เนื้อเพลง Another Piece of Meat คำอ่านไทย Scorpions

Met her down at that Tokyo place
(เม็ท เฮอ เดาน แอ็ท แดท โทคโย เพลส)
Loved her pretty face
(ลัฝ เฮอ พริ๊ทที่ เฟซ)
I said: ” Hey, you’re alright, so alright! ”
(ไอ เซ็ด : ” เฮ , ยัวร์ ออลไร๊ท , โซ ออลไร๊ท ! “)
I was sitting in her car
(ไอ วอส ซีททิง อิน เฮอ คารํ)
She told me: ” You’re a star and I know you. ”
(ชี โทลด มี : ” ยัวร์ อะ สทาร์ แอนด์ ดาย โนว์ ยู “)

She said: ” Take me home. ”
(ชี เซ็ด : ” เท้ค มี โฮม “)
I need love so strong
(ไอ นี๊ด ลัฝ โซ สทรอง)
Come on and knock me out, oh!
(คัมมอน แอนด์ น๊อค มี เอ๊าท , โอ !)
I’ve been too long alone
(แอฝ บีน ทู ลอง อะโลน)
I want hot love, you know, and I need it now! ”
(ไอ ว้อนท ฮอท ลัฝ , ยู โนว์ , แอนด์ ดาย นี๊ด ดิท นาว ! “)

She said: ” Hey, let’s go, don’t put on a show
(ชี เซ็ด : ” เฮ , เล็ท โก , ด้อนท์ พุท ออน อะ โชว์)
You’re just another piece, another piece of meat ”
(ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ , อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ อ็อฝ มี๊ท “)
She said: ” Hey, let’s go, don’t put on a show
(ชี เซ็ด : ” เฮ , เล็ท โก , ด้อนท์ พุท ออน อะ โชว์)
You’re just another piece —
(ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ)
Another piece of meat. ”
(อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ อ็อฝ มี๊ท “)

Next day she took me out
(เน๊กซท เดย์ ชี ทุค มี เอ๊าท)
To a rough kick boxing show
(ทู อะ รั๊ฟ คิ๊ค บอคซิง โชว์)
Violence really turned her on, oh no
(ไฝโอะเล็นซ ริแอ็ลลิ เทิร์น เฮอ ออน , โอ โน)
She was screaming for more blood
(ชี วอส ซครีมอิง ฟอร์ โม บลัด)
Loved it more than any drug I couldn’t stand it
(ลัฝ ดิท โม แฑ็น เอ๊นี่ ดรัก ไอ คูดซึ่น สแทนด์ ดิท)

I said: ” Hey, let’s go, don’t put on a show
(ไอ เซ็ด : ” เฮ , เล็ท โก , ด้อนท์ พุท ออน อะ โชว์)
You’re just another piece, another piece of meat ”
(ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ , อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ อ็อฝ มี๊ท “)
Said: ” Hey, let’s go, don’t put on a show
(เซ็ด : ” เฮ , เล็ท โก , ด้อนท์ พุท ออน อะ โชว์)
You’re just another piece —
(ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ)
Another piece of meat. ”
(อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ อ็อฝ มี๊ท “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Piece of Meat คำอ่านไทย Scorpions

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น