เนื้อเพลง Live Your Life คำอ่านไทย Rihanna feat T.L.

[Chorus – Rihanna]:
([ ค๊อรัส รีอานน่า ] :)
You’re gonna be a shining star, fancy clothes, fancy car-ars
(ยัวร์ กอนนะ บี อะ ชายนิง สทาร์ , แฟ๊นซี คโลฑ , แฟ๊นซี คารํ ars)
And then you’ll see, you’re gonna go far
(แอนด์ เด็น โยว ซี , ยัวร์ กอนนะ โก ฟาร์)
Cause everyone knows, who you are-are
(ค๊อส เอ๊วี่วัน โนว์ , ฮู ยู อาร์ แอ)
So live your life, ay ay ay
(โซ ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ , ไอ ไอ ไอ)
Instead of chasing that paper
(อินสเท๊ด อ็อฝ เชซิง แดท เพ๊เพ่อร์)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Ain’t got no time for no haters
(เอน ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ โน เฮเดอ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
No telling where it’ll take you
(โน เทลลิง แวร์ อิว เท้ค ยู)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Cause I’m a paper chaser
(ค๊อส แอม มา เพ๊เพ่อร์ เชเซอร์)
Just living my life [ay], my life [oh], my life [ay], my life [oh]
(จั๊สท ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ [ ไอ ] , มาย ไล๊ฟ [ โอ ] , มาย ไล๊ฟ [ ไอ ] , มาย ไล๊ฟ [ โอ ])
Just living my life [ay], my life [oh], my life [ay], my life [oh]
(จั๊สท ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ [ ไอ ] , มาย ไล๊ฟ [ โอ ] , มาย ไล๊ฟ [ ไอ ] , มาย ไล๊ฟ [ โอ ])

[Verse 1 – T.I.]:
([ เฝิซ 1 ที ไอ ] :)
Never mind what haters say, ignore them ’til they fade away
(เน๊เฝ่อร์ ไมนด์ ว๊อท เฮเดอ เซย์ , อิกโน เด็ม ทิล เด เฟด อะเวย์)
Amazing they ungrateful after all the game I gave away
(อะเมสอิง เด อันกเรทฟุล แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ เกม ไอ เกฝ อะเวย์)
Safe to say I paved the way, for you cats to get paid today
(เซฟ ทู เซย์ ไอ เพ้ฝ เดอะ เวย์ , ฟอร์ ยู แค๊ท ทู เก็ท เพลด ทูเดย์)
You still be wasting days away, nah had I never saved the day
(ยู สทิลล บี เวซทิง เดย์ อะเวย์ , นาห์ แฮ็ด ดาย เน๊เฝ่อร์ เซฝ เดอะ เดย์)
Consider them my prot?g?, homage I think they should pay
(คอนซิ๊เด้อร์ เด็ม มาย prot จี , ฮอมอิจ ไอ ทริ๊งค เด เชิด เพย์)
Instead of being gracious, they violated in a major way
(อินสเท๊ด อ็อฝ บีอิง กเรฌัซ , เด ไฝ๊โอเหลท อิน อะ เม๊เจ้อร์ เวย์)
I never been a hater still I love them, in a crazy way
(ไอ เน๊เฝ่อร์ บีน อะ เฮเดอ สทิลล ไอ ลัฝ เด็ม , อิน อะ คเรสิ เวย์)
Some say they so yay and no they couldn’t even work on Labor Day
(ซัม เซย์ เด โซ เย่ แอนด์ โน เด คูดซึ่น อี๊เฝ่น เวิ๊ร์ค ออน เลเบอะ เดย์)
It ain’t that they black or white, their hands of area in shades of grey
(อิท เอน แดท เด แบล๊ค ออ ไว๊ท , แดร์ แฮนด์ อ็อฝ แอ๊เรีย อิน เฉด อ็อฝ เกรย์)
I’m west side anyway, even if I left the day it fades away
(แอม เว๊สท ไซด์ เอนอิเว , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย เล๊ฟท เดอะ เดย์ อิท เฟด อะเวย์)
Some move away to make a way not move away cause they afraid
(ซัม มู๊ฝ อะเวย์ ทู เม้ค เก เวย์ น็อท มู๊ฝ อะเวย์ ค๊อส เด อะเฟรด)
I’ll go back to the hood and all you ever did was take away
(แอล โก แบ็ค ทู เดอะ ฮุด แอนด์ ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ ดิด วอส เท้ค อะเวย์)
I pray for patience but they make me want to melt they face away
(ไอ เพรย์ ฟอร์ เพเฌ็นซ บั๊ท เด เม้ค มี ว้อนท ทู เม้ลท เด เฟซ อะเวย์)
Like I once made them scream, now I could make them put the K’s away
(ไล๊ค ไก วั๊นซ เมด เด็ม สครีม , นาว ไอ เคิด เม้ค เด็ม พุท เดอะ Ks อะเวย์)
Been thuggin’ all my life, can’t say I don’t deserve to take a break
(บีน ตั๊กกิน ออล มาย ไล๊ฟ , แค็นท เซย์ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ ทู เท้ค เก เบร๊ค)
If you ever see me catch a case, and watch my future fade away
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซี มี แค็ทช อะ เค๊ส , แอนด์ ว๊อทช มาย ฟิ๊วเช่อร์ เฟด อะเวย์)

[Chorus – Rihanna]:
([ ค๊อรัส รีอานน่า ] :)
You’re gonna be a shining star, fancy clothes, fancy car-ars
(ยัวร์ กอนนะ บี อะ ชายนิง สทาร์ , แฟ๊นซี คโลฑ , แฟ๊นซี คารํ ars)
And then you’ll see, you’re gonna go far
(แอนด์ เด็น โยว ซี , ยัวร์ กอนนะ โก ฟาร์)
Cause everyone knows, who you are-are
(ค๊อส เอ๊วี่วัน โนว์ , ฮู ยู อาร์ แอ)
So live your life, ay ay ay
(โซ ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ , ไอ ไอ ไอ)
Instead of chasing that paper
(อินสเท๊ด อ็อฝ เชซิง แดท เพ๊เพ่อร์)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Ain’t got no time for no haters
(เอน ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ โน เฮเดอ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
No telling where it’ll take you
(โน เทลลิง แวร์ อิว เท้ค ยู)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Cause I’m a paper chaser
(ค๊อส แอม มา เพ๊เพ่อร์ เชเซอร์)
Just living my life
(จั๊สท ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ)

[Verse 2 – T.I.]:
([ เฝิซ 2 ที ไอ ] :)
I’m the opposite of moderate, immaculately polished with
(แอม ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ โม๊เดอร์เหรท , อิแมคอิวลิทลิ โพ๊ลิช วิธ)
The spirit of a hustler and the swagger of a college kid
(เดอะ สพีหริท อ็อฝ อะ ฮัซเลอะ แอนด์ เดอะ ซแวกเกอะ อ็อฝ อะ ค๊อลลิจ คิด)
Allergic to the counterfeit, impartial to the politics
(ออลเลอจิก ทู เดอะ เคานเทอะฟิท , อิมพาแฌ็ล ทู เดอะ พอลอิทิค)
Articulate but still would grab a n*gga by the collar quick
(อาทีคอิวเล็ท บั๊ท สทิลล เวิด แกร๊บ อะ เอ็น *gga บาย เดอะ ค๊อลลาร์ ควิค)
Whoever havin problems with they record sales just holla Tip
(ฮูเอฝเออะ เฮฝวิน โพร๊เบล่ม วิธ เด เร๊คขอร์ด เซล จั๊สท ฮอลละ ทิพ)
If that don’t work and all else fail, then turn around and follow Tip
(อิ๊ฟ แดท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค แอนด์ ออล เอ๊ลส เฟล , เด็น เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ฟ๊อลโล่ว ทิพ)
I got love for the game but ay I’m not in love with all of it
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ เดอะ เกม บั๊ท ไอ แอม น็อท อิน ลัฝ วิธ ออล อ็อฝ อิท)
Could do without the fame and rappers nowadays a comedy
(เคิด ดู วิธเอ๊าท เดอะ เฟม แอนด์ แรพเพอ เนาอะเดส ซา ค๊อมเมดี้)
The hootin’ and the hollerin’, back and forth with the arguing
(เดอะ ฮู๊ดดิน แอนด์ เดอะ ฮอร์เลอริน , แบ็ค แอนด์ โฟธ วิธ ดิ อากีริง)
Where you from, who you know, what you make and what kind of car you in
(แวร์ ยู ฟรอม , ฮู ยู โนว์ , ว๊อท ยู เม้ค แอนด์ ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ คารํ ยู อิน)
Seems as though you lost sight of whats important when depositing
(ซีม แอส โธ ยู ล็อซท ไซ๊ท อ็อฝ ว๊อท อิมพอแท็นท เว็น depositings)
checks into your bank account, and you up out of poverty
(เช็ค อิ๊นทู ยุร แบ๊งค แอ๊คเค้าท , แอนด์ ยู อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ พ๊อฝเฝอร์ที่)
Your values is in disarray, prioritizin horribly
(ยุร แฝ๊ลู่ ซิส ซิน ดิแซะเร , prioritizin ฮอริบลิ)
Unhappy with the riches cause you piss poor morally
(อันแฮพพิ วิธ เดอะ ริชอิส ค๊อส ยู พิซ พัวร์ มอแร็ลลิ)
Ignoring all prior advice and forewarning
(เอ๊กนอลิงค์ ออล ไพร๊เอ่อร แอดไฝ๊ซ์ แอนด์ forewarnings)
And we mighty full of ourselves all of a sudden aren’t we?
(แอนด์ วี ไมทอิ ฟูล อ็อฝ เอารเซลฝส ซอร์ อ็อฝ อะ ซัดดน อเร้น วี)

[Chorus – Rihanna]:
([ ค๊อรัส รีอานน่า ] :)
You’re gonna be a shining star, fancy clothes, fancy car-ars
(ยัวร์ กอนนะ บี อะ ชายนิง สทาร์ , แฟ๊นซี คโลฑ , แฟ๊นซี คารํ ars)
And then you’ll see, you’re gonna go far
(แอนด์ เด็น โยว ซี , ยัวร์ กอนนะ โก ฟาร์)
Cause everyone knows, who you are-are
(ค๊อส เอ๊วี่วัน โนว์ , ฮู ยู อาร์ แอ)
So live your life, ay ay ay
(โซ ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ , ไอ ไอ ไอ)
Instead of chasing that paper
(อินสเท๊ด อ็อฝ เชซิง แดท เพ๊เพ่อร์)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Ain’t got no time for no haters
(เอน ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ โน เฮเดอ)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
No telling where it’ll take you
(โน เทลลิง แวร์ อิว เท้ค ยู)
Just live your life [Oh!], ay ay ay
(จั๊สท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ [ โอ ! ] , ไอ ไอ ไอ)
Cause I’m a paper chaser
(ค๊อส แอม มา เพ๊เพ่อร์ เชเซอร์)
Just living my life [ay], my life [oh], my life [ay], my life [oh]
(จั๊สท ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ [ ไอ ] , มาย ไล๊ฟ [ โอ ] , มาย ไล๊ฟ [ ไอ ] , มาย ไล๊ฟ [ โอ ])
Just living my life [ay], my life [oh], my life [ay], my life [oh]
(จั๊สท ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ [ ไอ ] , มาย ไล๊ฟ [ โอ ] , มาย ไล๊ฟ [ ไอ ] , มาย ไล๊ฟ [ โอ ])

[Bridge – Rihanna]:
([ บริดจ รีอานน่า ] :)
Got everybody watching what I do
(ก็อท เอวี่บอดี้ วัทชิง ว๊อท ไอ ดู)
Come walk in my shoes
(คัม ว๊อล์ค อิน มาย ชู)
And see the way I’m living if you really want to
(แอนด์ ซี เดอะ เวย์ แอม ลีฝอิง อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู)
Got my mind on my money
(ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่)
And I’m not going nowhere
(แอนด์ แอม น็อท โกอิ้ง โนแวร์)
So keep on getting your paper and keep on climbing
(โซ คี๊พ ออน เกดดดิ้ง ยุร เพ๊เพ่อร์ แอนด์ คี๊พ ออน ไคลบบิง)
Look in the mirror and keep on shining
(ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์ แอนด์ คี๊พ ออน ชายนิง)
Till the game end, till the clock stop
(ทิลล์ เดอะ เกม เอ็นด , ทิลล์ เดอะ คล๊อค สท๊อพ)
We gonna post up on the top spot
(วี กอนนะ โพสท อั๊พ ออน เดอะ ท๊อพ สพอท)
Livin my life, my life
(ลีฝอิน มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ)
Brand new city, got my whole team with me
(แบรนดฺ นิว ซิ๊ที่ , ก็อท มาย โฮล ทีม วิธ มี)
My life, my life
(มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ)
I do it how I wanna do
(ไอ ดู อิท ฮาว ไอ วอนนา ดู)
I’m livin my life, my life
(แอม ลีฝอิน มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ)
I will never lose now
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ลู้ส นาว)
Livin my life, my life
(ลีฝอิน มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ)
And I’m not stoppin
(แอนด์ แอม น็อท สตอปพิน)

So live your life.
(โซ ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Live Your Life คำอ่านไทย Rihanna feat T.L.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น