เนื้อเพลง I’m So Hood คำอ่านไทย DJ Khaled feat T-Pain, Trick Daddy, Rick Ross, Plies

DJ Khaled We The Best
(ดีเจ Khaled วี เดอะ เบ๊สท์)
Who We N*gga
(ฮู วี เอ็น *gga)
We The Best
(วี เดอะ เบ๊สท์)
The Winner I Represent The Ghetto Across The World
(เดอะ วีนเนอะ ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ เกทโท อะคร๊อส เดอะ เวิลด)
And You Represent The Horde Two Hands In The Sky
(แอนด์ ยู รีเพรสเซ่นท เดอะ โฮด ทู แฮนด์ ซิน เดอะ สกาย)

I’m So Hood [Listen]
(แอม โซ ฮุด [ ลิ๊สซึ่น ])
I Wear My Pants Below My Waist
(ไอ แวร์ มาย แพ็นท บีโลว์ มาย เว๊สท)
For The Land That Dance For The Men Up In This Place
(ฟอร์ เดอะ แลนด์ แดท แด๊นซ์ ฟอร์ เดอะ เม็น อั๊พ อิน ดิส เพลส)
Cause You And Your Man Is Plannin To Hate [I’m So Hood]
(ค๊อส ยู แอนด์ ยุร แมน อีส เพลนนิน ทู เฮท [ แอม โซ ฮุด ])
And I Got These Golds Up In My Mouth If You Get Closed Into My House Then You Know What I’m
(แอนด์ ดาย ก็อท ฑิส โกลด์ อั๊พ อิน มาย เม๊าธ อิ๊ฟ ยู เก็ท โคลส อิ๊นทู มาย เฮ้าส เด็น ยู โนว์ ว๊อท แอม)
Taking Bout I’m Out The Hood
(เทคอิง เบาท แอม เอ๊าท เดอะ ฮุด)
And If You Feel Me Put Your Hands Up [hood] My Hood Of N*ggas Can You Stand Up [I’m So Hood]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ฟีล มี พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ [ ฮุด ] มาย ฮุด อ็อฝ เอ็น *ggas แคน ยู สแทนด์ อั๊พ [ แอม โซ ฮุด ])
If You Not From Here You Can Walk It Out And You Not Hood Then You Don’t Know What I’m Talkin
(อิ๊ฟ ยู น็อท ฟรอม เฮียร ยู แคน ว๊อล์ค อิท เอ๊าท แอนด์ ยู น็อท ฮุด เด็น ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ทอคกิ่น)
Bout
(เบาท)

Everybody Wanna Mother F*ckin Know Why I Dress So Fly Sit So High [B*tch]
(เอวี่บอดี้ วอนนา ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin โนว์ วาย ไอ เดรส โซ ฟลาย ซิท โซ ไฮฮ [ บี *tch ])
I Do It For The Hood
(ไอ ดู อิท ฟอร์ เดอะ ฮุด)
B*tch Ass N*ggas I Do It Cause I Could
(บี *tch อาซ เอ็น *ggas ซาย ดู อิท ค๊อส ไอ เคิด)
Every Star On My Jeans 4 X On My White Tee
(เอ๊เฝอร์รี่ สทาร์ ออน มาย ยีน 4 เอ๊กซฺ ออน มาย ไว๊ท ที)
Livin Life Like A G That’s Why These B*tch Ass N*ggas Wanna Fight Me
(ลีฝอิน ไล๊ฟ ไล๊ค เก จี แด้ท วาย ฑิส บี *tch อาซ เอ็น *ggas วอนนา ไฟ้ท มี)
Bluck Ain’t Goin Play Wit Em’
(Bluck เอน โกอิน เพลย์ วิท เอ็ม)
Nu Uh Brother Left To AK Hit Em’
(Nu อา บร๊าเท่อรํ เล๊ฟท ทู AK ฮิท เอ็ม)
Tough N*ggas Get F*cked Up
(ทั๊ฟ เอ็น *ggas เก็ท เอฟ *cked อั๊พ)
And Put On Ice For The Rest Of They Life
(แอนด์ พุท ออน ไอ๊ซ์ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ เด ไล๊ฟ)
I’m Straight Out The Hood Bra
(แอม สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ ฮุด บรา)
See Thats What I Do It For
(ซี แด้ท ว๊อท ไอ ดู อิท ฟอร์)
My Low Class Ghetto Ass
(มาย โลว คลาสสํ เกทโท อาซ)
Just Renewed My Ghetto Ass
(จั๊สท รินยู มาย เกทโท อาซ)

I’m So Hood [Yeah]
(แอม โซ ฮุด [ เย่ ])
I Wear My Pants Below My Waist
(ไอ แวร์ มาย แพ็นท บีโลว์ มาย เว๊สท)
For The Land That Dance For The Men Up In This Place
(ฟอร์ เดอะ แลนด์ แดท แด๊นซ์ ฟอร์ เดอะ เม็น อั๊พ อิน ดิส เพลส)
Cause You And Your Man Is Plannin To Hate [I’m So Hood]
(ค๊อส ยู แอนด์ ยุร แมน อีส เพลนนิน ทู เฮท [ แอม โซ ฮุด ])
And I Got These Golds Up In My Mouth If You Get Closed Into My House Then You Know What I’m
(แอนด์ ดาย ก็อท ฑิส โกลด์ อั๊พ อิน มาย เม๊าธ อิ๊ฟ ยู เก็ท โคลส อิ๊นทู มาย เฮ้าส เด็น ยู โนว์ ว๊อท แอม)
Taking Bout I’m Out The Hood
(เทคอิง เบาท แอม เอ๊าท เดอะ ฮุด)
And If You Feel Me Put Your Hands Up [hood] My Hood Of N*ggas Can You Stand Up [I’m So Hood]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ฟีล มี พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ [ ฮุด ] มาย ฮุด อ็อฝ เอ็น *ggas แคน ยู สแทนด์ อั๊พ [ แอม โซ ฮุด ])
If You Not From Here You Can Walk It Out And You Not Hood Then You Don’t Know What I’m Talkin
(อิ๊ฟ ยู น็อท ฟรอม เฮียร ยู แคน ว๊อล์ค อิท เอ๊าท แอนด์ ยู น็อท ฮุด เด็น ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ทอคกิ่น)
Bout
(เบาท)

Ross Yeah 4 5 Off In the Ride
(หรอช เย่ 4 5 ออฟฟ อิน เดอะ ไรด์)
For Plus For Me To Get High
(ฟอร์ พลัส ฟอร์ มี ทู เก็ท ไฮฮ)
Feel Buck When I Ride By [I’m So Hood]
(ฟีล บั๊ค เว็น นาย ไรด์ บาย [ แอม โซ ฮุด ])
I Got Em’ Hate Talkin Like Plies
(ไอ ก็อท เอ็ม เฮท ทอคกิ่น ไล๊ค Plies)
N*ggas Keep Droppin’ Like Flies
(เอ็น *ggas คี๊พ ดรอพปิน ไล๊ค ไฟล์)
Snitchin Ain’t Goin Cut No Time [I’m So Hood]
(สนิกชิน เอน โกอิน คัท โน ไทม์ [ แอม โซ ฮุด ])
I Murder One Of You F*ck N*ggas
(ไอ เม๊อร์เด้อร์ วัน อ็อฝ ยู เอฟ *ck เอ็น *ggas)
Droppin’ For You Last
(ดรอพปิน ฟอร์ ยู ล๊าสท)
You Knough Comin Mad [I’m So Hood]
(ยู Knough คัมอิน แม้ด [ แอม โซ ฮุด ])
For Money For Mahem For Yayo And Millions
(ฟอร์ มั๊นนี่ ฟอร์ Mahem ฟอร์ Yayo แอนด์ มิ๊ลเลี่ยน)
I Made Em’, The Mayblock Is Mine, The City Is Mine [I’m so Hood]
(ไอ เมด เอ็ม , เดอะ Mayblock อีส ไมน์ , เดอะ ซิ๊ที่ อีส ไมน์ [ แอม โซ ฮุด ])

I’m So Hood [Yeah]
(แอม โซ ฮุด [ เย่ ])
I Wear My Pants Below My Waist
(ไอ แวร์ มาย แพ็นท บีโลว์ มาย เว๊สท)
For The Land That Dance For The Men Up In This Place
(ฟอร์ เดอะ แลนด์ แดท แด๊นซ์ ฟอร์ เดอะ เม็น อั๊พ อิน ดิส เพลส)
Cause You And Your Man Is Plannin To Hate [I’m So Hood]
(ค๊อส ยู แอนด์ ยุร แมน อีส เพลนนิน ทู เฮท [ แอม โซ ฮุด ])
And I Got These Golds Up In My Mouth If You Get Closed Into My House Then You Know What I’m
(แอนด์ ดาย ก็อท ฑิส โกลด์ อั๊พ อิน มาย เม๊าธ อิ๊ฟ ยู เก็ท โคลส อิ๊นทู มาย เฮ้าส เด็น ยู โนว์ ว๊อท แอม)
Taking Bout I’m Out The Hood
(เทคอิง เบาท แอม เอ๊าท เดอะ ฮุด)
And If You Feel Me Put Your Hands Up [hood] My Hood Of N*ggas Can You Stand Up [I’m So Hood]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ฟีล มี พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ [ ฮุด ] มาย ฮุด อ็อฝ เอ็น *ggas แคน ยู สแทนด์ อั๊พ [ แอม โซ ฮุด ])
If You Not From Here You Can Walk It Out And You Not Hood Then You Don’t Know What I’m Talkin
(อิ๊ฟ ยู น็อท ฟรอม เฮียร ยู แคน ว๊อล์ค อิท เอ๊าท แอนด์ ยู น็อท ฮุด เด็น ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ทอคกิ่น)
Bout
(เบาท)

Yeah Yo My P O Ya’ll Can Tell I Said It
(เย่ โย มาย พี โอ ยอล แคน เทลล ไอ เซ็ด ดิท)
5 Later She Goin Have To Come Cash Me
(5 เลทเออะ ชี โกอิน แฮ็ฝ ทู คัม แค๊ช มี)
B*tch Test Me All You Want, Ima Smoke When I’m Ready
(บี *tch เทสท์ มี ออล ยู ว้อนท , แอมอา สโม๊ค เว็น แอม เร๊ดี้)
Pants Hangin Off Me 9 Cause My Pistol Heavy [Hood]
(แพ็นท แฮนจิ้น ออฟฟ มี 9 ค๊อส มาย พิ๊สท่อล เฮ๊ฝฝี่ [ ฮุด ])
I Ain’t Spoke To You Yet Dawg, Cause I Ain’t Friendly
(ไอ เอน ซโพค ทู ยู เย๊ท ดาว , ค๊อส ไอ เอน ฟเรนดลิ)
I Drank Light Homie Ya’ll Drink Crisp
(ไอ ดแร็งค ไล๊ท โฮมี ยอล ดริ๊งค คริซพ)
I Like P*ssy Handy I Want That Boogie B*tch
(ไอ ไล๊ค พี *ssy แฮ๊นดี้ ไอ ว้อนท แดท บูกี บี *tch)
I Never Buy A Phantom 28’s Can’t Fit
(ไอ เน๊เฝ่อร์ บาย อะ แฟนทัม 28s แค็นท ฟิท)
They Say I’m Dead Know, They Call Me High Wrist
(เด เซย์ แอม เด้ด โนว์ , เด คอลลํ มี ไฮฮ ริ๊ซท)
My Four Bloody Goon, Lanes Make Me Sick
(มาย โฟ บลัดอิ กูน , เลน เม้ค มี ซิ๊ค)
You Get 3 or 4 Birds Before We Call You Rich
(ยู เก็ท 3 ออ 4 เบิร์ด บีฟอร์ วี คอลลํ ยู ริ๊ช)
I’d Like To Thank The Hood Homie Is All Behind Me
(อาย ไล๊ค ทู แธ๊งค์ เดอะ ฮุด โฮมี อีส ซอร์ บีฮายน์ มี)

I’m So Hood [Yeah]
(แอม โซ ฮุด [ เย่ ])
I Wear My Pants Below My Waist
(ไอ แวร์ มาย แพ็นท บีโลว์ มาย เว๊สท)
For The Land That Dance For The Men Up In This Place
(ฟอร์ เดอะ แลนด์ แดท แด๊นซ์ ฟอร์ เดอะ เม็น อั๊พ อิน ดิส เพลส)
Cause You And Your Man Is Plannin To Hate [I’m So Hood]
(ค๊อส ยู แอนด์ ยุร แมน อีส เพลนนิน ทู เฮท [ แอม โซ ฮุด ])
And I Got These Golds Up In My Mouth If You Get Closed Into My House Then You Know What I’m
(แอนด์ ดาย ก็อท ฑิส โกลด์ อั๊พ อิน มาย เม๊าธ อิ๊ฟ ยู เก็ท โคลส อิ๊นทู มาย เฮ้าส เด็น ยู โนว์ ว๊อท แอม)
Taking Bout I’m Out The Hood
(เทคอิง เบาท แอม เอ๊าท เดอะ ฮุด)
And If You Feel Me Put Your Hands Up [hood] My Hood Of N*ggas Can You Stand Up [I’m So Hood]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ฟีล มี พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ [ ฮุด ] มาย ฮุด อ็อฝ เอ็น *ggas แคน ยู สแทนด์ อั๊พ [ แอม โซ ฮุด ])
If You Not From Here You Can Walk It Out And You Not Hood Then You Don’t Know What I’m Talkin
(อิ๊ฟ ยู น็อท ฟรอม เฮียร ยู แคน ว๊อล์ค อิท เอ๊าท แอนด์ ยู น็อท ฮุด เด็น ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ทอคกิ่น)
Bout
(เบาท)

I’m So Hood
(แอม โซ ฮุด)
Trick Daddy, T-Pain, Rick Ross
(ทริ๊ค แดดดิ , ที เพน , ริค หรอช)
N*gga We So Hood
(เอ็น *gga วี โซ ฮุด)
We The Best
(วี เดอะ เบ๊สท์)
DJ Khaled Florida Stand Up
(ดีเจ Khaled ฟอรีดา สแทนด์ อั๊พ)
Let’s Go
(เล็ท โก)
Hood
(ฮุด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m So Hood คำอ่านไทย DJ Khaled feat T-Pain, Trick Daddy, Rick Ross, Plies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น