เนื้อเพลง Woke Up With A Monster คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Rick Nielsen, Robin Zander and Tom Petersson
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย ริค Nielsen , รอบอิน Zander แอนด์ ท็อม Petersson)

Hush little darling, don’t you cry.
(ฮัฌ ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิ่ง , ด้อนท์ ยู คราย)
Daddy’s coming home, coming home tonight.
(แดดดิ คัมอิง โฮม , คัมอิง โฮม ทูไน๊ท)
No bed of roses for your head, for you.
(โน เบ๊ด อ็อฝ โรส ฟอร์ ยุร เฮด , ฟอร์ ยู)
You see no future, it’s all in the past.
(ยู ซี โน ฟิ๊วเช่อร์ , อิทซ ซอร์ อิน เดอะ พาสท์)
This is a nightmare, won’t be your last.
(ดิส ซิส ซา ไนท์แมร์ , ว็อนท บี ยุร ล๊าสท)
It’s hard to admit, it’s hard to admit you’re that blind.
(อิทซ ฮาร์ด ทู แอ๊ดมิท , อิทซ ฮาร์ด ทู แอ๊ดมิท ยัวร์ แดท ไบลนฺดฺ)

Mommy and Daddy don’t see eye to eye.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)
Mommy and Daddy don’t see when we cry.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ ด้อนท์ ซี เว็น วี คราย)
Mommy and Daddy they don’t understand.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
What’s wrong with this picture, is right in their hands.
(ว๊อท รอง วิธ ดิส พิ๊คเจ้อร์ , อีส ไร๊ท อิน แดร์ แฮนด์)

Sleeping with an angel. Ah.___
(ซลีพพิง วิธ แอน แอ๊งเจล อา ___)
Woke up with a monster. Ah.___
(โวค อั๊พ วิธ อะ ม๊อนสเท่อร์ อา ___)
Sleeping with an angel. Ah.___
(ซลีพพิง วิธ แอน แอ๊งเจล อา ___)
Woke up with a monster. Ah.___
(โวค อั๊พ วิธ อะ ม๊อนสเท่อร์ อา ___)

Hush little darling, don’t be long.
(ฮัฌ ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิ่ง , ด้อนท์ บี ลอง)
Momma’s little angel can’t do nothing wrong.
(มอมมา ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊งเจล แค็นท ดู นัธอิง รอง)
No bed of roses in your head, for you.
(โน เบ๊ด อ็อฝ โรส ซิน ยุร เฮด , ฟอร์ ยู)
Who’ll dry your tear when you cry?
(อ๊าว ดราย ยุร เทียร์ เว็น ยู คราย)
Daddy’s comin’ home just in time.
(แดดดิ คัมอิน โฮม จั๊สท อิน ไทม์)
Will, he be the one to make it, to help make it right?
(วิล , ฮี บี ดิ วัน ทู เม้ค อิท , ทู เฮ้ลพ เม้ค อิท ไร๊ท)

Mommy and Daddy don’t see eye to eye.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)
Mommy and Daddy make each other cry.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ เม้ค อีช อ๊อเธ่อร์ คราย)

Sleeping with an angel. Ah.___
(ซลีพพิง วิธ แอน แอ๊งเจล อา ___)
Woke up with a monster. Ah.___
(โวค อั๊พ วิธ อะ ม๊อนสเท่อร์ อา ___)
Sleeping with an angel. Ah.___
(ซลีพพิง วิธ แอน แอ๊งเจล อา ___)
Woke up with a monster. Ah.___
(โวค อั๊พ วิธ อะ ม๊อนสเท่อร์ อา ___)

Not sleeping with an angel. Ah.___
(น็อท ซลีพพิง วิธ แอน แอ๊งเจล อา ___)
Not sleeping with an angel. Ah.___
(น็อท ซลีพพิง วิธ แอน แอ๊งเจล อา ___)
Mommy and Daddy don’t see eye to eye.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)
Mommy and Daddy don’t hear when we cry.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ ด้อนท์ เฮียร เว็น วี คราย)

Mommy and Daddy don’t see eye to eye.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ ด้อนท์ ซี อาย ทู อาย)
Mommy and Daddy don’t see when we cry.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ ด้อนท์ ซี เว็น วี คราย)
Mommy and Daddy they don’t understand.
(มอมมิ แอนด์ แดดดิ เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
What’s wrong with this picture, is right in their hands.
(ว๊อท รอง วิธ ดิส พิ๊คเจ้อร์ , อีส ไร๊ท อิน แดร์ แฮนด์)

Sleeping with an angel. Ah.___
(ซลีพพิง วิธ แอน แอ๊งเจล อา ___)
Woke up with a monster. Ah.___
(โวค อั๊พ วิธ อะ ม๊อนสเท่อร์ อา ___)

[Repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

Oh, no, no, no, no, no, no, no.
(โอ , โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน)
No! No! No! No! No! No! No! No! No.
(โน ! โน ! โน ! โน ! โน ! โน ! โน ! โน ! โน)
La, la, la, la, la, la, la, la, ow.
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Woke Up With A Monster คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น