เนื้อเพลง No One Came คำอ่านไทย Deep Purple

Maybe it’s because I’m only starting
(เมบี อิทซ บิคอส แอม โอ๊นลี่ ซทาททิง)
That I think it won’t take too long
(แดท ไอ ทริ๊งค อิท ว็อนท เท้ค ทู ลอง)
Maybe it’s because I can see you laughing
(เมบี อิทซ บิคอส ไอ แคน ซี ยู ลาฟอิง)
That I think you’ve got it wrong
(แดท ไอ ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ รอง)
Maybe I could be like Robin Hood
(เมบี ไอ เคิด บี ไล๊ค รอบอิน ฮุด)
Like and outlaw dressed all in green
(ไล๊ค แอนด์ เอาทลอ เดรส ออล อิน กรีน)
Someone said what’s he gonna turn out like
(ซัมวัน เซ็ด ว๊อท ฮี กอนนะ เทิร์น เอ๊าท ไล๊ค)
And someone else said never mind
(แอนด์ ซัมวัน เอ๊ลส เซ็ด เน๊เฝ่อร์ ไมนด์)
Well I was big and bold and more than twice as old
(เวลล ไอ วอส บิ๊ก แอนด์ โบลดฺ แอนด์ โม แฑ็น ทไวซ แอส โอลด์)
As all the cats I’d ever seen
(แอส ซอร์ เดอะ แค๊ท อาย เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
I grew my hair and bought a suit
(ไอ กรู มาย แฮร์ แอนด์ บอท ดา ซุ๊ท)
Of shiny white or was it cream
(อ็อฝ ไฌนอิ ไว๊ท ออ วอส ซิท ครีม)
I shook and shivered danced and quivered
(ไอ ฌุค แอนด์ ชีฝเฝ่อร์ แด๊นซ์ แอนด์ ควีฝเออะ)
And stood on a mountain top
(แอนด์ ซทูด ออน อะ เม๊าเท่น ท๊อพ)
No one came from miles around and said
(โน วัน เคม ฟรอม ไมล อะราวนฺดฺ แอนด์ เซ็ด)
Man your music is really hot
(แมน ยุร มิ๊วสิค อีส ริแอ็ลลิ ฮอท)

Well I knew what they meant because I was a freak
(เวลล ไอ นยู ว๊อท เด เม็นท บิคอส ไอ วอส ซา ฟรี๊ค)
My throat was tired and worn
(มาย โธร๊ท วอส ไทร์ แอนด์ โวน)
My pretty face just looked out of place
(มาย พริ๊ทที่ เฟซ จั๊สท ลุ๊ค เอ๊าท อ็อฝ เพลส)
As they poured on the scorn
(แอส เด พาว ออน เดอะ ซคอน)
I wrote on yellow paper from a man who was the king
(ไอ โรท ออน เย๊ลโล่ว เพ๊เพ่อร์ ฟรอม มา แมน ฮู วอส เดอะ คิง)
He said my boy we’ll have some crazy scenes
(ฮี เซ็ด มาย บอย เวลล แฮ็ฝ ซัม คเรสิ ซีน)
There weren’t any scenes at all like he was talkin’ about
(แดร์ เวินท์ เอ๊นี่ ซีน แอ็ท ดอร์ ไล๊ค ฮี วอส ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
He must’ve been the king of queens
(ฮี มาสทฝฺ บีน เดอะ คิง อ็อฝ ควีน)
Well I could write a million songs about the things I’ve done
(เวลล ไอ เคิด ไร๊ท อะ มิ๊ลเลี่ยน ซ็อง อะเบ๊าท เดอะ ทริง แอฝ ดัน)
But I could never sing them so they’d never get sung
(บั๊ท ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ ซิง เด็ม โซ เดยฺ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ซัง)
There’s a law for the rich and one for the poor and there’s another one for sing
(แดร์ ซา ลอว์ ฟอร์ เดอะ ริ๊ช แอนด์ วัน ฟอร์ เดอะ พัวร์ แอนด์ แดร์ อะน๊าเทร่อร์ วัน ฟอร์ ซิง)

It’s die young and live much longer
(อิทซ ดาย ยัง แอนด์ ไล้ฝ มัช ลองเงอ)
Spend your money and sit and wonder
(สเพ็นด ยุร มั๊นนี่ แอนด์ ซิท แอนด์ วั๊นเด้อร)
No one came for miles around
(โน วัน เคม ฟอร์ ไมล อะราวนฺดฺ)
And said man your music is really funky
(แอนด์ เซ็ด แมน ยุร มิ๊วสิค อีส ริแอ็ลลิ ฟังคิ)

I believe that I must tell the truth
(ไอ บีลี๊ฝ แดท ไอ มัสท์ เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
And say things as they really are
(แอนด์ เซย์ ทริง แอส เด ริแอ็ลลิ อาร์)
But if I told the truth and nothing but the truth
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย โทลด เดอะ ทรู๊ธ แอนด์ นัธอิง บั๊ท เดอะ ทรู๊ธ)
Could I ever be a star
(เคิด ดาย เอ๊เฝ่อร์ บี อะ สทาร์)
Nobody knows who’s real and who’s fakin’
(โนบอดี้ โนว์ ฮู เรียล แอนด์ ฮู เฟกิน)
Everyone’s shouting out loud
(เอ๊วี่วัน ชาวดิง เอ๊าท เลาด)
It’s only the glitter and shine that gets through
(อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ กลีทเทอะ แอนด์ ไชน์ แดท เก็ท ทรู)
Where’s my Robin Hood outfit
(แวร์ มาย รอบอิน ฮุด เอ้าฟิท)
Well I’ve come and I’ve gone before you wink an eye
(เวลล แอฝ คัม แอนด์ แอฝ กอน บีฟอร์ ยู วิงค แอน อาย)
No one ever cared enought to say goodbye
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ คารํ เอนนาฟ ทู เซย์ กู๊ดบาย)
The money’s good and the time you have
(เดอะ มั๊นนี่ กู๊ด แอนด์ เดอะ ไทม์ ยู แฮ็ฝ)
Fun and games galore
(ฟัน แอนด์ เกม กะโล)
But you spend your money and lie in bed forgotten
(บั๊ท ยู สเพ็นด ยุร มั๊นนี่ แอนด์ ไล อิน เบ๊ด ฟอร์กอทเดน)
And you wonder what you did it for
(แอนด์ ยู วั๊นเด้อร ว๊อท ยู ดิด ดิท ฟอร์)
No one came from miles around
(โน วัน เคม ฟรอม ไมล อะราวนฺดฺ)
And said man who’s he?
(แอนด์ เซ็ด แมน ฮู ฮี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No One Came คำอ่านไทย Deep Purple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น