เนื้อเพลง If You Love Me? คำอ่านไทย Mary J. Blige

Yeah…
(เย่)
[Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes]
([ เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ ])
Yeah…
(เย่)
[Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes]
([ เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Babe, every since we’ve been together it’s been great.
(เบ้บ , เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊นซ หวีบ บีน ทูเก๊ทเธ่อร์ อิทซ บีน เกรท)
And I can really see myself with you forever.
(แอนด์ ดาย แคน ริแอ็ลลิ ซี ไมเซลฟ วิธ ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
I said hey, I’m pretty much ok.
(ไอ เซ็ด เฮ , แอม พริ๊ทที่ มัช โอเค)
But I still must say if we gone stay solid then…
(บั๊ท ไอ สทิลล มัสท์ เซย์ อิ๊ฟ วี กอน สเทย์ โซ๊หลิด เด็น)
Hey, there’s a few little things that I’ve been meaning to bring to your attention partner.
(เฮ , แดร์ ซา ฟิว ลิ๊ทเทิ่ล ทริง แดท แอฝ บีน มีนนิง ทู บริง ทู ยุร แอ็ทเทนฌัน พาร์ทเน่อร์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
If you love me like you say you do…
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู)
[Hold me, show me, act like I’m really the one]
([ โฮลด์ มี , โชว์ มี , แอ๊คท ไล๊ค แอม ริแอ็ลลิ ดิ วัน ])
Aw, babe if you love me like you say you do…
(อาว , เบ้บ อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู)
[Kiss me, fix me up like I’m all that you got]
([ คิซ มี , ฟิกซ์ มี อั๊พ ไล๊ค แอม ออล แดท ยู ก็อท ])
Yeah, you like to…
(เย่ , ยู ไล๊ค ทู)
[Tell me]
([ เทลล มี ])
[If you’re nervous, that’s alright]
([ อิ๊ฟ ยัวร์ เนอฝัซ , แด้ท ออลไร๊ท ])
[I’d rather see]
([ อาย ร๊าเธ่อร์ ซี ])
In your actions cause…
(อิน ยุร แอคฌัน ค๊อส)
[They don’t lie]
([ เด ด้อนท์ ไล ])
So if you love me like you say you do…
(โซ อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู)
[Then you really hear me]
([ เด็น ยู ริแอ็ลลิ เฮียร มี ])
Ohhh…
(โอ้)
[Feel me]
([ ฟีล มี ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Now for the past 3 weeks you’ve been dipping, slipping, running round.
(นาว ฟอร์ เดอะ พาสท์ 3 วี๊ค ยู๊ฟ บีน dippings , สลิพปิง , รันนิง ราวนด)
Through the city.
(ทรู เดอะ ซิ๊ที่)
Through the town.
(ทรู เดอะ ทาวน์)
Wait, what you doing?
(เว้ท , ว๊อท ยู ดูอิง)
If you wanna be with me…
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
[Act like you]
([ แอ๊คท ไล๊ค ยู ])
Be with me.
(บี วิธ มี)
What I look like waiting round?
(ว๊อท ไอ ลุ๊ค ไล๊ค เวททิง ราวนด)
[Stop, let me tell you boy]
([ สท๊อพ , เล็ท มี เทลล ยู บอย ])
Hey, I’m digging your ambition.
(เฮ , แอม ดีกกิง ยุร แอมบิ๊ชั่น)
Like that you’re on a mission.
(ไล๊ค แดท ยัวร์ ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Then I wouldn’t be trippin.
(เด็น นาย วูดดึ่น บี ทริพพิน)
But hey, you know that love gets tested.
(บั๊ท เฮ , ยู โนว์ แดท ลัฝ เก็ท เทสท์)
And I expect for you to treat me to bed.
(แอนด์ ดาย เอ็กซเพ็คท ฟอร์ ยู ทู ทรี๊ท มี ทู เบ๊ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
If you love me like you say you do…
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู)
[Hold me, show me, act like I’m really the one]
([ โฮลด์ มี , โชว์ มี , แอ๊คท ไล๊ค แอม ริแอ็ลลิ ดิ วัน ])
Aw, babe if you love me like you say you do, boy…
(อาว , เบ้บ อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู , บอย)
[Kiss me, fix me up like I’m all that you got]
([ คิซ มี , ฟิกซ์ มี อั๊พ ไล๊ค แอม ออล แดท ยู ก็อท ])
Ohhh… you like to tell me, tell me.
(โอ้ ยู ไล๊ค ทู เทลล มี , เทลล มี)
[Tell me]
([ เทลล มี ])
[If you’re nervous, that’s alright]
([ อิ๊ฟ ยัวร์ เนอฝัซ , แด้ท ออลไร๊ท ])
I’d rather see it boy.
(อาย ร๊าเธ่อร์ ซี อิท บอย)
[I’d rather see it in your actions cause…]
([ อาย ร๊าเธ่อร์ ซี อิท อิน ยุร แอคฌัน ค๊อส ])
[They don’t lie]
([ เด ด้อนท์ ไล ])
So if you love me like you say you do…
(โซ อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู)
[Then you really hear me]
([ เด็น ยู ริแอ็ลลิ เฮียร มี ])
[Feel me]
([ ฟีล มี ])
Feel me, yeah.
(ฟีล มี , เย่)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
See, you gotta remember the way that you got me cause that’s the way you’ll remember the way to keep me.
(ซี , ยู กอททะ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เวย์ แดท ยู ก็อท มี ค๊อส แด้ท เดอะ เวย์ โยว รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เวย์ ทู คี๊พ มี)
Spend some time.
(สเพ็นด ซัม ไทม์)
Make me smile.
(เม้ค มี สไมล์)
Yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่)
Ladies help me sing.
(เลดิส เฮ้ลพ มี ซิง)
You gotta remember the way that you got me cause that’s the way you’ll remember the way to keep me. [Oh, you gotta, you gotta]
(ยู กอททะ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เวย์ แดท ยู ก็อท มี ค๊อส แด้ท เดอะ เวย์ โยว รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เวย์ ทู คี๊พ มี [ โอ , ยู กอททะ , ยู กอททะ ])
Spend some time. [Ohh, spend some time]
(สเพ็นด ซัม ไทม์ [ โอ้ , สเพ็นด ซัม ไทม์ ])
Make me smile. [Make me smile]
(เม้ค มี สไมล์ [ เม้ค มี สไมล์ ])
Yeah, yeah, yeah. [Yeah]
(เย่ , เย่ , เย่ [ เย่ ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
If you love me like you say you do…
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู)
[Hold me, show me, act like I’m really the one]
([ โฮลด์ มี , โชว์ มี , แอ๊คท ไล๊ค แอม ริแอ็ลลิ ดิ วัน ])
Hold me, hey…
(โฮลด์ มี , เฮ)
Oh, boy if you love me like you say you do, yeah.
(โอ , บอย อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู , เย่)
[Kiss me, fix me up like I’m all that you got]
([ คิซ มี , ฟิกซ์ มี อั๊พ ไล๊ค แอม ออล แดท ยู ก็อท ])
Kiss me…
(คิซ มี)
Ohhh… you like to tell me…
(โอ้ ยู ไล๊ค ทู เทลล มี)
[Tell me]
([ เทลล มี ])
[That you’re nervous, that’s alright]
([ แดท ยัวร์ เนอฝัซ , แด้ท ออลไร๊ท ])
[I’d rather see in your actions cause…]
([ อาย ร๊าเธ่อร์ ซี อิน ยุร แอคฌัน ค๊อส ])
I’d rather see it boy…
(อาย ร๊าเธ่อร์ ซี อิท บอย)
[They don’t lie]
([ เด ด้อนท์ ไล ])
So if you love me like you say you do…
(โซ อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู ดู)
[Then you really hear me]
([ เด็น ยู ริแอ็ลลิ เฮียร มี ])
Then you really hear me.
(เด็น ยู ริแอ็ลลิ เฮียร มี)
[Feel me]
([ ฟีล มี ])
Feel me, yeah.
(ฟีล มี , เย่)
Yeah…
(เย่)
[Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes]
([ เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ ])
Yeah…
(เย่)
[Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes]
([ เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Love Me? คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น