊สท์ บีลี๊ฝ แดท)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[VERSE 3]
([ เฝิซ 3 ])
I used to wish that you would love me
(ไอ ยู๊ส ทู วิ๊ช แดท ยู เวิด ลัฝ มี)
And fantasize on how we used to be
(แอนด์ แฟนทาซาย ออน ฮาว วี ยู๊ส ทู บี)
Until I discovered something better than you
(อันทิล ไอ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ ซัมติง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู)
I don’t need, no need, your loving
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด , โน นี๊ด , ยุร ลัฝอิง)
You wanna come home late at night touchin’ and feelin’ all over me
(ยู วอนนา คัม โฮม เหลท แอ็ท ไน๊ท ทัชชิน แอนด์ ฟีลิน ออล โอ๊เฝ่อร มี)
But I don’t need no help in pleasing me
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน เฮ้ลพ อิน พลีสอิง มี)
Oh!
(โอ !)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[OUTRO]
([ เอ๊าโต ])
How could I miss you baby, I didn’t even know you was gone
(ฮาว เคิด ดาย มิซ ยู เบ๊บี้ , ไอ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น โนว์ ยู วอส กอน)
It’s obvious you aren’t needed in the bedroom anymore
(อิทซ อ๊อบเฝียส ยู อเร้น นี๊ด อิน เดอะ เบดรูม แอนนี่มอ)
I’m just keeping myself occupied like all women do when they are taking a bath
(แอม จั๊สท คีพอิง ไมเซลฟ ออคคิวไพด ไล๊ค ออล วีมเอิน ดู เว็น เด อาร์ เทคอิง อะ บ๊าทร)
And when you leave, make sure you don’t slam the door because you f*ck up my concentration
(แอนด์ เว็น ยู ลี๊ฝ , เม้ค ชัวร์ ยู ด้อนท์ ซแล็ม เดอะ ดอร์ บิคอส ยู เอฟ *ck อั๊พ มาย คอนเซ็นทเรฌัน)

Tooooy!
(Tooooy !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Toyz คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น