เนื้อเพลง Fashion Beats คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Hey doctor, is something wrong with me?
(เฮ ด๊อคเท่อร์ , อีส ซัมติง รอง วิธ มี)
Am I crazy, do I need a remedy?
(แอ็ม ไอ คเรสิ , ดู ไอ นี๊ด อะ เรมอิดิ)
Imma club rocker, that’s my personality
(แอมมา คลับ รอคเคอะ , แด้ท มาย เพอร์ซันแน๊ลิที่)
It’s in fashion to be blasting them beats
(อิทซ ซิน แฟ๊ชั่น ทู บี blastings เด็ม บีท)
And I like to go out every night
(แอนด์ ดาย ไล๊ค ทู โก เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I like to go out every night
(ไอ ไล๊ค ทู โก เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I like to go out every night
(ไอ ไล๊ค ทู โก เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I like to go out, ey
(ไอ ไล๊ค ทู โก เอ๊าท , อาย์)

Dance, dance to the beats, beats, beats [to the beat]
(แด๊นซ์ , แด๊นซ์ ทู เดอะ บีท , บีท , บีท [ ทู เดอะ บีท ])
Dance, dance to the beats, beats, beats [to the beat]
(แด๊นซ์ , แด๊นซ์ ทู เดอะ บีท , บีท , บีท [ ทู เดอะ บีท ])
Dance, dance to the beats, beats, beats [to the beat]
(แด๊นซ์ , แด๊นซ์ ทู เดอะ บีท , บีท , บีท [ ทู เดอะ บีท ])
Rock, rock to the beats, beats, beats [to the beat]
(ร๊อค , ร๊อค ทู เดอะ บีท , บีท , บีท [ ทู เดอะ บีท ])

Get ready for the night
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
All the people just keep on rockin’
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล จั๊สท คี๊พ ออน รอคกิน)
Get ready for the night
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
All the people just keep on rockin’
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล จั๊สท คี๊พ ออน รอคกิน)

In fashion [x4]
(อิน แฟ๊ชั่น [ x4 ])

Enchant?e, comment allez vous?
(เอ็นแช๊นท อี , คอมเม๊นท allez วูฝ)
Tr?s bien, merci. Et vous?
(Tr เอส บีเอิน , merci Et วูฝ)
Super good, super nice
(ซู๊เพ้อร์ กู๊ด , ซู๊เพ้อร์ ไน๊ซ์)
Salt and pepper
(ซ้อลท์ แอนด์ เพ๊พเพ่อร์)
Sugar and spice
(ชู๊ก้าร แอนด์ สไพ๊ซ)
Space sugar case to the moon let’s go
(สเพ๊ซ ชู๊ก้าร เค๊ส ทู เดอะ มูน เล็ท โก)
Coco Chanel
(โคโค ชาเนล)
Maralyn Munro
(Maralyn Munro)
Catwalk
(Catwalk)
Fashion show
(แฟ๊ชั่น โชว์)
Runway
(รันเวย์)
Fashion show
(แฟ๊ชั่น โชว์)
Tell me
(เทลล มี)
Radio
(เร๊ดิโอ)
G6
(G6)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)

Get ready for the night
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
All the people just keep on rockin’
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล จั๊สท คี๊พ ออน รอคกิน)
Get ready for the night
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
All the people just keep on rockin’
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล จั๊สท คี๊พ ออน รอคกิน)

In fashion [x4]
(อิน แฟ๊ชั่น [ x4 ])

Hey doctor, ain’t nothing wrong with me?
(เฮ ด๊อคเท่อร์ , เอน นัธอิง รอง วิธ มี)
I ain’t crazy, I don’t need no remedy
(ไอ เอน คเรสิ , ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน เรมอิดิ)
Imma club rocker, that’s my personality
(แอมมา คลับ รอคเคอะ , แด้ท มาย เพอร์ซันแน๊ลิที่)
And it’s in fashion to be blasting them beats
(แอนด์ อิทซ ซิน แฟ๊ชั่น ทู บี blastings เด็ม บีท)

And I like to go out every night
(แอนด์ ดาย ไล๊ค ทู โก เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I like to go out every night
(ไอ ไล๊ค ทู โก เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I like to go out every night
(ไอ ไล๊ค ทู โก เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I like to go out
(ไอ ไล๊ค ทู โก เอ๊าท)

Bonsoir, I’m going at night
(Bonsoir , แอม โกอิ้ง แอ็ท ไน๊ท)
Bonsoir, we’re going at night
(Bonsoir , เวีย โกอิ้ง แอ็ท ไน๊ท)
Bonsoir, I’m going at night
(Bonsoir , แอม โกอิ้ง แอ็ท ไน๊ท)
Bonsoir, we’re going at night
(Bonsoir , เวีย โกอิ้ง แอ็ท ไน๊ท)

Fashion
(แฟ๊ชั่น)
Chick
(ชิค)
Sexy
(เซคซิ)
Freak
(ฟรี๊ค)

Fashion
(แฟ๊ชั่น)
Chick
(ชิค)
Sexy
(เซคซิ)
Freak
(ฟรี๊ค)

In fashion
(อิน แฟ๊ชั่น)
In fashion
(อิน แฟ๊ชั่น)
In fashion
(อิน แฟ๊ชั่น)
In fashion
(อิน แฟ๊ชั่น)

To the beat, to the beat, to the beat
(ทู เดอะ บีท , ทู เดอะ บีท , ทู เดอะ บีท)
Rock rock to the [to the beat]
(ร๊อค ร๊อค ทู เดอะ [ ทู เดอะ บีท ])
Dance dance to the [to the beat]
(แด๊นซ์ แด๊นซ์ ทู เดอะ [ ทู เดอะ บีท ])
Rock rock to the [to the beat]
(ร๊อค ร๊อค ทู เดอะ [ ทู เดอะ บีท ])
Dance dance to the [to the beat]
(แด๊นซ์ แด๊นซ์ ทู เดอะ [ ทู เดอะ บีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fashion Beats คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น