เนื้อเพลง Carrying a Torch คำอ่านไทย Van Morrison

I’m carryin’ a torch for you
(แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช ฟอร์ ยู)
I’m carryin’ a torch
(แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช)
You know how much it costs
(ยู โนว์ ฮาว มัช อิท คอสทํ)
To keep carryin’ a torch
(ทู คี๊พ แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช)

Flame of love it burns so bright
(เฟลม อ็อฝ ลัฝ อิท เบิร์น โซ ไบร๊ท)
That is my desire
(แดท อีส มาย ดีไซรํ)
Keep on liftin’ me, liftin’ me up
(คี๊พ ออน liftin มี , liftin มี อั๊พ)
Higher and higher
(ไฮเออะ แอนด์ ไฮเออะ)

You’re the keeper of the flame
(ยัวร์ เดอะ คีพเออะ อ็อฝ เดอะ เฟลม)
And you burn so bright
(แอนด์ ยู เบิร์น โซ ไบร๊ท)
Baby why don’t we re-connect
(เบ๊บี้ วาย ด้อนท์ วี รี คอนเน็คท)
Move into the light
(มู๊ฝ อิ๊นทู เดอะ ไล๊ท)

I’ve been going to and fro on this
(แอฝ บีน โกอิ้ง ทู แอนด์ ฟโร ออน ดิส)
And I’m still carryin’ a torch
(แอนด์ แอม สทิลล แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช)
You must know how much it’s worth
(ยู มัสท์ โนว์ ฮาว มัช อิทซ เวิร์ธ)
When I’m carryin’ a torch [alright]
(เว็น แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช [ ออลไร๊ท ])

Baby you’re the keeper of the flame
(เบ๊บี้ ยัวร์ เดอะ คีพเออะ อ็อฝ เดอะ เฟลม)
And you burn so bright
(แอนด์ ยู เบิร์น โซ ไบร๊ท)
Why, why, why, why, why, why don’t we re-connect
(วาย , วาย , วาย , วาย , วาย , วาย ด้อนท์ วี รี คอนเน็คท)
And move on further, into the light
(แอนด์ มู๊ฝ ออน เฟ๊อร์เธ่อร์ , อิ๊นทู เดอะ ไล๊ท)

I’ve been calling you on the phone
(แอฝ บีน คอลลิง ยู ออน เดอะ โฟน)
`Cause I’m carryin’ a torch [yeah]
(`Cause แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช [ เย่ ])
I can do it all on my own
(ไอ แคน ดู อิท ดอร์ ออน มาย โอว์น)
`Cause I’m carryin’ a torch
(`Cause แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช)

I’m carryin’ a torch for you, baby
(แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช ฟอร์ ยู , เบ๊บี้)
I’m carryin’ a torch
(แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช)
You know how much it’s worth
(ยู โนว์ ฮาว มัช อิทซ เวิร์ธ)
Because I’m carryin’ a torch [one more]
(บิคอส แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช [ วัน โม ])

I’m carryin’ a torch for you, baby
(แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช ฟอร์ ยู , เบ๊บี้)
I’m carryin’ a torch
(แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช)
You know how much it’s worth
(ยู โนว์ ฮาว มัช อิทซ เวิร์ธ)
Because I’m carryin’ a torch.
(บิคอส แอม แครี่ยิน อะ ท๊อร์ช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carrying a Torch คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น