เนื้อเพลง I Will Say คำอ่านไทย Fred Hammond

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
The hills are steep and rough is the road
(เดอะ ฮิลล์ แซร์ ซทีพ แอนด์ รั๊ฟ อีส เดอะ โร้ด)
Nothing to fear as long as I know
(นัธอิง ทู เฟียร์ แอส ลอง แอส ซาย โนว์)
I’m not alone, Lord, You’re here with me
(แอม น็อท อะโลน , หลอร์ด , ยัวร์ เฮียร วิธ มี)
I’m in Your care yes this I believe
(แอม อิน ยุร แคร์ เย็ซ ดิส ซาย บีลี๊ฝ)
Oh yeah, yeah, yeah
(โอ เย่ , เย่ , เย่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
To encourage my soul
(ทู เอ็นเค๊อเหร็จ มาย โซล)
I will say
(ไอ วิล เซย์)
In Him will I trust
(อิน ฮิม วิล ไอ ทรัสท)
And I will say
(แอนด์ ดาย วิล เซย์)
You’re God and You will never change
(ยัวร์ ก๊อด แอนด์ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
And I will say
(แอนด์ ดาย วิล เซย์)
You’re more than enough
(ยัวร์ โม แฑ็น อีน๊าฟ)

[Channel 1]
([ แช๊นเนล 1 ])
To hurt or to heal
(ทู เฮิร์ท ออ ทู ฮีล)
To break or to mend
(ทู เบร๊ค ออ ทู เม็นด์)
Power is all inside
(พ๊าวเว่อร์ อีส ซอร์ อิ๊นไซด์)
And since You gave the power to me, yeah
(แอนด์ ซิ๊นซ ยู เกฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู มี , เย่)
That’s what I’ll say, yeah
(แด้ท ว๊อท แอล เซย์ , เย่)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
And when my walls come tumbling down
(แอนด์ เว็น มาย วอลล์ คัม ทัมบริง เดาน)
Shadows of death just hanging around
(แฌดโอ อ็อฝ เด้ท จั๊สท แฮงอิง อะราวนฺดฺ)
I will not fear ’cause You’re here with me, yeah
(ไอ วิล น็อท เฟียร์ ค๊อส ยัวร์ เฮียร วิธ มี , เย่)
I’m in Your care yes this I believe
(แอม อิน ยุร แคร์ เย็ซ ดิส ซาย บีลี๊ฝ)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Channel 2]
([ แช๊นเนล 2 ])
To fall or to fly
(ทู ฟอลล์ ออ ทู ฟลาย)
To stand or to hide
(ทู สแทนด์ ออ ทู ไฮด์)
You know the choice is mine
(ยู โนว์ เดอะ ช๊อยซํ อีส ไมน์)
So by the power given to me
(โซ บาย เดอะ พ๊าวเว่อร์ กีฝเอ็น ทู มี)
I’m gonna say
(แอม กอนนะ เซย์)

[Bridge]
([ บริดจ ])
My fountain of joy
(มาย เฟานทิน อ็อฝ จอย)
My river of life
(มาย ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ ไล๊ฟ)
My maker and my redeemer
(มาย เมคเออะ แอนด์ มาย redeemer)
My rest and my peace
(มาย เรสท แอนด์ มาย พี๊ซ)
My rock and my truth
(มาย ร๊อค แอนด์ มาย ทรู๊ธ)
And all of these things I will say
(แอนด์ ออล อ็อฝ ฑิส ทริง ซาย วิล เซย์)

[Chorus B]
([ ค๊อรัส บี ])
To encourage my soul
(ทู เอ็นเค๊อเหร็จ มาย โซล)
And I will say
(แอนด์ ดาย วิล เซย์)
In You will I trust
(อิน ยู วิล ไอ ทรัสท)
I will say
(ไอ วิล เซย์)
You’re God and You will never change
(ยัวร์ ก๊อด แอนด์ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
And I will say
(แอนด์ ดาย วิล เซย์)
You’re more than enough
(ยัวร์ โม แฑ็น อีน๊าฟ)

[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
I will say, I will say, I will say
(ไอ วิล เซย์ , ไอ วิล เซย์ , ไอ วิล เซย์)
Speak life into my soul
(สพี๊ค ไล๊ฟ อิ๊นทู มาย โซล)
I’ll speak life
(แอล สพี๊ค ไล๊ฟ)
[Repeat-Out]
([ รีพี๊ท เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will Say คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น