เนื้อเพลง I Love You คำอ่านไทย Amy Grant

You were pretty crazy,
(ยู เวอ พริ๊ทที่ คเรสิ ,)
Back when we fell in love.
(แบ็ค เว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Wanting to be everything,
(วอนทิง ทู บี เอ๊วี่ติง ,)
That I would be proud of.
(แดท ไอ เวิด บี พเราด อ็อฝ)
Hours we spent dreaming,
(เอาเอ้อร์ วี ซเพ็นท ดรีมมิง ,)
How we’d beat the odds.
(ฮาว เว็ด บีท ดิ อ๊อดด)
Now the truth has hit us.
(นาว เดอะ ทรู๊ธ แฮ็ส ฮิท อัซ)
Life is very hard.
(ไล๊ฟ อีส เฝ๊รี่ ฮาร์ด)
Life can be so hard.
(ไล๊ฟ แคน บี โซ ฮาร์ด)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I love you.
(ไอ ลัฝ ยู)
Deeper than I ever dreamed of,
(ดิพเพอ แฑ็น นาย เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ ,)
I need you. [I need you.]
(ไอ นี๊ด ยู [ ไอ นี๊ด ยู ])
Staying here ’til we can work it out,
(สเตย์ยิ่ง เฮียร ทิล วี แคน เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท ,)
I want you.
(ไอ ว้อนท ยู)
Knowing that through all the changes,
(โนอิง แดท ทรู ออล เดอะ เช้งจํ ,)
I love you. [I love you.]
(ไอ ลัฝ ยู [ ไอ ลัฝ ยู ])
Somehow I just had to tell you now.
(ซัมฮาว ไอ จั๊สท แฮ็ด ทู เทลล ยู นาว)

[yeah]
([ เย่ ])
Oh, to stay your princess,
(โอ , ทู สเทย์ ยุร พรีนเซ็ซ ,)
If I only could.
(อิ๊ฟ ฟาย โอ๊นลี่ เคิด)
If you never saw the rotten;
(อิ๊ฟ ยู เน๊เฝ่อร์ ซอว์ เดอะ รอตอึน 😉
Only saw the good.
(โอ๊นลี่ ซอว์ เดอะ กู๊ด)
You’d still be prince charming,
(ยูต สทิลล บี พริ๊นซ์ ชามิง ,)
But we would never know,
(บั๊ท วี เวิด เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)
How it’s in the darkest times,
(ฮาว อิทซ ซิน เดอะ ดาร์คเนท ไทม์ ,)
True love finally grows.
(ทรู ลัฝ ไฟแน็ลลิ โกรว์)
Come on true love grow.
(คัมมอน ทรู ลัฝ โกรว์)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

You got me, I got you.
(ยู ก็อท มี , ไอ ก็อท ยู)
Sometimes it takes a little working through,
(ซัมไทม์ ซิท เท้ค ซา ลิ๊ทเทิ่ล เวิคกิง ทรู ,)
But I can tell you now…
(บั๊ท ไอ แคน เทลล ยู นาว)

[repeat chorus twice]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ทไวซ ])

[I need you.]
([ ไอ นี๊ด ยู ])
[I love you.]
([ ไอ ลัฝ ยู ])
[I need you.]
([ ไอ นี๊ด ยู ])
[I love you.]
([ ไอ ลัฝ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love You คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น