เนื้อเพลง The View คำอ่านไทย Modest Mouse

Your gun went off.
(ยุร กัน เว็นท ออฟฟ)
Well you shot off your mouth and look where it got you.
(เวลล ยู ฌ็อท ออฟฟ ยุร เม๊าธ แอนด์ ลุ๊ค แวร์ อิท ก็อท ยู)
My mouth runs on too.
(มาย เม๊าธ รัน ออน ทู)

Shouts from both sides,
(เช๊าท ฟรอม โบทรฺ ไซด์ ,)
” Well we’ve got the land but they’ve got the view! ”
(” เวลล หวีบ ก็อท เดอะ แลนด์ บั๊ท เดวฟ ก็อท เดอะ ฝิว ! “)
Well now here’s the clue.
(เวลล นาว เฮียร เดอะ คลู)

Life it rents us.
(ไล๊ฟ อิท เร๊นท อัซ)
And yeah I hope it put plenty on you.
(แอนด์ เย่ ไอ โฮพ อิท พุท เพล๊นที่ ออน ยู)
Well I hope mine did too.
(เวลล ไอ โฮพ ไมน์ ดิด ทู)

As life gets longer, awful feels softer.
(แอส ไล๊ฟ เก็ท ลองเงอ , ออฟุล ฟีล ซอฟเตอร์)
Well it feels pretty soft to me.
(เวลล อิท ฟีล พริ๊ทที่ ซ๊อฟท ทู มี)
And if it takes sh*t to make bliss,
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เท้ค ฌะ *ที ทู เม้ค บลิซ ,)
then I feel pretty blissfully.
(เด็น นาย ฟีล พริ๊ทที่ บลีซฟุลิ)

Your gun went off.
(ยุร กัน เว็นท ออฟฟ)
Well you shot off your mouth and look where it got you.
(เวลล ยู ฌ็อท ออฟฟ ยุร เม๊าธ แอนด์ ลุ๊ค แวร์ อิท ก็อท ยู)
My mouth runs on too.
(มาย เม๊าธ รัน ออน ทู)

Shouts from both sides,
(เช๊าท ฟรอม โบทรฺ ไซด์ ,)
” Well we’ve got the land but they’ve got the view! ”
(” เวลล หวีบ ก็อท เดอะ แลนด์ บั๊ท เดวฟ ก็อท เดอะ ฝิว ! “)
Well now here’s the clue.
(เวลล นาว เฮียร เดอะ คลู)

We are fixed right where we stand.
(วี อาร์ ฟิกซ์ ไร๊ท แวร์ วี สแทนด์)

Life it rents us.
(ไล๊ฟ อิท เร๊นท อัซ)
And yeah I hope it put plenty on you.
(แอนด์ เย่ ไอ โฮพ อิท พุท เพล๊นที่ ออน ยู)
Well I hope mine did too.
(เวลล ไอ โฮพ ไมน์ ดิด ทู)

We are fixed right where we are.
(วี อาร์ ฟิกซ์ ไร๊ท แวร์ วี อาร์)

As life gets longer, awful feels softer.
(แอส ไล๊ฟ เก็ท ลองเงอ , ออฟุล ฟีล ซอฟเตอร์)
Well if feels pretty soft to me.
(เวลล อิ๊ฟ ฟีล พริ๊ทที่ ซ๊อฟท ทู มี)
And if it takes sh*t to make bliss,
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เท้ค ฌะ *ที ทู เม้ค บลิซ ,)
well I feel pretty blissfully.
(เวลล ไอ ฟีล พริ๊ทที่ บลีซฟุลิ)

For every invention made how much time did we save?
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ อินเฝนฌัน เมด ฮาว มัช ไทม์ ดิด วี เซฝ)
We’re not much farther than we were in the cave.
(เวีย น็อท มัช ฟาเฑอะ แฑ็น วี เวอ อิน เดอะ เค๊ฝ)

As life gets longer, awful feels softer,
(แอส ไล๊ฟ เก็ท ลองเงอ , ออฟุล ฟีล ซอฟเตอร์ ,)
and it feels pretty soft to me.
(แอนด์ ดิท ฟีล พริ๊ทที่ ซ๊อฟท ทู มี)
And if it takes sh*t to make bliss,
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เท้ค ฌะ *ที ทู เม้ค บลิซ ,)
well I feel pretty blissfully.
(เวลล ไอ ฟีล พริ๊ทที่ บลีซฟุลิ)

If life’s not beautiful without the pain,
(อิ๊ฟ ไล๊ฟ น็อท บยูทิฟุล วิธเอ๊าท เดอะ เพน ,)
well I’d just rather never ever even see beauty again.
(เวลล อาย จั๊สท ร๊าเธ่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น ซี บิ๊วที่ อะเกน)
Well as life gets longer, awful feels softer.
(เวลล แอส ไล๊ฟ เก็ท ลองเงอ , ออฟุล ฟีล ซอฟเตอร์)
And it feels pretty soft to me.
(แอนด์ ดิท ฟีล พริ๊ทที่ ซ๊อฟท ทู มี)

For every good deed done there is a crime committed.
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ กู๊ด ดี ดัน แดร์ อีส ซา ไคร์ม คอมมิดเดด)
We are fixed.
(วี อาร์ ฟิกซ์)
For every step ahead we could have just been seated.
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ อะเฮด วี เคิด แฮ็ฝ จั๊สท บีน ซีท)
We are fixed.
(วี อาร์ ฟิกซ์)

As life gets longer, awful feels softer.
(แอส ไล๊ฟ เก็ท ลองเงอ , ออฟุล ฟีล ซอฟเตอร์)
Well it feels pretty soft to me.
(เวลล อิท ฟีล พริ๊ทที่ ซ๊อฟท ทู มี)
And if it takes sh*t to make bliss,
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เท้ค ฌะ *ที ทู เม้ค บลิซ ,)
well I feel pretty blissfully.
(เวลล ไอ ฟีล พริ๊ทที่ บลีซฟุลิ)

We are fixed.
(วี อาร์ ฟิกซ์)
We are fixed.
(วี อาร์ ฟิกซ์)
We are fixed right where we stand.
(วี อาร์ ฟิกซ์ ไร๊ท แวร์ วี สแทนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The View คำอ่านไทย Modest Mouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น