เนื้อเพลง It’s Like That คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])

Yeah, un huh, watch this y’all, come on,watch this y’all, Jigga
(เย่ , ยูเอ็น ฮู , ว๊อทช ดิส ยอล , คัมมอน , ว๊อทช ดิส ยอล , จิ๊กกา)
Roc-a-fella ya’ll, uhhhh, come on yea !
(ร็อค อะ เฟลลา ยอล , uhhhh , คัมมอน เย !)

[Kid Capri}
([ คิด คับพี })

It’s Kid Capri and Jay-Z, It’s Kid Capri and Jay-Z
(อิทซ คิด คับพี แอนด์ เจ ซี , อิทซ คิด คับพี แอนด์ เจ ซี)
Cause I’m Like That yo ! Cause I’m like that yo !
(ค๊อส แอม ไล๊ค แดท โย ! ค๊อส แอม ไล๊ค แดท โย !)

Verse One: Jay-Z
(เฝิซ วัน : เจ ซี)

As a young and dumb man, gun in the waist
(แอส ซา ยัง แอนด์ ดัมบ แมน , กัน อิน เดอะ เว๊สท)
Sold crack to those who couldn’t take the pain
(โซลด แคร๊ค ทู โฑส ฮู คูดซึ่น เท้ค เดอะ เพน)
And had to numb it with baste
(แอนด์ แฮ็ด ทู นัมบ์ อิท วิธ เบซท)
Couldn’t drink the henny straight, I needed somethin to chase
(คูดซึ่น ดริ๊งค เดอะ เฮนนี่ สเทร๊ท , ไอ นี๊ด ซัมติน ทู เชส)
I needed something to chase
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู เชส)
Nowadays I throw shots back,leavin nothin to waste
(เนาอะเดส ซาย โธรว์ ฌ็อท แบ็ค , เลวิน นอทติน ทู เวซท)
Life is like a treadmill, n*ggas runnin in place
(ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เทรดมิล , เอ็น *ggas รูนนิน อิน เพลส)
Gettin nowhere fast, a whole year done past
(เกดดิน โนแวร์ ฟาสท , อะ โฮล เยียร์ ดัน พาสท์)
I vowed to never stop winin, ’til the earth stop spinnin
(ไอ โฝว ทู เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ winin , ทิล ดิ เอิร์ทร สท๊อพ สปินนิน)
Rock hot lenin, cop hot cars and hot women
(ร๊อค ฮอท lenin , ค็อพ ฮอท คารํ แซน ฮอท วีมเอิน)
If it’s not him then you got it confused, y’all not remembering,
(อิ๊ฟ อิทซ น็อท ฮิม เด็น ยู ก็อท ดิธ คอนฟิ้วส , ยอล น็อท รัเมมเบอร์ริง ,)
My motto is simply I will not lose, abide by the block rules,
(มาย มอทโท อีส ซีมพลิ ไอ วิล น็อท ลู้ส , อะไบด บาย เดอะ บล๊อค รูล ,)
I buy my glock used, wit bodies on it, let me know anybody want it ?
(ไอ บาย มาย คล็อก ยู๊ส , วิท บอดีสฺ ออน หนิด , เล็ท มี โนว์ เอนอิบอดิ ว้อนท ดิธ)
I’m raised, illrational, way misunderstood,
(แอม เร้ส , illrational , เวย์ มิซันเดิซทูด ,)
If you ain’t live like I live then run with the hood
(อิ๊ฟ ยู เอน ไล้ฝ ไล๊ค ไก ไล้ฝ เด็น รัน วิธ เดอะ ฮุด)
I done what i could, to come up with this paper ’til this day still
(ไอ ดัน ว๊อท ไอ เคิด , ทู คัม อั๊พ วิธ ดิส เพ๊เพ่อร์ ทิล ดิส เดย์ สทิลล)
Run with the hood, guess it’s part of my nature, if hell awaits ya ?
(รัน วิธ เดอะ ฮุด , เกสส อิทซ พาร์ท อ็อฝ มาย เน๊เจ้อร์ , อิ๊ฟ เฮ็ลล อะเว๊ท ยา)
N*gga I’m coming with the razors, still flashin ya sh*t
(เอ็น *gga แอม คัมอิง วิธ เดอะ เร๊เซ่อร์ , สทิลล flashin ยา ฌะ *ที)
Try to pass me in a six, tight classy on the wrist
(ธราย ทู เพซ มี อิน อะ ซิกซ์ , ไท๊ท คลาซซิ ออน เดอะ ริ๊ซท)
Every bit of 30 karats, this is not a game
(เอ๊เฝอร์รี่ บิท อ็อฝ 30 แคแร็ท , ดิส ซิส น็อท ดา เกม)
This isn’t why I came, make these words find a spot on your brain
(ดิส อีสซึ่น วาย ไอ เคม , เม้ค ฑิส เวิร์ด ไฟนด์ อะ สพอท ออน ยุร เบรน)
And burn, then I recycle my life
(แอนด์ เบิร์น , เด็น นาย recycle มาย ไล๊ฟ)
I shall return
(ไอ แชลล์ รีเทิร์น)

Chorus: Female voice and Jay- Z
(ค๊อรัส : ฟี๊เมล ว๊อยซ์ แอนด์ เจ ซี)

[Woman]
([ วู๊แม่น ])

How tight is your flow ?
(ฮาว ไท๊ท อีส ยุร โฟลว์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])

Cause I’m like that yo !
(ค๊อส แอม ไล๊ค แดท โย !)

[Woman]
([ วู๊แม่น ])

How right is your dough ?
(ฮาว ไร๊ท อีส ยุร โด)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])

Cause I’m like that yo !
(ค๊อส แอม ไล๊ค แดท โย !)

[Woman]
([ วู๊แม่น ])

How white is your blow ?
(ฮาว ไว๊ท อีส ยุร โบลว์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])

Cause I’m like that yo !
(ค๊อส แอม ไล๊ค แดท โย !)

[Woman]
([ วู๊แม่น ])

Only writers you know
(โอ๊นลี่ ไรทเออะ ยู โนว์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])

Cause I’m like that
(ค๊อส แอม ไล๊ค แดท)

Verse 2: Jay-Z
(เฝิซ 2 : เจ ซี)

I’m a hop, skip, a jump, from rippin the pump
(แอม มา ฮ็อพ , สคิพ , อะ จั๊มพ , ฟรอม ริพปิน เดอะ พั๊มพ)
Spittin a couple of curse words, and hittin you chump
(สปิทดิน อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เคอร์ส เวิร์ด , แอนด์ ฮิทดิน ยู ชัมพ)
Sh*t, I get digits in lumps, I’m a motherf*cking problem is this what you want
(ฌะ *ที , ไอ เก็ท ดิ๊จิท ซิน ลัมพ , แอม มา motherf*คิง โพร๊เบล่ม อีส ดิส ว๊อท ยู ว้อนท)

Overachiever, I love chicks that puff chiva,
(Overachiever , ไอ ลัฝ ชิค แดท พัฟ chiva ,)
And reefer paper, I hate the one’s that blow up ya beeper
(แอนด์ รีฟเออะ เพ๊เพ่อร์ , ไอ เฮท ดิ วัน แดท โบลว์ อั๊พ ยา บีเพอ)
Cause I, go in ya deeper, I only bone divas
(ค๊อส ไอ , โก อิน ยา ดิพเพอ , ไอ โอ๊นลี่ โบน ดีว่า)
Inpregnate the world when I ” cum ” through your speakers [ha ha]
(Inpregnate เดอะ เวิลด เว็น นาย ” คัม ” ทรู ยุร ซพีคเออะ [ ฮา ฮา ])
F*ck hot my records got the fever
(เอฟ *ck ฮอท มาย เร๊คขอร์ด ก็อท เดอะ ฟี๊เฝ่อร)
N*ggas kick dirt, get ya whole block sweeped up
(เอ็น *ggas คิ๊ค เดิร์ท , เก็ท ยา โฮล บล๊อค สวี้พ อั๊พ)
I creep up when the beef heats up, caught him with his feet up
(ไอ ครีพ อั๊พ เว็น เดอะ บี๊ฟ ฮีท อั๊พ , คอท ฮิม วิธ ฮิส ฟีท อั๊พ)
And shoes off, bout to snooze off
(แอนด์ ชู ออฟฟ , เบาท ทู ซนูส ออฟฟ)
Hatin, cause you can’t turn the booze off
(แฮดดิน , ค๊อส ยู แค็นท เทิร์น เดอะ บูส ออฟฟ)
You dudes is too soft, when I f*ck with you all
(ยู ดยูด ซิส ทู ซ๊อฟท , เว็น นาย เอฟ *ck วิธ ยู ออล)
I might bark your ex, and spit at the locks
(ไอ ไมท บาร์ค ยุร เอ็คซ , แอนด์ ซพิท แอ็ท เดอะ ล๊อค)
But, other than that I ain’t even f*cking with cats
(บั๊ท , อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แดท ไอ เอน อี๊เฝ่น เอฟ *คิง วิธ แค๊ท)
Just me tied B.I., thug it like that, me,dame and biggs
(จั๊สท มี ไท บี ไอ , ธัก อิท ไล๊ค แดท , มี , เดม แอนด์ บิ๊กก)
What’s f*ckin with that ?
(ว๊อท เอฟ *ckin วิธ แดท)
Y’all can never diss Jigga, get nothing for that
(ยอล แคน เน๊เฝ่อร์ ดิซ จิ๊กกา , เก็ท นัธอิง ฟอร์ แดท)
Other then a couple slugs in ya back,[huh huh]
(อ๊อเธ่อร์ เด็น อะ คั๊พเพิ่ล ซลัก ซิน ยา แบ็ค , [ ฮู ฮู ])
Rappers y’all runnin around, like I won’t gun ya down
(แรพเพอ ยอล รูนนิน อะราวนฺดฺ , ไล๊ค ไก ว็อนท กัน ยา เดาน)
Last n*gga that fronted, two spun him around
(ล๊าสท เอ็น *gga แดท ฟร๊อนท , ทู ซพัน ฮิม อะราวนฺดฺ)
Lord, except this offer here’s somethin for your crown
(หลอร์ด , เอ็กเซ๊พท ดิส อ๊อฟเฟ่อร์ เฮียร ซัมติน ฟอร์ ยุร คราวน์)
I admit no malice, I just met his challenge, In one
(ไอ แอ๊ดมิท โน แมลอิซ , ไอ จั๊สท เม็ท ฮิส แช๊ลเล้นจํ , อิน วัน)

Chorus : Repeat 3x
(ค๊อรัส : รีพี๊ท 3x)

[Jay-Z]: Repeat 2x til fade
([ เจ ซี ] : รีพี๊ท 2x ทิล เฟด)

Girls and guns, all i want
(เกิร์ล แซน กัน , ออล ไอ ว้อนท)
stock exchange, rocks and thangs
(สท๊อค เอ็กซเช้งจ , ร๊อค แซน เตง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Like That คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น