เนื้อเพลง Public Service Announcement คำอ่านไทย Jay-Z

This is a public service announcement
(ดิส ซิส ซา พับลิค เซ๊อร์ฝิซ แอ็นเนานซเม็นท)
Sponsored by Just Blaze and the good folks at Roc-A-Fella Records
(สพ๊อนเซ่อร์ บาย จั๊สท เบลซ แอนด์ เดอะ กู๊ด โฟล้ค แอ็ท ร็อค อะ เฟลลา เร๊คขอร์ด)

” Fellow Americans, it is with the utmost pride and sincerity
(” เฟ๊ลโล่ว อะเมริแค็น , อิท อีส วิธ ดิ อั๊ทโมสท ไพรด์ แอนด์ ซินเซริทิ)
that I present this recording, as a living testiment and recollection
(แดท ไอ เพร๊สเซ่นท ดิส เรคเอิดดิง , แอส ซา ลีฝอิง testiment แอนด์ เรค็อลเลคฌัน)
of history in the making during our generation. ”
(อ็อฝ ฮิสทรี่ อิน เดอะ เมคอิง ดิ๊วริ่ง เอ๊า เจเนอะเรฌัน “)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Allow me to re-introduce myself
(อะลาว มี ทู รี อินโทรดิ๊วซ ไมเซลฟ)
My name is Hov’, OH, H-to-the-O-V
(มาย เนม อีส Hov , โอ , เฮส ทู ดิ โอ วี)
I used to move snowflakes by the O-Z
(ไอ ยู๊ส ทู มู๊ฝ สโนว์เฟค บาย ดิ โอ ซี)
I guess even back then you can call me
(ไอ เกสส อี๊เฝ่น แบ็ค เด็น ยู แคน คอลลํ มี)
CEO of the R-O-C, Hov’!
(CEO อ็อฝ เดอะ อาร์ โอ ซี , Hov !)
Fresh out the fryin pan into the fire
(เฟรช เอ๊าท เดอะ fryin แพน อิ๊นทู เดอะ ไฟเออะร)
I be the, music biz number one supplier
(ไอ บี เดอะ , มิ๊วสิค บิซ นั๊มเบ้อร์ วัน ซัพไพลเออะ)
Flyer/flier than a piece of paper bearin my name
(ฟไลเออะ /flier แฑ็น อะ พี๊ซ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ bearin มาย เนม)
Got the hottest chick in the game wearin my chain, that’s right
(ก็อท เดอะ ฮอทเดว ชิค อิน เดอะ เกม เวียริน มาย เชน , แด้ท ไร๊ท)
Hov’, OH – not D.O.C.
(Hov , โอ น็อท ดี โอ ซี)
But similar to them letters, ” No One Can Do it Better ”
(บั๊ท ซิ๊มิล่าร์ ทู เด็ม เล็ทเท่อร์ , ” โน วัน แคน ดู อิท เบ๊ทเท่อร์ “)
I check cheddar like a food inspector
(ไอ เช็ค เชเดอร์ ไล๊ค เก ฟู้ด อินซเพคเทอะ)
My homey Strict told me, ” Dude finish your breakfast ”
(มาย โฮมี สทริคท โทลด มี , ” ดยูด ฟิ๊หนิช ยุร บเรคฟัซท “)
So that’s what I’ma do, take you back to the dude
(โซ แด้ท ว๊อท แอมอา ดู , เท้ค ยู แบ็ค ทู เดอะ ดยูด)
with the Lexus, fast-forward the jewels and the necklace
(วิธ เดอะ เล็กเซด , ฟาสท ฟ๊อร์เวิร์ด เดอะ จิ๊วเอ็ล แซน เดอะ เนคเครด)
Let me tell you dudes what I do to protect this
(เล็ท มี เทลล ยู ดยูด ว๊อท ไอ ดู ทู โพรเท๊คท ดิส)
I shoot at you actors like movie directors [laughing]
(ไอ ชู๊ท แอ็ท ยู แอคเทอะ ไล๊ค มูวี่ ดิเรคเทอะ [ ลาฟอิง ])
This ain’t a movie dog [oh sh*t]
(ดิส เอน ดา มูวี่ ด้อกก [ โอ ฌะ *ที ])

” Now before I finish, let me just say
(” นาว บีฟอร์ ไอ ฟิ๊หนิช , เล็ท มี จั๊สท เซย์)
I did not come here to show out, did not come here to impress you
(ไอ ดิด น็อท คัม เฮียร ทู โชว์ เอ๊าท , ดิด น็อท คัม เฮียร ทู อิมเพรส ยู)
Because to tell you the truth when I leave here I’m GONE!
(บิคอส ทู เทลล ยู เดอะ ทรู๊ธ เว็น นาย ลี๊ฝ เฮียร แอม กอน !)
And I don’t care WHAT you think about me – but just remember,
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี บั๊ท จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ ,)
when it hits the fan brother, whether it’s next year, ten years,
(เว็น หนิด ฮิท เดอะ แฟน บร๊าเท่อรํ , ฮเวทเออะ อิทซ เน๊กซท เยียร์ , เท็น เยียร์ ,)
twenty years from now, you’re gonna be able to say
(ทเว้นที่ เยียร์ ฟรอม นาว , ยัวร์ กอนนะ บี เอ๊เบิ้ล ทู เซย์)
that these brothers lied to you JACK! ”
(แดท ฑิส บร๊าเท่อรํ ไล ทู ยู แจ็ค ! “)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Ving ain’t lie
(Vings เอน ไล)
I done came through the block in everything that’s fly
(ไอ ดัน เคม ทรู เดอะ บล๊อค อิน เอ๊วี่ติง แด้ท ฟลาย)
I’m like, Che Guevara with bling on, I’m complex
(แอม ไล๊ค , ชี Guevara วิธ บลิง ออน , แอม คอมเพล็กซ์)
I never claimed to have wings on
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เคลม ทู แฮ็ฝ วิง ออน)
N*gga I get mine – by any means on whenever there’s a drought
(เอ็น *gga ไอ เก็ท ไมน์ บาย เอ๊นี่ มีน ออน ฮเว็นเอฝเออะ แดร์ ซา เดร๊าท)
Get your umbrellas out because, that’s when I brainstorm
(เก็ท ยุร อัมเบร๊ลล่า เอ๊าท บิคอส , แด้ท เว็น นาย เบรนสตอม)
You can blame Shawn, but I ain’t invent the game
(ยู แคน เบลม ชอน , บั๊ท ไอ เอน อินเฝ๊นท เดอะ เกม)
I just rolled the dice, tryin to get some change
(ไอ จั๊สท โรลล เดอะ ไดซ , ทายอิน ทู เก็ท ซัม เช้งจํ)
And I do it twice, ain’t no sense in me
(แอนด์ ดาย ดู อิท ทไวซ , เอน โน เซ้นส อิน มี)
lyin as if, I am a different man
(ลายอิน แอส อิ๊ฟ , ไอ แอ็ม มา ดีฟเฟอะเร็นท แมน)
And I could blame my environment but
(แอนด์ ดาย เคิด เบลม มาย เอ็นไฝรันเม็นท บั๊ท)
there ain’t no reason why I be buyin expensive chains
(แดร์ เอน โน รี๊ซั่น วาย ไอ บี บายเอน เอ็คซเพนซิฝ เชน)
Hope you don’t think youse as hardy
(โฮพ ยู ด้อนท์ ทริ๊งค ยูซ แอส ฮาดิ)
Only a fews-us n*ggaz, gettin high within the game
(โอ๊นลี่ อะ ฟิว อัซ เอ็น *ggaz , เกดดิน ไฮฮ วิธอิน เดอะ เกม)
If you do then, how would you explain?
(อิ๊ฟ ยู ดู เด็น , ฮาว เวิด ยู เอ็กซเพลน)
I’m ten years removed, still the vibe is in my veins
(แอม เท็น เยียร์ รีมู๊ฝ , สทิลล เดอะ วายพฺ อีส ซิน มาย เฝน)
I got a hustler spirit, n*gga period
(ไอ ก็อท ดา ฮัซเลอะ สพีหริท , เอ็น *gga พี๊เหรียด)
Check out my hat yo, peep the way I wear it
(เช็ค เอ๊าท มาย แฮ็ท โย , พีพ เดอะ เวย์ ไอ แวร์ อิท)
Check out my swag’ yo, I walk like a ballplayer
(เช็ค เอ๊าท มาย ซแว็ก โย , ไอ ว๊อล์ค ไล๊ค เก ballplayer)
No matter where you go, you are what you are player
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู โก , ยู อาร์ ว๊อท ยู อาร์ เพย์เยอร์)
And you can try to change but that’s just as hot player
(แอนด์ ยู แคน ธราย ทู เช้งจํ บั๊ท แด้ท จั๊สท แอส ฮอท เพย์เยอร์)
Man, you was who you was ‘fore you got here
(แมน , ยู วอส ฮู ยู วอส โฟร์ ยู ก็อท เฮียร)
Only God can judge me, so I’m gone
(โอ๊นลี่ ก๊อด แคน จั๊ดจ มี , โซ แอม กอน)
Either love me, or leave me alone
(ไอ๊เทร่อ ลัฝ มี , ออ ลี๊ฝ มี อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Public Service Announcement คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น