เนื้อเพลง The Rain คำอ่านไทย Will Smith

Typed by: [email protected]
(ไท๊พ บาย : ไบรเอน @compusmart ab ca)

[Chorus: Jill Scott]
([ ค๊อรัส : จิล สคอตทฺ ])
The little rain drops fallin’ down on me
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เรน ดรอพ แฟลลิน เดาน ออน มี)
But I can’t seem to feel it, feel it
(บั๊ท ไอ แค็นท ซีม ทู ฟีล อิท , ฟีล อิท)
Feel it coming over me
(ฟีล อิท คัมอิง โอ๊เฝ่อร มี)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
The rain gon’ come through the window, pain will come
(เดอะ เรน ก็อน คัม ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว , เพน วิล คัม)
Black, white, rich, poor, it’s the same old drum
(แบล๊ค , ไว๊ท , ริ๊ช , พัวร์ , อิทซ เดอะ เซม โอลด์ ดรัม)
Rainy days like the war, use wisdom as a weapon
(เรนอิ เดย์ ไล๊ค เดอะ วอร์ , ยู๊ส วีสดัม แอส ซา เว๊พ่อน)
Hold your head up, dry your clothes and keep steppin’
(โฮลด์ ยุร เฮด อั๊พ , ดราย ยุร คโลฑ แซน คี๊พ สเตปปิน)
Let the children feel the rain, ’cause if they feel the rain
(เล็ท เดอะ ชีลดเร็น ฟีล เดอะ เรน , ค๊อส อิ๊ฟ เด ฟีล เดอะ เรน)
>From the wetness, they stand to gain
(>ฟรอม เดอะ wetness , เด สแทนด์ ทู เกน)
I came into the game, it felt like the middle of June
(ไอ เคม อิ๊นทู เดอะ เกม , อิท เฟ็ลท ไล๊ค เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ จูน)
Music was warm, artists, like flowers, they bloom
(มิ๊วสิค วอส วอร์ม , อาทิซท , ไล๊ค ฟล๊าวเว่อร์ , เด บลูม)
Then boom, I shook the room, many felt the thunder
(เด็น บูม , ไอ ฌุค เดอะ รูม , เมนอิ เฟ็ลท เดอะ ธั๊นเด้อร์)
My time to shine, did it like summer
(มาย ไทม์ ทู ไชน์ , ดิด ดิท ไล๊ค ซั๊มเม่อร์)
I wondered if the sun would shine forever
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เดอะ ซัน เวิด ไชน์ ฟอเร๊เฝ่อร)
Pops said ” rain gon’ come ” , to him I said ” never ”
(พ็อพ เซ็ด ” เรน ก็อน คัม ” , ทู ฮิม ไอ เซ็ด ” เน๊เฝ่อร์ “)
Chedder in the genes, face on screens
(Chedder อิน เดอะ จีน , เฟซ ออน สครีน)
Got a benz wit’ the sheen, but what did it all mean
(ก็อท ดา เบนซฺ วิท เดอะ ฌีน , บั๊ท ว๊อท ดิด ดิท ออล มีน)
I earned money and burned money, credit cards smokin’
(ไอ เอิร์น มั๊นนี่ แอนด์ เบิร์น มั๊นนี่ , เคร๊ดิท ค้าร์ด สโมกิน)
Platinumn, grammys, famous, but still broke and
(Platinumn , แกรมมี่ , เฟ๊มัส , บั๊ท สทิลล บโรค แอนด์)
Not having cash put me in check
(น็อท แฮฝวิ่ง แค๊ช พุท มี อิน เช็ค)
Yo, the road to the riches is slippery when wet
(โย , เดอะ โร้ด ทู เดอะ ริชอิส ซิส ซลีพเพอะริ เว็น เว๊ท)
Amongst the fall is where you truly find yourself
(อะมังซท เดอะ ฟอลล์ อีส แวร์ ยู ทรูลิ ไฟนด์ ยุรเซลฟ)
Ever since then, the rain I never felt
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เด็น , เดอะ เรน นาย เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท)
Deal wit’ it
(ดีล วิท ดิธ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
At age seventeen, the worst pain, a hurrcaine
(แอ็ท เอจ เซฝเอ็นทีน , เดอะ เวิ๊ร์สท เพน , อะ hurrcaine)
Her first name still conjuers the rain
(เฮอ เฟิร์สท เนม สทิลล conjuers เดอะ เรน)
Vowed to never let nobody ever get me wet
(โฝว ทู เน๊เฝ่อร์ เล็ท โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท มี เว๊ท)
Lest we forget, love is a four season concept
(เล็ซท วี ฟอร์เก๊ท , ลัฝ อีส ซา โฟ ซี๊ซั่น คอนเซ็พท)
Many say the rain they can’t stand
(เมนอิ เซย์ เดอะ เรน เด แค็นท สแทนด์)
Never let the weather determine the man
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ เว๊เธ่อร ดีเท๊อร์ไมน์ เดอะ แมน)
God has a plan, from it I never ran
(ก๊อด แฮ็ส ซา แพลน , ฟรอม อิท ไอ เน๊เฝ่อร์ แร็น)
Follow my heart through the storm, my umbrella in hand
(ฟ๊อลโล่ว มาย ฮาร์ท ทรู เดอะ สทอร์ม , มาย อัมเบร๊ลล่า อิน แฮนด์)
I’m Noah, life’s my arc
(แอม Noah , ไล๊ฟ มาย อ๊าร์ค)
forty days and forty nights, still can’t take my heart
(ฟอทิ เดย์ แซน ฟอทิ ไน๊ท , สทิลล แค็นท เท้ค มาย ฮาร์ท)
Seen the fallen man
(ซีน เดอะ ฟอลเล็น แมน)
To dope and liquor brands
(ทู โดพ แอนด์ ลิ๊เคว่อร แบรนดฺ)
The devil’ll dance to make it rain
(เดอะ devilll แด๊นซ์ ทู เม้ค อิท เรน)
Bringing the pain
(บริงกิง เดอะ เพน)
Walk through the puddles of struggle on flooded streets
(ว๊อล์ค ทรู เดอะ พาทเดว อ็อฝ สทรั๊กเกิ้ล ออน ฟลั๊ด สทรีท)
Soakin’ wet, but mastered the art of peace
(Soakin เว๊ท , บั๊ท ม๊าสเต้อร์ ดิ อาร์ท อ็อฝ พี๊ซ)
Through grey skies, I grew wise, on bended knees I knelt
(ทรู เกรย์ สกาย , ไอ กรู ไว๊ส , ออน เบ็นด นี ซาย เน็ลท)
Since then, the rain I never felt
(ซิ๊นซ เด็น , เดอะ เรน นาย เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท)
What’s wit’ it
(ว๊อท วิท ดิธ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Sometimes I sit in my room, stuff on my mind
(ซัมไทม์ ซาย ซิท อิน มาย รูม , สทั๊ฟฟ ออน มาย ไมนด์)
Stress, can’t rest, so I open the blinds
(สเทรสส , แค็นท เรสท , โซ ไอ โอ๊เพ่น เดอะ ไบลนฺดฺ)
See kids in the streets, runnin’ around
(ซี คิด ซิน เดอะ สทรีท , รูนนิน อะราวนฺดฺ)
It wasn’t touchin’ ’em, but the rain was comin’ down
(อิท วอสซึ้น ทัชชิน เอ็ม , บั๊ท เดอะ เรน วอส คัมอิน เดาน)
I wondered how, with my mouth wide
(ไอ วั๊นเด้อร ฮาว , วิธ มาย เม๊าธ ไวด์)
Reminisce of the key, said I wanna go outside
(ริมมีนิด อ็อฝ เดอะ คีย์ , เซ็ด ดาย วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด)
In the rain, to see if the same would happen to me
(อิน เดอะ เรน , ทู ซี อิ๊ฟ เดอะ เซม เวิด แฮ๊พเพ่น ทู มี)
‘Bout that time, God started rappin’ to me
(เบาท แดท ไทม์ , ก๊อด สท๊าร์ท แรพปิน ทู มี)
He said ” pain is the mother of change, the rain must flow
(ฮี เซ็ด ” เพน อีส เดอะ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ เช้งจํ , เดอะ เรน มัสท์ โฟลว์)
So the seeds of joy might grow
(โซ เดอะ ซีด อ็อฝ จอย ไมท โกรว์)
Don’t be afraid, find shelter in me
(ด้อนท์ บี อะเฟรด , ไฟนด์ เช๊ลเท่อร์ อิน มี)
The road to greatness, through the valley of adversity ”
(เดอะ โร้ด ทู กเรทเน็ซ , ทรู เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ แอ็ดเฝอซิทิ “)
I felt the light as He proceeded to drop the gem
(ไอ เฟ็ลท เดอะ ไล๊ท แอส ฮี โพรซี๊ด ทู ดรอพ เดอะ เจ็ม)
These little children, the world we must receive like them
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น , เดอะ เวิลด วี มัสท์ รีซี๊ฝ ไล๊ค เด็ม)
I just smiled, and thanked Him for the cards He delt
(ไอ จั๊สท สไมล์ , แอนด์ แธ๊งค์ ฮิม ฟอร์ เดอะ ค้าร์ด ฮี delt)
And since then, the rain I never felt
(แอนด์ ซิ๊นซ เด็น , เดอะ เรน นาย เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท)
What’s wit’ it
(ว๊อท วิท ดิธ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Rain คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น