เนื้อเพลง Kountry Gentleman คำอ่านไทย Family Force 5

I come from the land where the mullet attacks
(ไอ คัม ฟรอม เดอะ แลนด์ แวร์ เดอะ มัลเล็ท แอทแท๊ค)
Business up front
(บีสเน็ซ อั๊พ ฟร๊อนท)
Party in the back
(พ๊าร์ที่ อิน เดอะ แบ็ค)
You gotta style in the south when ur stepping out
(ยู กอททะ สไทล์ อิน เดอะ เซ๊าธ เว็น ur สเต๊ปพิง เอ๊าท)
Put a gold tooth in ur mouth
(พุท ดา โกลด์ ทูธ อิน ur เม๊าธ)
Look at you now
(ลุ๊ค แกท ยู นาว)
Tank top, ur ball-cap, you think ur all that
(แท๊งค ท๊อพ , ur บอล แค๊พ , ยู ทริ๊งค ur ออล แดท)
But ur looking like Scott Stapp
(บั๊ท ur ลุคอิง ไล๊ค สคอตทฺ Stapp)
Ur just another redneck from back in the woods
(Ur จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เรดเนก ฟรอม แบ็ค อิน เดอะ วู๊ด)
Not a Kountry Gentleman that can bring the goods, Tayoooo
(น็อท ดา Kountry เจนเทิลแมน แดท แคน บริง เดอะ กู๊ด , Tayoooo)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
My mama raised me in the durty south
(มาย มามะ เร้ส มี อิน เดอะ durty เซ๊าธ)
A Kountry Gentleman
(อะ Kountry เจนเทิลแมน)
So you best watch ur mouth
(โซ ยู เบ๊สท์ ว๊อทช ur เม๊าธ)
My mama raised me in the durty south
(มาย มามะ เร้ส มี อิน เดอะ durty เซ๊าธ)
A Kountry Gentleman
(อะ Kountry เจนเทิลแมน)
That’s what it’s all about
(แด้ท ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)

IROC-Z, got an eagle on it
(IROC ซี , ก็อท แอน อี๊เกิ้ล ออน หนิด)
Rolling on some 12’s
(โรลลิง ออน ซัม 12s)
Don’t you know I’m gonna flaunt it
(ด้อนท์ ยู โนว์ แอม กอนนะ ฟลอนท ดิธ)
Am I driving too fast for you now?
(แอ็ม ไอ ดรายวิง ทู ฟาสท ฟอร์ ยู นาว)
BACKFIYYUUURRRE!!
(BACKFIYYUUURRRE ! !)
The muffler goes KA-PLOW!!
(เดอะ มัฟเลอะ โกซ คา พเลา ! !)

Now that I got ur attention
(นาว แดท ไอ ก็อท ur แอ็ทเทนฌัน)
Just let me mention that I’m pinchin’ pennies
(จั๊สท เล็ท มี เม๊นชั่น แดท แอม pinchin เพนนิส)
To buy some 20’s
(ทู บาย ซัม 20s)
Cause I got plenties and many’s of monie’s just to give to my friends
(ค๊อส ไอ ก็อท plenties แซน เมนอิ อ็อฝ มันอิส จั๊สท ทู กี๊ฝ ทู มาย เฟรน)
And that would certify me as a Kountry Gentleman….BURRRRRDDDD!!
(แอนด์ แดท เวิด เซอทิไฟ มี แอส ซา Kountry เจนเทิลแมน BURRRRRDDDD ! !)

Mama, what you got cookin’ up in that kitchen?
(มามะ , ว๊อท ยู ก็อท คุ๊คกิน อั๊พ อิน แดท คิ๊ทเช่น)
Cookin’ fried chicken?
(คุ๊คกิน ฟไร ชีคเค็น)
Cause you know I love that soul food
(ค๊อส ยู โนว์ ไอ ลัฝ แดท โซล ฟู้ด)
Everythang you cook is so good
(เอฟรี่เตง ยู คุ๊ค อีส โซ กู๊ด)
For a southern man like me
(ฟอร์ รา ซัฑเอิน แมน ไล๊ค มี)
U gotta cook it up clean, cook it up mean
(ยู กอททะ คุ๊ค อิท อั๊พ คลีน , คุ๊ค อิท อั๊พ มีน)
Mama don’t like it when you got leftovers
(มามะ ด้อนท์ ไล๊ค อิท เว็น ยู ก็อท leftovers)

Gimme me some of them collard greens
(กีมมิ มี ซัม อ็อฝ เด็ม คอลเลิด กรีน)
Got me some grub and I gotta go
(ก็อท มี ซัม กรับ แอนด์ ดาย กอททะ โก)
Down to the Grocery store
(เดาน ทู เดอะ กโรเซอะริ สโทร์)
Tailgate party at the PIG WIG
(เทเลวเกด พ๊าร์ที่ แอ็ท เดอะ พิก วิก)
Jumpin’ up and down in the back of a truck bed
(จัมปิน อั๊พ แอนด์ เดาน อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ ทรั๊ค เบ๊ด)
Look at that kid tryin’ to act all big
(ลุ๊ค แกท แดท คิด ทายอิน ทู แอ๊คท ดอร์ บิ๊ก)
Tried to break-dance and broke his leg
(ทไร ทู เบร๊ค แด๊นซ์ แอนด์ บโรค ฮิส เล้ก)
He ain’t got what I got
(ฮี เอน ก็อท ว๊อท ไอ ก็อท)
Let’s make it hot in this parking lot
(เล็ท เม้ค อิท ฮอท อิน ดิส พาคกิ้ง ล็อท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
My mama raised me in the durty south
(มาย มามะ เร้ส มี อิน เดอะ durty เซ๊าธ)
A Kountry Gentleman
(อะ Kountry เจนเทิลแมน)
So you best watch ur mouth
(โซ ยู เบ๊สท์ ว๊อทช ur เม๊าธ)
My mama raised me in the durty south
(มาย มามะ เร้ส มี อิน เดอะ durty เซ๊าธ)
A Kountry Gentleman
(อะ Kountry เจนเทิลแมน)
That’s what it’s all about
(แด้ท ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])

The durty durty south [x3]
(เดอะ durty durty เซ๊าธ [ x3 ])

WATCH WHAT YOU SAY AROUND MY MAMA!
(ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ อะราวนฺดฺ มาย มามะ !)
SHE RAISED ME IN THE DURTY SOUTH!!
(ชี เร้ส มี อิน เดอะ DURTY เซ๊าธ ! !)
I SAID WATCH WHAT YOU SAY AROUND MY MAMA!!
(ไอ เซ็ด ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ อะราวนฺดฺ มาย มามะ ! !)
SHE RAISED ME IN THE DURTY SOUTH!! [x2]
(ชี เร้ส มี อิน เดอะ DURTY เซ๊าธ ! ! [ x2 ])

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kountry Gentleman คำอ่านไทย Family Force 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น